Zbyněk Janáček / Mira Macík: Nonprints

14. dubna – 5. června 2022

Srdečně zveme na slavnostní zahájení výstavy čtvrtek 14. dubna 2022 v 17:00.

Kurátorky výstavy: Dagmar Hlubučková a Erika Kovačičová
Dům umění Opava, Pekařská 12, Opava

Nahliadnutím do histórie umenia a média grafiky sa odkryjú mnohé generácie umelcov podieľajúcich sa na alternatíve v prístupoch k voľnej výtvarnej tvorbe. Bez stanovených medzí sa tento proces sústreďuje na odklon tradičného k experimentálnemu v práci s matricou, tlačou a výtlačkom, hrou na území iných médií, myšlienkovými postojmi a akčnými prejavmi v procese tvorby, výslednou podobou inštalácie a interakcie s divákom. Tým sa grafika stáva jednou z najtvárnejších médií výtvarnej tvorby, ktorá si však napriek formovaniu a ohýbaniu jej pôvodnej funkcie a podoby, zachováva svoj status, estetickú a myšlienkovú hodnotu.

Po dlhý čas spočívala báza grafiky v dvoch dimenziách. Mnohí autori pracovali na preformovaní tejto zásady, ktorá sa stala zbytočným obmedzením. Potenciál tohto média siaha skrz stanovené zásady a jeho tendencia k pokroku sa premieta v presahoch do viacrozmernej sféry. Využitím tradičnej, či naopak experimentálnej tlače a vykročením z bezpečného plošného územia sa grafika dokáže adaptovať do troch dimenzií. Východiskom naďalej zostáva technológia tlače v ploche a finálna fáza zasahuje do objektu.

Výstava s názvom "Nonprints" predstavuje tvorbu dvoch významných autorov Zbyňka Janáčka a Mira Macíka. Obaja autori pracujú nielen v médiu grafiky, ale aj s experimentovaním a presahmi do iných médií. Diela autorov odkazujú na nekončiaci vývoj grafiky, povahu nevyhnutnosti základných pilierov grafiky a možnosti, ktoré toto médium prináša. Tento vývoj je zastúpený grafikami v serigrafii, digitálnej tlači, v transformovaných a multiplikovaných vrstvách, grafikami prechádzajúcimi do trojrozmerných objektov a asambláží, rozdielnymi ukážkami aspektov tvorivej činnosti.

Tvorba Zbyňka Janáčka je systematická a premyslená. Serigrafia a digitálna tlač sa stali dokonalým prostriedkom k nájdeniu správneho východiska k pozorovaniu a zobrazeniu sveta okolo nás. Diela komunikujú s divákom v novom spôsobe videnia obrazu optickou ilúziou v spleti farieb a geometrických tvarov. Pracuje s pohybom - statické geometrické tvary sa násobením a vrstvením, vplyvom svetla a vzdialenosti rozpohybujú a spoja v jeden celok. Od plochy sa Janáček presúva aj k tvorbe trojrozmerných objektov, často využíva zrkadlá a svetlá, ktoré sú nástrojom pre jeho autorský výskum elementov geometrie.

Od stanovenej a premyslenej štruktúry postupu Zbyňka Janáčka, Mira Macík naopak vstupuje do tvorby s impulzom, ktorý dominuje počas celého procesu vytvárania grafík, koláží a asambláží. K transformácii obrazu sa dostáva prostredníctvom recyklácie realizovaných prác, dochádza tak k nekončiacemu procesu vzniku a zániku tvorivej činnosti, v ktorom je finálna fáza každého diela len efemérnou zastávkou v neukončenosti. Vo svojich dielach využíva celý potenciál, ktoré mu prepojenie grafiky a koláže prináša - od dekonštrukcie obrazu k multiplikácii jednotlivých častí, až k hranici abstrakcie. Často nerozpoznateľné kľúčové body zlievajú obraz do farebných polí pretkaných kresbou s dominujúcim reliéfom asambláže.

Výstava "Nonprints" je zamyslením nad tvarovateľnosťou grafiky ako média, ktorého tradícia vychádza primárne z plochy. Je náhľadom do sféry experimentov, myšlienok, vplyvov a preferencií autorov, do paradoxov akými sú chaos v systéme a statickosť v pohybe.

Prof. Zbyněk Janáček (*1957)

Zbyněk Janáček od roku 2016 vedie ateliér Grafiky na Katedre grafiky a kresby Fakulty umění Ostravskej univerzity. V roku 2017 bol menovaný profesorom pre odbor Výtvarná umění na Akademii výtvarných umění v Prahe. Je laureátom Ceny Vladimíra Boudníka, ktorá sa udeľuje významným grafikom za celoživotné dielo. Je členom Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Umělecké besedy, Klubu konkretistů a Sdružení Q.

MgA. Mira Macík (*1993)

Mira Macík je absolventom ateliéru Grafiky na Katedre grafiky a kresby Fakulty umění Ostravskej univerzity (doc. Mgr. Marek Sibinský, Ph.D., prof. Zbyněk Janáček). Zaujíma sa najmä o techniku serigrafie a taktiež tvorí koláže. Pôsobí ako kurátor v Telegraph Gallery a v Galerii současného umění Prostějov.

Erika Kovačičová


Zbyněk Janáček / Mira Macík: Nonprints
Zbyněk Janáček / Mira Macík: Nonprints
Zbyněk Janáček / Mira Macík: Nonprints
Zbyněk Janáček / Mira Macík: Nonprints
Zbyněk Janáček / Mira Macík: Nonprints

Zveřejněno / aktualizováno: 11. 04. 2022