Václav Rodek: Sítě snů

UPOZORNĚNÍ: Platnost této informace již vypršela.


Václav Rodek: Sítě snů
3. – 17. února 2023
Galeria Szewska 16, Poznaň
Kurátor: Sławomir Kuszczak

Srdečně vás zveme na vernisáž výstavy 3. února v 18:00 hodin v Galeria Szewska, Poznaň.

Pozvání na kolektivní cestu

Kdybychom analyzovali tvorbu Václava Rodka na základě reflexe nad reálným světem a dosavadními úspěchy vizuální kultury s odkazem na estetické principy, nejpravděpodobněji by nás to dovedlo k závěru, že umělcova díla jsou expresivní a představují jakýsi konglomerát abstrakce a figurace. Přičemž často v nich převažuje abstrakce. Při dalším hodnocení by bylo možné práce tohoto českého malíře „obvinit“ z jisté nervozity, ukvapenosti či skrytosti, které doprovázejí jinak dost promyšlené kompozice. Celek by se tedy dal zařadit do oblasti modernistické zkušenosti. Nicméně taková samozřejmá tvrzení, založená na typickém psychofyzickém vnímání světa a hledání analogií v naší kultuře, by v tomto případě nebyla správná.

Chyba spočívá v tom, že Rodkova tvorba není inspirována reálným světem, ale sněním. Pokud tedy začneme konfrontovat popisované obrazy se skutečností snů, kterou skoro každý z nás zná, ve čtení těchto prací dojde k nečekané změně, tj. analyzované malby se stanou do jisté míry realistické. To, co je abstraktní, skryté a možná, že i esteticky povrchní se pak promění ve velmi sofistikovaná a realistická zobrazení. Obdržíme pozvánku na kolektivní uměleckou cestu po světě, který sice zažíváme, ale který nedokážeme tak dobře rozpoznat. Je to trochu jako kdyby nám někdo nabídl vstup do sci-fi filmu a společné dobrodružství. Vytvoření takové možnosti malířem vypovídá nejen o jeho talentu, citlivosti a vyspělosti, ale také o velkém intelektuálním potenciálu.

Autor je schopen svou tvorbu dokonale popisovat a analyzovat, stejně jako o ní vypravovat. Čímž dokazuje, že nic z toho, co vidíme a vnímáme, při konfrontaci s jeho tvůrčí prací, nevzniklo náhodou, všechno je totiž výsledkem pečlivě a vědomě prováděné strategie. Takové intelektuální postupy by byly naprosto bezvýznamné, kdyby tato malba „nefungovala“, jenže ona funguje. Stačí jen jakýsi podnět k porozumění této tvorbě a správné nasměrování celého procesu poznávání. Potřebujeme si uvědomit, že vizualizace, na které se díváme, neodrážejí skutečný svět. Musíme dát svému tělu a vědomí signál, že prožíváme úplně jinou realitu.

Díky přímé konfrontaci diváka se svými obrazy, jež někdy bývají vskutku rozměrné, nás malíř zve, abychom se podívali dovnitř, nejen dovnitř obrazu, ale i sebe, čili do našeho světa snů.

Ačkoli možná ze všeho nejzajímavější a nejpřesnější je tady to, jakým způsobem, tzn. pomocí jakých prostředků, nám umělec prezentuje svět, který ho láká, tedy svět, jenž představuje, jak pro nás, tak pro vědce, ne zcela rozluštěnou záhadu. Václav Rodek nám nevypravuje své sny, nespřádá literární příběhy, ale důsledně sází na vizuální jazyk. Natahuje vizuálně-intelektuální sítě, z nichž se stávají trojrozměrné obrazovky pro naše zážitky. Dokonce jsme schopni se v této síti ocitnout a dokážeme se v ní pohybovat. Při pohledu na obrazy tohoto českého umělce máme šanci vstoupit do osobního světa snových zážitků a reflexí vedených v této oblasti, včetně těch, které zažíváme i po probuzení, čili ve stavu bdělosti. Můžeme tedy vyrazit na cestu.

Sławomir Kuszczak


Plakát


Zveřejněno / aktualizováno: 30. 01. 2023