Diagnóza kniha

19. listopadu – 30. prosince 2022

Městská galerie Týn nad Vltavou, Dům U Zlatého slunce, nám. Míru 37, www.galerietnv.cz
Vernisáž: 18. 11. od 18 hodin

Srdečně vás zveme na ateliérovou výstavu do Městské galerie v Týně nad Vltavou. Na výstavě, na jejíž přípravě se podílí také Eliška Čabalová, budete moci vidět průřez tvorbou studentů, pocházející ještě z období Ateliéru obalový a knižní design.

V posledních letech propadám mírné skepsi nad osudem fyzické, tištěné knihy a oborů s ní spřízněných. Méně se čte, je příliš mnoho jiných, rychleji vstřebatelných zážitků, které nepředstavují námahu vynaloženou abstraktním myšlením při konzumaci literatury náročnějšího obsahu. Kniha je skromnější, současně dražší. V Čechách se stále vydává neuvěřitelné množství titulů, jež čekají, někdy marně, na čtenáře. Kniha je nemocná někdy úpadkem obsahu nebo mizerným zpracováním, ale nejvíce nevšímavostí potencionálního čtenáře. Číst knihy je jistý druh choroby, a ta je v posledních letech téměř vymýcena. Tak jako nedávno spalničky či černý kašel. V současné době však znovu roste jejich výskyt navzdory očkování. A tak navzdory tabletům, počítačům a všem digitálním hejblatům a virtuálním zážitkům věřím, že přijde nová vlna čtenářské nákazy.

Diagnóza kniha je název výstavy studentů Ateliéru knižní design a Ateliéru knižní design a animace Fakulty umění Ostravské univerzity. Název sdružuje stejně postižené osoby, jež mají nutkavou touhu knihy vytvářet s vizí krásna a individuální pohody při narození nového knižního počinu. Ať už je to zážitek ryze umělecký, či radost z typografie nebo dobré ilustrace. Tvořit knihu je intimní čas trávený tvůrcem s autorem textu. Pokud se tyto dvě role spojí, dochází k radostné explozi - udělám to všechno sám!

To, co návštěvníci mohou vidět na výstavě v městské galerii v Týně nad Vltavou, je průřez tvorbou studentů, pocházející ještě z období Ateliéru obalový a knižní design. Převážná část prací je však z blízké minulosti a ze současnosti. Nejstarší exponát je z roku 2009 a nejmladší je letošní. Pojetí knihy, změna v čase se takto promítá na způsobu chápání a zpracování knihy jako užitného předmětu i knihy - uměleckého artefaktu. Během mého vedení ateliéru na Fakultě umění Ostravské univerzity jsem studenty směrovala především k profesionálnímu zpracování jejich uměleckých záměrů. Velký důraz jsme společně s mými asistenty, Petrou Jirouškovou a Markem Franzem, kladli na řemeslo - typografie, tvorba písma, ilustrace a v neposlední řadě knižní zpracování - vazba knihy. S mou nástupkyní, Julií Kačerovskou, nás pojí stejná diagnóza, nicméně svými uměleckými zkušenostmi a současně mládím povede studenty trochu jiným směrem. Choroba kniha má různé odnože, a tak s obohaceným pedagogickým týmem o grafika Jakuba Konvicu se můžeme těšit na nové a jiné chápání knihy jako objektu zájmu stejně zainteresovaných jedinců, jež sdružuje ostravský ateliér.

Eliška Čabalová

Doprovodný program:

Výtvarná kuchyňka
pátek 25. listopadu + 2., 9., 16. prosince vždy mezi 13 a 17 h

Adventní výtvarná dílna
neděle 27. listopadu mezi 13 a 17 h

Animační dílna s Martinou Adler
po domluvě během prosince

Pozvánka

Zveřejněno / aktualizováno: 11. 11. 2022