VIII. ročník mezinárodních interpretačních kurzů v oboru klavír

UPOZORNĚNÍ: Platnost této informace již vypršela.


Katedra klávesových nástrojů Fakulty umění pořádá již VIII. ročník mezinárodních interpretačních kurzů v oboru klavír na Fakultě umění Ostravské univerzity, který se letos uskuteční ve dnech 25. – 30. října 2019.

Lektory kurzů budou prof. František Malý z Hudební akademie múzických umění v Praze a interní pedagogové pořádající Fakulty umění – doc. Eliška Novotná, dr. Lukáš Michel, dr. Jana VondráčkováMgA. Izabela Kožaná Manderla.

V rámci kurzů proběhne koncert lektorů z děl Vítězslava Nováka, individuální lekce, malý výlet a samozřejmostí je již tradiční závěrečný koncert účastníků kurzů.

Cena kurzů:

Aktivní účast: 2.000,- Kč
Pasivní účast: 800,- Kč


Přihlášení do kurzů probíhá ve dvou krocích:

  1. Vyplnění Přihlášky, kde uvedete také repertoár, který chcete na kurzech studovat. Pokud nemáte „hotové“ skladby, nezoufejte. Můžeme spolupracovat i na počátečních stádiích interpretace.
  2. Elektronická registrace a platba kurzů dle typu účasti
    Registrace pro aktivní účast
    Registrace pro pasivní účast

Přihlášky posílejte na adresu nejpozději do 11. října 2019.

Požadované údaje zpracováváme dle "Zásad ochrany osobních údajů".

Navržený program:

Pátek 25. října 2019
během dne příjezd účastníků, ubytování
13:00 – 16:30prezence účastníků – Fakulta umění, Sokolská tř. 17, Ostrava 1
17:00Komorní sál Fakulty umění OU (Českobratrská 16) – Zahajovací koncert – účinkují František Malý, Eliška Novotná, Jiří Hanousek, Lukáš Michel, Jana Vondráčková, Dominika Škrabalová, Petr Maceček a další.
Program: skladby Vítězslava Nováka
Po skončení koncertu domluva výuky – rozvrh hodin
Sobota 26. října 2019
Od 9:00výuka
Odpolednemalý výlet
výuka
Neděle 27. října 2019
Od 9:00 výuka
Pondělí 28. října 2019
Od 9:00 výuka
Úterý 29. října 2019
9:00 – 16:00výuka
17:00Komorní sál Českobratrská 16 - Koncert účastníků
(během kurzů, po dohodě s vámi, vybereme ty z vás, kteří budou mít chuť si zahrát na závěrečném koncertě – není to povinnost, ale radost!)
předání certifikátů o účasti
po skončení koncertu následuje společenské setkání
Středa 30. října 2019
9:00 – 13:00výuka

Individuální lekce s lektory: během celého konání kurzu budou mít aktivně přihlášení studenti možnost se zapsat na jednotlivé lekce ke všem pedagogům (podle počtu přihlášených budeme počet hodin více či méně korigovat, zaručit můžeme minimálně tři individuální lekce na jednoho studenta; délka lekce se může pohybovat mezi 45 – 60 minutami, opět podle počtu přihlášených).

Studovaný repertoár je bez omezení, přivítáme interpretaci skladeb Vítězslava Nováka, kterému jsou letošní kurzy věnovány, ale není to povinné.

Pokud máte ve svém repertoáru nějaké dílo z období baroka (nebo jej začínáte studovat), nabízíme vám cembalovou dílnu, kterou povede opět kolegyně MgA. Izabela Kožaná Manderla (k dispozici vám bude cembalo a cenné rady odborníka).

Náslechy v hodinách – ve volných chvílích se samozřejmě můžete přijít podívat do kterékoli hodiny a poslechnout si hru vašich kolegů. Bude jistě zajímavé sledovat pedagogické působení všech lektorů i z pozice posluchače! Rozpis výuky se studovanými skladbami bude veřejný.


Těšíme se na vás!


Zveřejněno / aktualizováno: 10. 09. 2019