Výstavy v Galerii Student a Galerii Dolu Michal

Výstavy v Galerii Student a Galerii Dolu Michal
Výstavy v Galerii Student a Galerii Dolu Michal

Srdečně Vás zveme na výstavy pořádané Pedagogickou fakultou OU, respektive Galerií Student a Katedrou výtvarné výchovy ve spolupráci se správou Dolu Michal, Národním památkovým ústavem a Fakultou umění OU. Jedná se o první výstavní projekty v obou galeriích, které budou přístupné veřejnosti. Těšit se můžete na již etablované a uznávané domácí či zahraniční umělce, ale také čerstvé absolventky AVU.

Vernisáž výstavy Kateřina Barabášová: Distorted World / Part 2 proběhne ve čtvrtek 24. června v 16.00 h v Galerii Student (Pedagogická fakulta, Fráni Šrámka 3, Ostrava).

Výstava potrvá do 5. srpna 2021.
Kurátoři: Tomáš Koudela, Tereza Čapandová
Otevírací době Galerie Student: po–pá 9–17

Grand openingGalerii Dolu Michal bude zahájen ve čtvrtek 24. června v 18.00 h (Důl Michal, ČSA 413/95, Ostrava).

Otevírací doba GDM od 25. června do 31. srpna 2021: út–ne 9–16
Kurátor: Tomáš Koudela
Bližší informace naleznete v události k akci.

Výstavní projekty:

Marek Schovánek: Candyland (cechovna)
František Kowolowski: The Sea (sprchy)
Kateřina Barabášová: Distorted World / Part 1 (místnosti)
Piotr Ambroziak: The Space (balkon)
Aneta Filipová: The Edge (venkovní areál)
Nikola Emma Ryšavá: Beast of Eden (venkovní areál)
Kateřina Barabášová

KATEŘINA BARABÁŠOVÁ

(*1986)

Galerie Student: Distorted World / Part 2
Výstava potrvá do 5. srpna 2021.

Galerie Dolu Michal (místnosti): Distorted World / Part 1
Výstava potrvá do 29. srpna 2021

Kateřina Barabášová absolvovala obor výtvarná tvorba na Univerzitě Palackého v Olomouci a na studium navázala stáží v maďarské Pécsi. V roce 2011 absolvovala stáž v berlínské galerii Reception, v letech 2013–2015 pak umělecké rezidence a cesty po Americe a Indii.

Autorka se ve své výtvarné tvorbě věnuje převáženě malbě a kresbě a v menší míře i videu. Malby Kateřiny Barabášové jsou zrcadlem jejího vlastního vnitřního světa, který je pro vnějšího pozorovatele naplněn příběhy, které se na první pohled mohou jevit jako hororové, ale při bližším prozkoumání se objevují humor a vtipně poetická nadsázka. Narativní linka spojená s těžko dešifrovatelnou osobní mytologií připomíná svojí imaginací fantazijní férie Hieronyma Bosche nebo Pietra Brueghela mladšího zvaného pekelný. Kateřina Barabášová programově exploatuje svět pokleslé béčkové kultury a z těchto fragmentů pokleslosti vytváří působivý monument vysmívající se frenetické a otupující rychlosti současného světa.

„Obrazy Kateřiny Barabášové představují svět, který se oku divákovu představuje hutným, sevřeným kresebným rukopisem, v němž se snoubí naivizující a elementární figurální tvarosloví s banální každodenností monster a policejních vozů.

Abychom dobře rozuměli, zkreslený svět je světem skutečných esenciálních obsahů, vystupujících před jeho obyvateli v naléhavě rezonující vyprázdněnosti, ale i bezmocnosti.

Svébytný malířský projev umělkyně však nabízí divákovi možnost úniku z pastí labyrintů vizuální sdělnosti a věrohodnosti, formativně jsoucích v nevědomí vzájemných souvislostí, v neschopnosti konzumovat svět širokých a hodnověrných temporálních kontextů.“ Takto popisuje zkreslený svět Kateřiny Barabášové jeden z kurátorů výstavy, Tomáš Koudela.Marek Schovánek

MAREK SCHOVÁNEK

(*1965, Praha)

Galerie Dolu Michal (cechovna): Candyland
Výstava potrvá do 5. srpna 2021

Marek Schovánek je umělec narozený v Československu, vyrůstal a studoval v Kanadě a v současnosti cestuje a tvoří po světě, přičemž nejčastěji pobývá v Berlíně. Schovánkovo výtvarné dílo je nesmírně rozsáhlé, vytváří malby, sochy, instalace, které se skládají ze stovek jednotlivých artefaktů. Je kritický vůči nešvarům současné společnosti, umělec má být podle Schovánka angažovaná osobnost, která si všímá a reflektuje negativní společenské jevy. Schovánek často pracuje s humorem a ironií, kteryé organicky nechává prorůstat do svých uměleckých artefaktů. Výrazným znakem jeho prací je postprodukční přístup, vybírá si banální předměty lidské každodennosti, které přetváří do překvapivých uměleckých artefaktů, jež dokáží diváka vybudit z transu šedivé každodenní rutiny.

„Je to k nevíře, ale Marek je 24. června 2021 v Ostravě na Dole Michal. Po letech opatrného vyjednávání, domlouvání a schůzek se to podařilo. Marek dal přednost Ostravě před himalájskými osmitisícovkami, potápěním v oceánech, filmovými produkcemi, Berlínem, Londýnem či Edmontonem a je připraven představit ostravskému výtvarnému publiku svůj prostorově vizuální komentář ke světu, v němž jsme ustrnuli posledních mnoho měsíců. Je vhodné poznamenat, že Schovánkův Candyland formálně navazuje na projekt Pharmatopia, jenž byl realizován v pražském DOXu v roce 2014.

Prorocká naléhavost vizuálního komentáře naší stále ještě živé viro-současnosti, se před ostravským divákem obnažuje ve specifických existenciálně naléhavých kulisách, v nichž je předmětná chemorealita konfrontována jak s nadějí, tak se skepsí, jež jsou skelety diskurzů aktuální technodůvěry, respektive technonedůvěry.

Schovánek konfrontuje diváka s Lyotardovskou otázkou „Co když je pro lidstvo správné právě to, aby bylo obýváno nelidským?

Nesnesitelné vážnosti situace staví jako protiváhu romantické gesto, v němž je nestravitelná nelidskost syntetické chemo-reality traktována jako transcendentní střet existenciálních esencí, jimiž prostupuje archetyp poslední večeře, ne jako obraz, ale jako fundamentální sémantická struktura.

Schovánkovo myšlení světa, tak jak je nabízeno v jeho „Světě sladkostí“ nepracuje jen s aktuálním existenčním imperativem. Naopak, jeho vizuální koncept adaptuje model nelidského, jako parafrázi antihumánní efektivnosti výrobních systémů, vydělující se z tradičních režimů morálnosti.

Temné obsahové akcenty denaturalizovaných technologií jsou však subverzivně erodovány médiem halícím milosrdně propastnou hlubinu existenciální úzkosti lehce ironicky metafyzickým závojem.

Celý předmětný spektákl je transcendentálně znejasňen... Chlebem, jenž je obraznému světu, tentokrát ukřižovanému nikoliv na Kříži, na Golgotě, ale v Galerii Dolu Michal, určitě připraven aplikovat koňskou dávku zneviditelňování technoreality...“ Dodává k výstavě Marka Schovánka Tomáš Koudela, kurátor výstavy.František Kowolowski

FRANTIŠEK KOWOLOWSKI

(*1967, Třinec)

Galerie Dolu Michal (sprchy): The Sea
Výstava potrvá do 5. srpna 2021

V letech 1986–1991 studoval na Akademii výtvarných umění ve Varšavě (ateliér malby: J. Tarasin, R. Winiarski). V současné době působí jako vedoucí Ateliéru malby II na Fakultě umění Ostravské univerzity. Autor žije a tvoří v Brně a v Ostravě. Kowolowski je všestranný umělec, který se mimo jiné věnuje i kurátorské a kritické činnosti. Typickým odvětvím umělecké tvorby, kterou se Kowolowski zabývá, je akční tvorba, uskutečňovaná skrze performance a happeningy, ve kterých Kowolowski zkoumá hranice angažovanosti umění a jeho tvůrce v současné společnosti. Kowolowského dílo působí velmi kriticky i proti politickým strukturám a roli umělce ve společnosti, ve kterém neváhá doslova nastavovat vlastní kůži, do které si např. při performanci This Body Belongs to Art nechal vyřezat nožem stejnojmenný nápis.

„Přinést vodu, respektive moře do sprch Dolu Michal, je romantickým kurátorským gestem, které se nepochybně opírá také o významovou rovinu konfrontace existencielní pýchy (zalykající se jistotou, že natura vedena je kulturou) s existenciální empatií pro vše druhé kolem člověka. Jen pro nezbytnost následnosti, skrze níž mají harmonovat obsahy myšlenek mezi sebou navzájem, je v textu použit onen rituálně environmentální nekorektní počet. Sekvenční pole předmětného vizuálního narativu, s nímž před diváka vystupuje umělec, je nositelem sdělení, v němž „vše druhé“ je jsoucí stejně naléhavě jako vše první. Vše, co jest, směřuje ke svému zániku, všechny limity, relace, formy i obsahy. Souzvuk onoho vědomí sounáležitosti s konečností může být reprezentován, jakož i dokumentován obrazem. Srozumitelnost předmětného vizuálního kódu má charakter rovnocenně interpretativní, avšak i průkazný, jeho narativ je ovšem teprve vybízen k odvaze postavit se oku divákovu.

Dnes máme to štěstí, být se svou nevědomostí tváří v tvář..., konečně spolu, i s Františkem, jenž vrací se nečekaně domů, do světa živého umění, hned z vícera dlouhých poutí...

...tušíme, čím je nésti moře do sprch mrtvého dolu... Hlubinu ke hlubině... Víme, co přesně značí živě postavit se dech beroucímu horizontu moře... Kdo z nás orchestruje živly...“ Přibližuje kurátorský koncept výstavy Tomáš Koudela.Piotr Ambroziak

PIOTR AMBROZIAK

(*1971, Lodž, POL)

Galerie Dolu Michal (balkon): The Space
Výstava potrvá do 5. srpna 2021
Piotr Ambroziak je nově jmenován hostujícím profesorem na KVV PdF OU.
www.artnew.eu

V letech 1991–1996 studoval na Akademii výtvarných umění v Lodži (ateliér malby, ateliér dřevorytu, ateliér fotografie). Doktorské studium úspěšně zakončil v roce 2020 na Univerzitě Adama Mickiewicze v Poznani pod vedením profesora Dominika Lejmana (obor malba a kresba). Během doktorského studia Ambroziak opustil Lodž a přesunul své aktivity do Varšavy. V tomto období Ambroziak zužitkoval svůj organizační a kurátorský talent a vytvořil platformu pro prezentaci nezávislého umění „Warsaw off ART“ – koná se každoročně od roku 2017.

Ambroziakův malířský rukopis je jasně rozpoznatelný od počátku jeho umělecké kariéry – expresivní, volné tahy štětce, figurální motivy, abstraktní adjustace. Zajímal se o archaickou řeckou a slovanskou mytologii, následně rozvíjí mytologii vlastní, jež se vyznačuje vysokou emocionalitou a tematicky se zaměřuje na lásku a mezilidské vztahy, v nichž je post-punkový hrdina představován jako válečník, lovec cestující skrz městskou džungli. Jeho tvůrčí osobnost neustále hledá nové výrazové prostředky. Do svých obrazu vkládá neony, pracuje s velkoformátovou malbou či prostorovou tvorbou.Aneta Filipová

ANETA FILIPOVÁ

(*1991, Hradec Králové)

Galerie Dolu Michal (venkovní areál): The Edge
Výstava potrvá do 29. srpna 2021

Aneta Filipová vystudovala sochařství na Akademii výtvarných umění v Praze pod vedením Lukáše Rittsteina. V roce 2018 absolvovala stáž na Cooper Union v New Yorku. Zde studovala u D. Adamse, D. Ashforda, E. Westphal a A. Farmigy. V New Yorku hledala možnosti propojení sochy a krystalizující architektury. Ve své sochařské tvorbě se zabývá tématem města, které vede k propojování figur a architektury, až ke konstruktivním tendencím v sochařské tvorbě. V současné době žije a pracuje v Praze.


Nikola Emma Ryšavá

NIKOLA EMMA RYŠAVÁ

(*1990, Praha)

Galerie Dolu Michal (venkovní areál): Beast of Eden
www.nikolaemmarysava.com

Nikola Emma se odjakživa věnovala kreativním činnostem, takže umění pro ni bylo jasnou volbu. Od studia keramiky, přes design dřevěných hraček, se dostala až k sochařství na Akademii výtvarných umění v Praze – do oblasti, ve které se mohla plně realizovat.

Práce Nikoly Emmy jsou plné neskutečných, často antropomorfních postav, někdy groteskních, emocionálních a jindy strašidelných. Stvoření často pocházejí z literatury, jejího vnitřního světa a z jejího amatérského zájmu o psychoanalýzu. Sochy Nikoly Emmy stojí mezi fikcí a realitou, jsou inspirovány vlastními zkušenostmi, stejně jako mytologií, sny a smrtí.

Absolventka pražské AVU na letošní výstavě představí sochy, ve kterých zpracovává svůj vztah s uměním jako takovým s odkazem na své vlastní zkušenosti, literární zdroje a slovanský folkór. Osobitým sochařským jazykem reinterpretuje tradiční zpodobňování světců a náboženských motivů, zatímco výtvarně zpracovává svou vlastní víru v umění.

Nikola Emma vystavovala na různých místech v zahraničí i v České republice a studovala v ČR, Austrálii a Portugalsku.


Zveřejněno / aktualizováno: 22. 06. 2021