Tajemství umění, talent jako dar...

Když souzní srdce i mysl mezi učitelem a žákem, je to radost a pokud ta harmonie duší existuje v umění, má obrovský přesah do srdcí dalších lidí, kteří mají umění rádi. Takové souznění existuje mezi věhlasnou operní pěvkyní Evou Dřízgovou Jirušovou a její velmi talentovanou a úspěšnou žačkou Veronikou Holbovou.

Veronika Holbová je studentkou katedry sólového zpěvu Fakulty umění Ostravské univerzity, na které Eva Dřízgová učí od roku 2008. Jejich společná cesta učitele a žáka začala ale už mnohem dříve, ještě když byla Veronika žákyní Janáčkovy konzervatoře. „Ve svých patnácti letech byla Veronika jako čistý bílý, nepopsaný papír, se schopností "houby", která vše nasaje a nepustí. Vedle mimořádného hlasového nadání dostala Verunka do vínku další vzácné dary, jimiž jsou pracovitost, vytrvalost, poctivost a velká pokora. Dala mi svou absolutní důvěru a nechala se vést, formovat a k tomu přidala svou osobitost“, popisuje svoji žačku Eva Dřízgová. Veronika si přála po absolvování Janáčkovy konzervatoře pokračovat dál v její pěvecké třídě. V té době byl zároveň na Fakultě umění Ostravské univerzity vypsán konkurz na pedagoga, takže rozhodnutí Veroniky nasměrovalo i Evu Dřízgovou, která tak rozšířila pole svého pedagogického působení. Na katedru sólového zpěvu Fakulty umění nastoupily prakticky společně, opět v roli učitel a žák, a pokračovaly v nastolené úspěšné cestě světem hudby. Nyní, po téměř desetileté spolupráci, začínají obě sbírat plody této tvrdé, ale nádherné spolupráce. Veronika Holbová se každoročně umísťuje na předních místech našich i mezinárodních pěveckých soutěží, díky těmto uměleckým úspěchům spolupracuje s různými divadly či orchestry. Například v roce 2012 obsadila 3. místo v prestižní mezinárodní soutěži Concorso internazonale „Musica sacra“ in Roma. Eva Dřízgová má z Veroničiných vskutku hodnotných uměleckých výkonů samozřejmě velkou radost a dodává: „Bylo mi ctí podílet se na rozvoji a formování této mladé umělecké osobnosti a vkládat do ní svou energii, jež ona vždy dvojnásobně vracela.“

A jak vnímá svou učitelku Evu Dřízgovou Veronika? „Vybrala si mě jako svou žákyni na přijímacím řízení na Janáčkově konzervatoři v Ostravě. A já jsem tomu ráda, protože bych nebyla tam, kde jsem teď. Vím, že jsem na "pomyslném" začátku své profesionální dráhy a sama nevím, kam se tato dráha bude ubírat, ale jedno vím jistě a to, že mám ten nejlepší základ, kterého se mi dostalo a to právě od Evy Dřízgové. Ať mluvíme o základu pěvecké techniky a hudebního vzdělaní nebo o lidskosti a přístupu jak k umění, tak k životu. Dala mi toho opravdu hodně, kus svého života a já vím, že se k ní budu vždy vracet. Ať už si přijdu pro radu ohledně zpěvu či si jen tak popovídat“, shrnuje jejich spolupráci.

Společné působení energií, jejichž výsledná energie je několikrát silnější, než by byl jejich pouhý součet v případě, že by působily odděleně, je nazváno synergií. A přesně takový synergický efekt vytváří tato dvojice úspěšných žen z Fakulty umění Ostravské univerzity.

Eva Dřízgová Jirušová a Veronika Holbová
Copyright: Radovan Šťastný
Eva Dřízgová Jirušová a Veronika Holbová
Copyright: Radovan Šťastný
Eliška Čabalová
Copyright: Radovan Šťastný
Soutěžní kniha Elišky Čabalové
Copyright: Eliška Čabalová

Víte, co je to kaligrafie? Jde o umění krásně ručně psát, štětcem nebo perem. Každý takový znak je unikátní, odráží temperament jeho tvůrce, výtvarníka. A kaligrafovat znamená umně ovládat psací nástroj a tuš. Co je již vepsáno na savý podklad, nedá se opravit a výsledná práce se tak stává textovým obrazem.

Kaligrafii se věnuje doc. Eliška Čabalová, která je vedoucí Ateliéru obalového a knižního designu Fakulty umění Ostravské univerzity. Na svém kontě má již spoustu českých i mezinárodních ocenění, z nichž v současné době nejprestižnější je umístění mezi pětadvaceti vítězi v mezinárodní knihařské soutěži umělecké knižní vazby Designer Bookbinders International Bookbinding Competition 2013, která se konala v Oxfordu. Tématem soutěže byla jakákoliv kniha, spojená s dílem, či osobou Williama Shakespeara. V takovýchto soutěžích, kromě hodnocení výběru titulu a jeho adekvátnímu uměleckému ztvárnění, předchází velmi tvrdá selekce, soustřeďující se na řemeslnou dokonalost předložených vazeb. Porotu tvořili historik umění, ředitel shakespearovského divadla, dva významní angličtí knihaři a jeden umělec.

„Dlouho jsem hledala titul, který je téměř neznámý a ručně jsem poté kaligrafovala rozsáhlou báseň Venus a Adonis ve staré angličtině. Na vazbu knihy jsem použila pergamen, který je mi materiálově blízký a důvěrně znám jeho vlastnosti. Jeho ledový povrch je dráždivý k erotické poezii Shakespeara“, přibližuje svoje dílo výtvarnice.

Eliška Čabalová se zabývá knižní vazbou, tvorbou autorské knihy, volnou a užitou grafikou a obalovým designem. Vystavuje v ČR i v zahraničí, její výtvarné práce jsou také zastoupeny ve sbírkách v muzeích České republiky i v zahraničí, realizuje se i jako kurátorka různých výstav, účastní se v porotách výtvarných soutěží, jako je např. Grafika roku a pořádá workshopy.


Zveřejněno / aktualizováno: 12. 03. 2017