Zbyněk Janáček, Mira Macík / Rozhraní

UPOZORNĚNÍ: Platnost této informace již vypršela.


28. ledna – 20. března 2022

První výstava Muzea a galerie v Prostějově v roce 2022.

Zveme vás na společnou výstavu Zbyňka Janáčka a Miry Macíka. Výstava představí grafiku i s jejími přesahy v dílech obou autorů.

Slavnostní zahájení výstavy bude 27. ledna v 17:30 hodin.
Facebooková událost

Prof. Zbyněk Janáček (*1957) od roku 2016 vede ateliér Grafiky na katedře Grafiky a kresby Fakulty umění Ostravské univerzity. V roce 2017 byl jmenován profesorem v oboru Výtvarného umění na Akademii výtvarných umění v Praze. Je laureátem Ceny Vladimíra Boudníka, která je udělována významným grafikům za celoživotní dílo. Působí jako člen Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Umělecké besedy, Klubu konkretistů a Sdružení Q.

MgA. Mira Macík (*1993) je absolventem ateliéru Grafiky na Katedře grafiky a kresby Fakulty umění Ostravské univerzity (doc. Mgr. Marek Sibinský, Ph.D., prof. Zbyněk Janáček). Zajímá se především o techniku serigrafie a tvoří koláže. V současnosti působí jako kurátor Telegraph Gallery a Galerie současného umění v Prostějově.

Kurátorka výstavy: Erika Kovačičová


Charakteristika "Rozhraní" ako významného bodu v histórii, ukazuje v grafike mnohé generácie umelcov podieľajúcich sa na alternatíve v prístupoch k voľnej výtvarnej tvorbe. Bez stanovených medzí sa tento proces sústreďuje na odklon tradičného k experimentálnemu v práci s matricou, tlačou a výtlačkom, hrou na území iných médií, myšlienkovými postojmi a akčnými prejavmi v procese tvorby, výslednou podobou inštalácie a interakcie s divákom.

Tým sa grafika stáva jednou z najtvárnejších médií výtvarnej tvorby, ktorá si však napriek formovaniu a ohýbaniu jej pôvodnej funkcie a podoby, zachováva svoj status, estetickú a myšlienkovú hodnotu.

Výstava s názvom "Rozhraní" predstavuje v Muzeu a galerii Prostějov dvojicu významných autorov strednej generácie - Zbyňka Janáčka a mladej generácie - Mira Macíka.

Obaja autori pracujú nielen v médiu grafiky, ale aj s experimentovaním a presahmi do iných médií. Diela autorov odkazujú na nekončiaci vývoj grafiky, povahu nevyhnutnosti základných pilierov grafiky a možnosti, ktoré toto médium prináša. Tento vývoj je zastúpený grafikami v serigrafii, digitálnej tlači, v transformovaných a multiplikovaných vrstvách, grafikami prechádzajúcimi do trojrozmerných objektov, rozdielnymi ukážkami aspektov tvorivej činnosti.

Tvorba Zbyňka Janáčka je systematická a premyslená. Serigrafia a digitálna tlač sa stali dokonalým prostriedkom k nájdeniu správneho východiska k pozorovaniu a zobrazeniu sveta okolo nás. Diela komunikujú s divákom v novom spôsobe videnia obrazu optickou ilúziou v spleti farieb a geometrických tvarov. Pracuje s pohybom - statické geometrické tvary sa násobením a vrstvením, vplyvom svetla a vzdialenosti rozpohybujú a spoja v jeden celok. Od plochy sa Janáček presúva aj k tvorbe trojrozmerných objektov, často využíva zrkadlá a svetlá, ktoré sú nástrojom pre jeho osobný autorský výskum elementov geometrie.

Od stanovenej a premyslenej štruktúry postupu Zbyňka Janáčka, Mira Macík naopak vstupuje do tvorby s impulzom, ktorý dominuje počas celého procesu vytvárania grafík a koláží. K transformácii obrazu sa dostáva prostredníctvom recyklácie realizovaných prác, dochádza tak k nekončiacemu procesu vzniku a zániku tvorivej činnosti, v ktorom je finálna fáza každého diela len efemérnou zastávkou v neukončenosti. Vo svojich dielach využíva celý potenciál, ktoré mu prepojenie grafiky a koláže prináša - od dekonštrukcie obrazu k multiplikácii jednotlivých častí, až k hranici abstrakcie. Často nerozpoznateľné kľúčové body zlievajú obraz do farebných polí pretkaných kresbou s dominujúcim reliéfom koláže.

Výstava "Rozhraní" je náhľadom do sféry experimentov v médiu grafiky, do myšlienok, vplyvov a preferencií autorov, do paradoxov akými sú chaos v systéme a statickosť v pohybe.

Erika Kovačičová, leden 2022


Zbyněk Janáček / Mira Macík / Rozhraní
Zbyněk Janáček / Mira Macík / Rozhraní
Zbyněk Janáček / Mira Macík / Rozhraní
Zbyněk Janáček / Mira Macík / Rozhraní

Plakát


Zveřejněno / aktualizováno: 31. 01. 2022