Pozvánka na vernisáž a výstavu „Medium serigraficzne dzisziaj“

UPOZORNĚNÍ: Platnost této informace již vypršela.


Międzynarodowe sympozjum serigraficzne Ostrava 2013–2024
Galeria -1, Pałac Czapskich, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
17. duben – 23. květen 2024.

Kurátoři výstavy: Nastazja Ciupa / Kamil Zaleski
Kurátoři projektu ISSO: Zbyněk Janáček / Marek Sibinský

V úterý 16. dubna 2024 v 18:00 bude v Galerii -1, Pałac Czapskich, Akademia Sztuk Pięknych ve Varšavě zahájena pod názvem „Medium serigraficzne dzisziaj“ zatím nejrozsáhlejší výstava serigrafií, které jsou výsledkem více jak dvanáctileté umělecké platformy pro současný sítotisk, kterou pořádá - za finanční podpory Statutárního města Ostravy a Fakulty umění - katedra grafiky a kresby Fakulty umění.

Výstava „Medium serigraficzne dzisziaj“ je výsledkem spolupráce Katedry grafiky a kresby a Wydziału Grafiki Akademie Sztuk Pięknych w Warszawie.

Mezinárodní výstava, nazvaná „Medium serigraficzne dzisziaj“, představí unikátní kolekci 67 prací polských autorů a autorek, jež byla rozšířena na přání galerie o další zahraniční rezidenty sympózia ISSO z České republiky, Francie, Irska, Kazachstánu, Rakouska, Slovenska a Spojených států, kteří se v letech 2013 – 2024 zúčastnili některých z 12-ti ročníků ISSO. Na varšavské výstavě budou moci návštěvníci shlédnout práce celkem 81 autorů.

Od roku 2013 je výzkum média sítotisku v Ostravě a České republice spojen s názvem Mezinárodní serigrafické sympózium Ostrava, ISSO – International Serigraphy Symposium Ostrava. Projekt je pokračováním předchozích aktivit Ostravské univerzity, spojených se jmény Eduarda Ovčáčka a Zbyňka Janáčka, Serigrafie workshop Ostrava (SWO – 1997 – 2001). Současná podoba mezinárodního projektu byla redefinována v roce 2012 Zbyňkem Janáčkem a Markem Sibinským jako otevřené umělecké sympózium zaměřené na sítotisk s tím, že organizátoři nabízí technologickou podporu unikátním zázemím Centra serigrafie Katedry grafiky a kresby - a nově i Centra digitálních technologií - nejen grafikům, ale vlastně všem vizuálním umělcům, které tato grafická technika přitahuje a zajímá. Během let 2013 – 2024 tak na Fakultě umění vznikla - jako výsledek tvůrčích pobytů celé řady autorek a autorů z České republiky a ze zahraničí - unikátní sbírka současné (především) středoevropské serigrafie. V kolekci ISSO je svými díly – více jak 350 grafických listů – zastoupeno 126 vizuálních umělců. ISSO se tak stalo platformou setkávání a diskurzu, navazování uměleckých kontaktů, je dynamickou fungující sítí propojujících řadu vysokých uměleckých škol nejen Střední Evropy.

A pochopitelně stejně jako tomu bude od poloviny dubna ve Varšavě, organizátoři průběžně vystavují vybraná díla sbírky v galeriích v České republice, Polsku a Slovensku, tedy v zemích, které jsou ve sbírce nejvíce zastoupeny. To je další rozměr a smysl projektu ISSO. Práce rezidentů nejsou uzavřeny v archívu Fakulty umění, ale formou recipročních výstav jsou grafické listy sbírky prezentovány v galerijních institucích a dále v galeriích vysokých uměleckých škol, kde je tak naplňován i další neméně významný rozměr sbírky, která je mj. edukačním materiálem, v tomto případě se obracejícím k posluchačům a posluchačkám studia grafiky v České republice a v zahraničí.

Zbyněk Janáček

Projekt ISSO 2013 – 2024
Financováno z rozpočtu Statutárního města Ostravy.


Plakát


Zveřejněno / aktualizováno: 09. 04. 2024