Ateliér sochařství

Škola spočívá v poznávání sochařských principů, používaných od nepaměti.

Studium ať prakticky řemeslně technologické tak i teoretické v různých dějinných souvislostech považuji za nezbytnost. Vím o problémech velké zátěže a někdy až bezvýchodném zapletení se do nekonečných problémů a relativnosti všeho.

Jde o to, hledajícího mladého člověka někdy rozebrat na součástky a pokusit se ho přivést ke znovuobjevování. Využívá rozumu, citu ale i fyzické síly. Návyky, které do sebe vstřebává jsou mu k dobru tak, aby je v budoucnu používal a byl svobodný ve své sochařské tvorbě. Pečlivé hledání, zpochybňování a nakonec předvedení samotného tvůrčího počinu, by mělo být v té nejpřesvědčivější podobě, jaké je mladý tvůrce schopen. Sochařské principy jsou limitovány, ale v možnostech jednoho lidského života jsou nevyčerpatelné.

Řeč tvaru od pravěku po současnost je tak bohatá a její obsahové monumentální působení je tak nezměrné, že mladý člověk po letech studia může být šťasten, že mu bylo dovoleno si aspoň šáhnout a pokusit se znovu navázat dalším tvarem v jiné asociaci a zapojit se svým snažením, svou špetkou s vírou v naší lidskou a duchovní existenci na naší Zemi.


Zveřejněno / aktualizováno: 08. 03. 2017