Grafický design a vizuální komunikace – nový studijní program Fakulty umění

V následujícím akademickém roce 2021/2022 otevíráme nový studijní program Grafický design a vizuální komunikace, který je u nás na Fakultě umění možno studovat v bakalářském a následně v navazujícím magisterském stupni studia.

Ateliér grafického designu Text, forma, funkce je místem setkávání studentů, umělců, architektů a designérů. Místem pro dialog, umělecké vyjádření i výzkum. Během studia grafického designu máte možnost prohloubit své znalosti a zkušenosti směrem k originální a svébytné tvorbě. Tradiční umělecké vzdělávání v ateliéru propojujeme s moderní infrastrukturou Centra digitálních technologií Fakulty umění, s jehož unikátním vybavením už jste pravděpodobně měli možnost se seznámit. Studium programu vás vybaví všemi kompetencemi a znalostmi potřebnými například k založení vlastního grafického studia.

Pokud vás láká kariéra v oblasti umění a designu a chtěli byste se o studiu grafického designu dozvědět více, navštivte tyto odkazy:

Nové studijní programy budou realizovány v nové budově Fakulty umění Ostravské univerzity, jejíž výstavba probíhá na Černé louce. Projekt je financován z prostředků EU a MŠMT, příprava výstavby probíhala za podpory Statutárního města Ostrava a Moravskoslezského kraje.


Zveřejněno / aktualizováno: 04. 02. 2021