Projekty a granty
City Campus - využití potenciálu nové budovy FU OU 1) Centrum digitálních technologií - zlepšení přístupu student* k novým technologiím a zkvalitnění zaškolení student* na tento provoz 2) Studijní program Produkce - rozvoj, zefektivnění výuky a prak
Id projektuFSR
Hlavní řešitelMgr. Michal Kalhous, Ph.D.
Období1/2023 - 12/2024
PoskytovatelRozvojová činnost
Stavřešený
AnotaceCílem projektu je posílení konkurenceschopnosti studentů: - výtvarné části FU OU formou efektivního zapojení aktuálních trendů - digitálních technologií a pomůcek - do výuky napříč všemi součástmi FU OU s ohledem na zvyšování kvality jejich vzdělávací činnosti. Jedná se o podporu nových výukových metod, tzn. zvyšování kompetencí, zvyšování kvality vzdělávací činnosti, rozvíjení nových trendů, návaznost na praxi a transfer technologií v součinnosti s aplikační sférou, kreativními průmysly, přenos do běžné praxe,využití v rámci klauzurních a magisterských prací. Praktickým výstupem projektu bude vedení výuky student*, zajištění provozu a obsluha polygrafických zařízení v CDT. - Produkce FU OU formou zefektivnění zapojení do provozní umělecké praxe s ohledem na zvyšování kvality jejich činnosti. Jedná se o podporu nových výukových metod , tzn. přijetí větší otevřenosti ve výuce, zdůraznění důležitosti gender kultury, přenos do běžné praxe a možnost zakomponování zkušeností z praktických výstupů do magisterských prací. Praktickým výstupem projektu bude vedení praxí student*, organizační zabezpečení akcí samotné Fakulty umění a OU, hostujících subjektů i působení v externích kulturních institucích.

Festival of Art and Independent Games

Projekt je realizován v období od 1. října 2015 do 31. září 2019 na českém, polském a slovenském území.

Folk Summer School

Visegrad Grant No. 21910467.