Pozvánka na konferenci - Hledání hranic malby v postmediálním prostředí

UPOZORNĚNÍ: Platnost této informace již vypršela.


Fakulta umění Ostravské univerzity si Vás dovoluje pozvat 25.-26. ledna 2018 na mezinárodní konferenci, jejímž cílem je otevřít odbornou diskuzi k současnému stavu malby a potřebě redefinovat její roli, a to nejen jako tradičního předmětu výuky na vysokých uměleckých školách, ale i v celkovém kontextu uměleckého provozu a hledání jejího místa a opodstatnění vedle ostatních rapidně se rozvíjejících nových medií, jako jsou digitální fotografie, technický obraz, video a film. K vymezení teritoria malby dnes považujeme za nutné zkoumat jeho současnou praxi a především jeho hraniční podoby.

Konference se mohou aktivně zúčastnit akademičtí a vědečtí pracovníci, odborníci a doktorandi z domácích i zahraničních pracovišť.

Teze ke konferenci „Hledání hranic malby v postmediálním prostředí“

 • Zdůvodnění nutnosti redefinice role malby v současném mediálním prostředí. Hledání důvodů proč dnes malovat a vyučovat malbě.
 • Hledání nezastupitelných charakteristik malby (subjektivita autora, rukodělnost, haptické a proprioceptivní působení malby spojené s belle materie, mnemonické charakteristiky malby, vazba na minulé, faktor času, malba jako nediskurzivní model řeči).
 • Přednosti a úskalí závěsného obrazu. Problém tvorby artefaktu a jeho komodifikace a adaptace mainstreamem.
 • Pokus o vytýčení jiných, alternativních způsobů a strategií malby vzhledem k diktátu novizmu a pozitivizmu tradičně spojenému s moderním myšlením a malířskou tvorbou.
 • Interakce a diverzifikace malby a digitálního (technického) obrazu. Otázka mediálně orientované výuky a tvorby v protikladu k intermediálním a interdisciplinárním tendencím. Instrumentální pojetí výtvarné tvorby.
 • Možnosti synergického působení malby a nových medií.

Pořádající vysoké školy a instituce: Fakulta umění Ostravské univerzity (FU OU) ve spolupráci s Pedagogickou fakultou Ostravské univerzity (PdF OU), Galerií výtvarného umění v Ostravě a Vysokou škola výtvarných umění (VŠVU) v Bratislavě pod záštitou rektora Ostravské univerzity prof. MUDr. Jana Laty, CSc.

Participující galerie:

 • Výstavní síň Sokolská 26, Sokolská tř. 26, 702 00 Ostrava 1,
 • Galerie Jáma 10, Přívozská 22 702 00 Ostrava, Důl Michal, Československé armády 413/95, 715 00 Ostrava

VÝSTAVA „HLEDÁNÍ HRANIC“

Bilaterální spolupráci představí taktéž výstava „Hledání hranic“, která bude zahájena ve čtvrtek 25. ledna 2018 v 18 h v Galerii výtvarného umění v Ostravě. Výstava bude současně probíhat v dalších ostravských galeriích: Sokolská 26, Jáma 10 a Důl Michal.

Kurátoři výstav:

 • Daniel Balabán, Ivan Csudai, Beata Jablonská

Vystavující:

 • pedagogové, vybraní studenti a absolventi ateliérů Malba 1 a Malba 2 Fakulty umění OU a 4. Ateliér malířství VŠVU

  Ateliér Malba 1 FU: Daniel Balabán, Václav Rodek, Ivo Sumec, Karolína Bulová, Simona Jančurová, Judita Levitnerová, Karolína Vlčková, Václav Buchtelík, Patrik Kriššák, Martina Walterová

  Ateliér Malba 2 FU: František Kowolowski, Jiří Kuděla, Šimon Bureš, Kristína Gašpieriková, Katarína Harceková, Pavel Dvořák, Milan Hajdík, Lukáš Kováčik, David Šohaj

  4. ateliér malířství VŠVU: Ivan Csudai, Michal Černušák, Peter Cvik, Jakub Reken, Patrícia Koyšová, Jano Hrčka, Alexandra Barth, Stanislav Macko, Šimon Kučera, Lucia Oleňová, Dávid Csőváry, Mikaela Mia Papp, Martina Adamíková, Margareta Petržalová, Iva Belianská, Anna Danková, Mira Kubáňová, Lucia Horváthová, Nikola Struhárová

Místo konání:

 • Galerie výtvarného umění v Ostravě
  Jurečkova 9, 702 00 Ostrava
 • Výstavní síň Sokolská 26
  Sokolská tř. 26, 702 00 Ostrava
 • Galerie Jáma 10
  Přívozská 22, 702 00 Ostrava
 • Důl Michal
  Československé armády 95, 715 00 Ostrava-Michálkovice

ORGANIZAČNÍ POKYNY

Termín konference:

 • 25.–26. ledna 2018

Místo konání:

 • Galerie výtvarného umění v Ostravě, Poděbradova 1291/12, 702 00 Ostrava 1, konferenční sál

Ubytování:

 • pro účastníky konference bude zajištěno.

Dále je v rámci konference možné absolvovat: zahájení výstavy „Hledání hranic“, která bude zahájena po prvním dni programu, ve čtvrek 25. ledna v 18 h v Galerii výtvarného umění v Ostravě. Výstava bude současně probíhat v dalších ostravských galeriích: Sokolská 26, Jáma 10 a Důl Michal.

Účast na konferenci je bez registračního poplatku.

Jednací jazyky:

 • čeština, slovenština, polština

Délka příspěvku:

 • 20 minut, diskuze 15 min

Během konference bude pro účastníky připraveno drobné občerstvení.

Další informace poskytne a přihlášky (viz níže) přijímá do 20. prosince 2017 Ivo Sumec.

Do 5. ledna 2018 budete vyrozuměni o zařazení příspěvku na konferenci.

Výstupem z konference bude publikace, která vyjde v prosinci 2018.

Program konference soubor pdf 0,15 MB

Více na FB události

plakát


Zveřejněno / aktualizováno: 18. 01. 2018