Ivo Sumec - Člověčí věci

Zveme Vás na výstavu člena Katedry malby Fakulty umění Ivo Sumce.

Název výstavy vychází z trefného postřehu Daniela Balabána, který velmi výstižně charakterizoval tvorbu Ivo Sumce slovy: „člověk, i když v obrazech absentuje, je přítomen v člověčích věcech“.

Pokud se zabýváme autorovou tvorbou z dlouhodobého pohledu, jeví se zde zřetelná absence figurálních děl. Naopak téměř konzistentní je rovina každodennosti, zastoupení běžných, utilitárních předmětů jakoby vytržených z kontextu a přitom zvláštně sdělných svou důvěrně známou obyčejností, která je součástí lidského života. Autorovy malby vystihují schopnost reagovat na  jeho banalitu i jedinečnost. Malířova díla lze vnímat jako příběh s hádankou, která je ukrytá pod povrchem. Jsou to člověčí věci se všemi klady i zápory.

Vernisáž: 16. ledna 2024 od 17 hodin
Výstava: 17. ledna 2024 - 10. března 2024

Renata Skřebská
Kurátor: Renata Skřebská
Text: Renata Skřebská
Grafický design: Katarína Jamrišková
Propagace: Jana Malášek Šrubařová, Magdaléna Staňková
Vzdělávací programy: Jana Sedláková, Zuzana Grulichová


Pozvánka


Zveřejněno / aktualizováno: 08. 01. 2024