Využijte web naplnoDíky cookies pro vás bude prohlížení stránek příjemnější a jednodušší. Ke zpracování některých z nich potřebujeme váš souhlas, který dáte kliknutím na „Přijmout vše“. Odmítnutím se načtou jen nezbytně nutné cookies. Více informací o cookies a jejich nastavení.
Přijmout vše Odmítnout
Výběr cookies

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Fakulta umění > Součásti fakulty > Výtvarná část > Katedra grafiky a kresby

  • Obrázek
Personální složení
Nabízené obory
Věda a výzkum

Katedra grafiky a kresby FU OU

Charakteristika katedry grafiky a kresby

Studijní program Katedry grafiky a kresby se řídí akreditovanými bakalářskými a magisterskými programy, které jsou realizovány na základě harmonogramu akademického roku. V rámci bakalářského studijního programu Grafika a kresba jsou akreditovány dvě specializace – Ateliér Grafiky a Ateliér Kresby. Dále je akreditován bakalářský studijní program Grafický design a vizuální komunikace. V rámci navazujících magisterských studijních programů je akreditován studijní program Grafika a kresba se specializacemi – Ateliér grafiky, Ateliér kresby a studia Ateliér digitální grafiky ve virtuálním prostředí. Další nově akreditovaný navazující magisterský studijní program je Grafický design a vizuální komunikace.

Ateliér grafiky – program ateliéru je zaměřen na rozvoj myšlení, vnímaní a utváření si názoru v reflexi na současnou společnost a umělecký provoz volnou tvorbu. Studium specializace Grafika se soustřeďuje na využití klasických grafických technik (tisk z výšky, tisk z hloubky, tisk z plochy), dále pak na serigrafii, ofset, digitální technologie – Fakulta umění nabízí posluchačům moderně vybavené Centrum digitálních technologií (3D tisk, UV tisk, řezací plotr, rozšířená a virtuální realita, velkoformátový skener, 3D skener, atd.). Dále jsou kreativně studovány experimentální formy tisku, netradiční využití matrice. Součástí studia je také práce s grafickými programy 2D a 3D. Student získává co nejširší přehled o grafických technikách a moderních tiskových technologiích s jejich přesahy do jiných médií (objekt, animace, atd..)

Ateliér grafického designu – koncepce výuky se zaměřuje především na umělecký provoz a odráží jeho potřebu po designérech s uceleným přehledem, schopností širší analýzy a realizace díla v kulturní nebo jiné společenské oblasti. Studenti zkoumají a prezentují různé strategie chápání designu v souvislostech celé hmotné i nehmotné kultury. Je kladen důraz na práci s textem jako nástrojem pro orientaci v prostoru a prostorem jako dějištěm textu. Základem je proces, kdy studenti pracují na zadání tak, aby byli v úzkém spojení s povahou úkolu, vnímali potřebu zadavatele v návaznosti na vlastní uměleckou identitu. Od posluchačů je vyžadována co nejhlubší znalost zpracovávaného tématu a jeho vyčerpávající rozbor. Vedení ateliéru pomáhá studentům při práci a podporuje jejich vývoj tak, aby prohlubovali své znalosti a zkušenosti směrem k originální a svébytné činnosti. V první části studia jsou studenti vedeni k vyjádření a vnímání jejich vlastní prezentace souběžně studiem kresby, základů typografie, analýzy textu a schopnosti vnímání prostoru. Studenti pracují na projektech od grafických návrhů brožur po výstavní katalogy, plakáty, architektonická řešení výstav či scénografii s pečlivostí a důrazem na koncepci a detail, polemické myšlení od úvodní fáze až po dodání nebo zahájení jednotlivých projektů.

Ateliér kresby – fenomén kresby je v tomto ateliéru vnímán v zásadě trojím způsobem:

Jako tradiční studijní disciplína – zejména v prvním a druhém ročníku je kladen důraz na figurativní věcnou kresbu.

Dále je kresba nahlížena jako specifické médium, které je předpokladem pro tvorbu uměleckého díla. Široká škála kresebných výrazových prostředků je využívána způsobem, který nepředpokládá následnou realizaci v jiném "definitivním" materiálu. V tomto smyslu může být výsledkem rozměrná kresba či nástěnná kresebná realizace, stejně jako například ilustrace literárního textu.

V neposlední řade jako nástroj výtvarného myšlení – v nejobecnější rovině je kresba v průběhu studia vnímána jako specifický prostor vlastního autorského uvažování, projektování, tvorby v obecném smyslu. Začít je možné prostým náčrtkem, skicou, pokračovat k jakémukoli médiu, či postupu, které si zvolený koncept vyžádá. Výsledkem může být obraz na plátně, nebo digitální tisk, realizace ve veřejném prostoru anebo video, akce, atd.

Ateliér digitální grafiky ve virtuálním prostředí – je cíleně koncipován jako společné pracoviště Fakulty umění Ostravské univerzity a Instytutu Sztuki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach s možností udělení dvojitého diplomu double degree. Obsahem studia Ateliéru digitální grafiky ve virtuálním prostředí jsou počítačové hry, interaktivní webové aplikace a interaktivní grafiku, mapping, atd.


Zveřejněno / aktualizováno: 24. 02. 2022

facebook
instagram
rss
social hub