Remembrance

UPOZORNĚNÍ: Platnost této informace již vypršela.


výběrová výstava bakalářského ročníku 2022-2023 Fakulty umění OU

29. června – 15. září 2023

Srdečně Vás zveme na vernisáž výstavy 28. června 2023 v 18:00 hodin.
Facebooková událost

Vystavující:

Polina Bakanova, Anna Cibochová, Adéla Hašková, Michal Hlaváč, Renata Jelínková, Nikola Krupová, Veronika Kuricová, Tereza Mátlová, Eva Múčková, Viktoriia Tymonova, Vendula Váňová

GAFU, City Campus Ostravské univerzity, budova CU – Černá louka, č. p. 3398, Ostrava
Galerii můžete navštívit Po-Pá, 10-18 hodin, V období 17. července – 10. srpna je galerie uzavřená.

Pro výstavní projekt REMEMBRANCE* bylo vybráno jedenáct vystavujících, letošních bakalářů, jejichž práce spojuje jednotící linie hlubokého ponoření se do témat souvisejících s testováním paměti, s tříděním a zaznamenáváním vzpomínek, dojmů, prožitků v krajině (vnější i vnitřní) a jejich přetavováním do křehkých instalací, objektů, obrazů, fotografií, zvuků. Někteří až s archeologickou nebo archivářskou přesností třídí artefakty spjaté s minulostí, jiní pracují více intuitivně – s méně jistým, mlhavějším rozpomínáním se na události či prožitky, své či kolektivní. Přesto se jim společně podařilo vytvořit dočasné místo s tajemstvím, místo lehce nostalgické („domovské“), které může vyvolat nějakou vaši dávno zasutou vzpomínku a které se  vám možná ani nebude chtít opouštět.

Kurátorka: Hana Vorlová
Grafické řešení: Matěj Doležel (spolupráce Matěj Sumec)
Technická podpora: Ivo Sumec

* REMEMBRANCE /rɪˈmɛmbrəns/
podle definice z Oxford Dictionary of English: akt nebo proces vzpomínání na události či (mrtvé) osoby z minulosti
podle definice z Merriam-Webster Dictionary: 1. stav vědomí / stav, kdy něco máme na paměti 2. schopnost pamatovat si 3. období, na které se paměť vztahuje 4. akt vyvolání vzpomínky / akt připomenutí si / akt, při němž se člověk rozpomíná 5. vzpomínka na osobu, věc nebo událost 6. něco, co slouží k udržení nebo vyvolání vzpomínky (vzpomínka, připomínka, památka) 7. pozdrav nebo dárek připomínající nebo vyjadřující přátelství nebo náklonnost


Zveřejněno / aktualizováno: 26. 06. 2023