Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Fakulta umění > Součásti fakulty > Výtvarná část > Katedra malby > Ze života katedry > Aktuality

Ostravská univerzita

  • Obrázek

Pozvánka na výstavu studentů Ateliéru malby 1 Daniela Balabána Comfort balcony

Srdečně Vás zveme na vernisáž výstavy studentů Ateliéru malby 1 Daniela Balabána (Fakulta umění Ostravské univerzity) Comfort balcony, která se uskuteční ve čtvrtek 29. listopadu 2018 v 18.00 na Dole Michal v Ostravě-Michálkovicích.

Výstava potrvá do 11. ledna 2019.

Nosek / Chovancová / Krutilová / Lázničková / Šafránková / Nenadál / Vaňková

Kompresorovna – balkón


Comfort Balcony je název výstavy pěti studentek a dvou studentů malby ateliéru 1, fakulty umění Ostravské university. Název se stal společnou platformou této sedmičky věkově blízkých, však svou malířskou fakturou často divergentních autorů a autorek.

Balkon, na kterém vystavují, je galerií bývalé strojovny dolu Michal. Nicméně galerií. Jako taková, podobně jako balkon v záhlaví výstavy, skýtá výhled, nadhled, náhled a možná, v případě konkrétní instalace obrazů, i podhled. Balkon je jakýsi přepych i v architektuře. Něco, co zdánlivě není potřeba. Podobné je to i s galerií. Je místem zvláštním, které divákům dovolí vypnout. To vypnutí se děje mimo jiné pomocí obrazů, artefaktů, na které se divák vyladí, respektive přeladí z šumu mediální obraznosti, která je mu stále v patách. Vyladí se na obraznost zdánlivě primitivní a pomalejší, o to více participativní.

Toto vyladění přináší komfort, nikoliv pohodlnost, ale ztišení, utěšení, spočinutí, meditaci, relax. Instalace výstavy je koncipována jako nabídnutá možnost duševního komfortu. Tomu odpovídá i umístění obrazů, jejich podvěšení, napomínající na možnost usednutí na matrace a sedačky na podlaze. Z této sedící visty je obtížnější projít galerií jen tak, bez kontaktu. Naopak umožňuje intimní prožití a zažití vystavovaného, jakož i situace galerijního prostředí.

Vystavujícím je společný ekologický zřetel a důraz. Ten je zaměřen často velmi osobně, nikoliv pouze ekonomicko-politicky a proklamativně. Jedná se tak o ekologii ducha, cílenou k ozdravení vlastnímu, věcí, vztahů a prostředí. V důsledku je pak výstava pokusem o rehabilitaci malby dnes. Zkouškou, zda může fungovat jako očistné, kataraktické a zpomalující médium v urychlené společnosti.

Daniel Balabán


Událost na Facebooku


Zveřejněno / aktualizováno: 28. 11. 2018

facebook
rss
social hub