Sochař Jaroslav Koléšek vystavuje v ostravském Domě umění

UPOZORNĚNÍ: Platnost této informace již vypršela.


18. ledna – 12. března 2023
Galerie výtvarného umění v Ostravě
Facebooková událost

Jaroslav Koléšek / TECHNOINTIM

Výstava nabízí převážně nejnovější práce ostravského sochaře Jaroslava Koléška (*1974). Jeho tvorba odráží vysokou úroveň řemeslného sochařského zpracování, v němž ovšem nalézáme emocionálně výrazná a sofistikovaná obsahová rozhraní techniky a lidské intimity. Sochy na první pohled zpodobňují stroje, technická ústrojí, nebo válečné propriety, které autor v druhém plánu „změkčuje“ a zintimňuje, a to změnou povrchu, barevnosti, nebo formou tvarové či materiálové hybridizace. Koléšek se permanentně pohybuje na pomezí sochy a objektu. Jeho práce vykazují objemovou a povrchovou preciznost, nalézáme ale i organičtější a syrovější polohy. Sochař je schopen symbolických zkratek, především ale diváka provokuje dvojznačností a hybridní ambivalencí, které se vepisují jak do formy, tak i obsahu sdělení.

Kurátor: Jaroslav Michna
Grafický design: Katarína Jamrišková

Komentovaná prohlídka s autorem se uskuteční ve čtvrtek 2. února a v sobotu 11. března v 17 hodin.

Komentovaná prohlídka s kurátorem se uskuteční ve čtvrtek 23. února v 17 hodin.

Vstup s platnou vstupenkou na výstavu. Rezervace předem je nutná na webu GVUO.


Pozvánka


Zveřejněno / aktualizováno: 16. 01. 2023