C_Z_S_K_1_3_2_1

Kolekce česko-slovenské serigrafie ze sbírky Mezinárodního serigrafického sympozia

Srdečně zveme na vernisáž výstavy C_Z_S_K_1_3_2_1 Fakulty umění Ostravské univerzity do Domu umění v Opavě.

Kurátoři výstavy: SK – Robert Makar, Andrea Uváčiková, CZ – Zbyněk Janáček, Marek Sibinský

V druhé polovině devadesátých let minulého století Eduard Ovčáček společně se Zbyňkem Janáčkem na Ostravské univerzitě položili základy serigrafického pracoviště, jež se od roku 1999 stalo jedním z nejrespektovanějších center serigrafie nejen v České republice. Cílem byla podpora grafické techniky serigrafie (sítotisku, screenprintingu) formou workshopů, odborných přednášek, sbírkové činnosti a výstav. Na pět ročníků SWO (Serigrafie Workshop Ostrava) v letech 1999–2004, které provázely mj. i mezinárodní výstavy (Itálie, Slovensko, Polsko...), navázalo mezinárodní sympozium ISSO – Mezinárodní serigrafické sympozium Ostrava / International Symposium Serigrafie Ostrava. Zbyněk JanáčekMarek Sibinský otevřeli roku 2013 v rekonstruovaných prostorách Fakulty umění na katedře grafiky a kresby serigrafické dílny formou „permanentního workshopu“ řadě výrazných uměleckých a pedagogických osobností současné středoevropské grafiky, z nichž velká část je pracovně svázána s vysokými uměleckými školami v České republice (Praha, Brno, Plzeň, Olomouc...), na Slovensku (Bratislava, Banská Bystrica, Košice...) a především pak v Polsku (Varšava, Krakov, Vratislav, Poznaň...), ale i řadě osobností z jiných zemí (Francie: Vladimír Škoda, Rakouska: Gregor Eldarb, Irska, USA atd.). Jde o cca 120 vizuálních umělců. Do současné doby tak sbírka, jež vzniká jako výsledek workshopů, čítá více než 250 položek a spolu s konvolutem předcházejícího serigrafického sympozia SWO je pozoruhodným dokladem vývoje grafického média za poslední tři dekády a současně největší sbírkou serigrafie mimo sbírkové instituce v České republice. Vystavený soubor je kurátorským výběrem, jenž je založen na výběru autorů ze Slovenska a České republiky.

Výstava potrvá: 16. července – 22. srpna 2021
Dům umění, Pekařská 12, Opava

Pozvánka ke stažení ikona pdf 0,11 MB

Více informací


Plakát


Zveřejněno / aktualizováno: 15. 07. 2021