Student Katedry dechových nástrojů oceněn na mezinárodní soutěži

Radostnou informaci jsme před nedávnem obdrželi z Brna, kde se uskutečnila „Mezinárodní interpretační soutěž dechových nástrojů Brno 2024“, která si získává stále větší mezinárodní prestiž.

Student 1. ročníku bakalářského studia Sergej Sharlai z trumpetové třídy MgA. Nikolaose Grigoriadise získal v náročné konkurenci 35 vrstevníků z celé Evropy 3. cenu.

Za zmínku pak stojí rozhodně také fakt, že nadějný trumpetista pocházející z Ruska, který tímto vskutku impozantním způsobem zahájil svá studia na Fakultě umění Ostravské univerzity, byl ve své kategorii nejúspěšnějším účastníkem studujícím na hudební vysoké škole v České republice.

Gratulujeme a přejeme další umělecké i studijní úspěchy!

Zvláštní poděkování patří samozřejmě také paní proděkance Martině Farana, která byla Sergejovi uměleckou oporou v roli klavírní korepetitorky.


Student Katedry dechových nástrojů oceněn na mezinárodní soutěži
Student Katedry dechových nástrojů oceněn na mezinárodní soutěži

Zveřejněno / aktualizováno: 13. 05. 2024