Postprisma / Postprism

Gočárova galerie, Automatické mlýny, Pardubice, CZE
20. dubna — 14. července 2024

Kurátoři / Curators:

Tomáš Koudela, František Kowolowski

Umělci / Artists:

Magdalena Abakanowicz, Tereza Čapandová, Pavel Forman, Viktor Frešo, Andreas Guskos, Vladimír Havlík, John Isaacs, MK Kaehne, Tadeusz Kantor, Grzegorz Klaman, Tomáš Koudela, František Kowolowski, Jiří Kuděla, Robert Kuśmirowski, Roman Opałka, Bartosz Kokosiński, Zbigniew Libera, Petr Lysáček, Arkadiusz Marcinkowski, Piotr Mosur, David Možný, Libor Novotný, Dominik Dragos Pohludka, Wojtek Radtke, Lucie Rosická, Jakub Ružinský, Tereza Samková, Marek Schovánek, Elena Steiner, Wolfgang Stiller, Ivo Sumec, Jiří Surůvka, Ivana Štenclová, Ján Vasilko, Tomasz Zawadzki

Our world is illegible, unintelligible, unclear...

Výstava Postprizma prezentuje tvorbu umělců ze Střední Evropy, kteří reflektují současnost a anticipují možnosti budoucího směřování společnosti. Prostřednictvím maleb, kreseb, soch, instalací, fotografií, respektive multimédiální tvorby, budou mít návštěvníci možnost seznámit se s bohatým spektrem aktuální umělecké praxe.

Vystavená díla jsou dialogem mezi minulostí, současností a budoucností, jejich prostřednictvím bude mít divák možnost prožívat dobrodružství myšlení světa i sebe sama.

Vystavující umělci jsou připraveni konfrontovat diváka s tématy, která vyvstávají v neočekávaně nové naléhavosti, přičemž jejich esenciální fundament je pevnou součástí promýšlení smysluplnosti lidské existence.

Tento výstavní projekt je výsledkem dlouhodobé spolupráce mezi kurátory, teoretiky a umělci, otevírající prostor pro intenzivní setkávání diváků s výtvarným uměním, jež spoluutvářelo a spoluutváří, ovlivňovalo a ovlivňuje společenský diskurz.

Vystavená díla jsou nejenom tradičně kritickým akcentem komplexních společenských vztahů, jsou pozvánkou zvoucí k empatickému nazírání nových temporálně-existenciálních kontextů.

Postprizma je vizuální platformou objevování a interpretace, ukazuje umění jako senzitivní médium schopné předvídat změny a odrážet myšlenky doby.

Postprism presents the artwork of different generations. Within this project, the viewer has the opportunity to perceive a complex framework of visual expressions in a wide range of current aspects as well as traditional perspectives of the Central European art scene.

Postprism challenges us to think about the world in the context of ‘multiple meanings’. The works presented in the Postprism exhibition do not aspire to be seen and understood in a single possible and definitive concept.

The works on display are a critical accentuation of complex social relations. They are also an invitation to view the world empathetically in the hope to appreciate contexts of new and surprising values.

...but there are those among us who have an extraordinary ability to anticipate and foresee key semantic implications only moments before we can even think of them as such.

Often these prophets are the artists who illuminate phenomena that did not become significant to their contemporaries until much later, and often it was their generational successors who gradually got to the roots of problems that had been obscure to their predecessors.

Ve spolupráci s FU OU a PdF OU


Postprisma / Postprism
Postprisma / Postprism

Zveřejněno / aktualizováno: 20. 05. 2024