Využijte web naplnoDíky cookies pro vás bude prohlížení stránek příjemnější a jednodušší. Ke zpracování některých z nich potřebujeme váš souhlas, který dáte kliknutím na „Přijmout vše“. Odmítnutím se načtou jen nezbytně nutné cookies. Více informací o cookies a jejich nastavení.
Přijmout vše Odmítnout
Výběr cookies

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Fakulta umění > Tvůrčí činnost > GAFU - Galerie Fakulty umění

  • Obrázek
  • Obrázek
  • Obrázek
  • Obrázek
  • Obrázek
vlevo vpravo

GAFU - Galerie Fakulty umění

Aktuality

bcA. Miscellanea
Zveřejněno: 17. 06. 2024

GAFU - Galerie Fakulty umění

Galerie Fakulty umění (GAFU) nabízí galerijní prostor nejen pro reprezentaci tvorby Fakulty umění OU, ale i pro spolupráci na projektech s dalšími uměleckými institucemi fungujícími na poli současného umění. Pole působnosti se dá shrnout do následujících oblastí:

1/ GAFU – REPREZENTACE A SPOLUPRÁCE S OSTATNÍMI ŠKOLAMI

V rámci činnosti FU pravidelně vzniká řada možností k navázání spolupráce s ostatními uměleckými školami a institucemi. Významná část výstavního programu galerie tak bude vyhrazena prezentaci uměleckých škol z ČR i ze zahraničí a společným kolaborativním projektům těchto institucí. Cílem galerie bude podporovat vznik projektů schopných obstát mimo prostředí domácí univerzity a sloužit k prezentaci tvorby studentů, absolventů a pedagogů FU mimo Ostravu. Důraz bude kladen i na využití institucionálního ukotvení Fakulty umění v rámci univerzitní struktury, které lze zúročit pro různé mezioborové projekty vznikajícími ve spolupráci s dalšími fakultami OU a zaobírajícími se problematikou vztahu vědy a umění, filozofie a umění, sociální problematikou atd.

2/ GAFU – LABORATOŘ

Důležitý prostor v rámci programu galerie bude věnován školním aktivitám – pravidelnému vystavování studentských a absolventských projektů a klauzurních prací. Do této kategorie spadá i funkce galerie jako komunikačního prostoru. Galerie je ideálním místem pro konfrontaci nejenom s tvorbou ostatních, ale i s jejich názory.

Studenti budou mít možnost si prakticky vyzkoušet základy galerijní prezentace vlastní tvorby. V průběhu studia budu mít možnost podílet se na výstavách z více pozic. Od studenta prezentujícího splnění školního zadání, přes účastníka – vystavujícího v cizích kurátorských projektech po autora takovýchto projektů. Školní galerie bude sloužit jako laboratorní prostor, kde budou studenti experimentovat, ověřovat sdělnost a kvalitu vlastní tvorby a učit se, jak ji co nejlépe představit nejenom spolužákům a pedagogům, ale i širší veřejnosti. V rámci těchto aktivit bude kladen značný důraz i na mezioborový charakter současného umění a využit.

3/ GAFU – OSTRAVSKÁ UMĚLECKÁ SCÉNA

Vedle výstav školních – věnovaných autorům aktuálně spojených s FU, studentům a pedagogům, bude stálou součástí programu galerie cyklus výstav věnovaných mapování lokální scény. Jedná se především o prezentaci tvorby mladší umělecké scény, autorů nejenom z řad absolventů FU, kteří významně působí v Ostravě.

Galerie FU nevyřeší problém s nedostatečnou institucionální podporou mladým umělcům, může však přinést nové výstavní příležitosti a především jiný pohled na lokální scénu. V programu galerie se počítá s pravidelnou spoluprací s kurátory a teoretiky mimo Ostravu.

4/ GAFU - GALERIJNÍ PROVOZ

Galerie nebude pro studenty v rámci jejich rozvoje užitečná pouze ve smyslu prostoru pro realizaci, konfrontaci, ale i jako zdroj informací o aktuálních tendencích nejen na domácí umělecké scéně. Galerie se bude snažit využít svého zázemí také pro realizaci náročnějších kurátorských projektů, které nejenom studentům, ale i veřejnosti dokážou zprostředkovat výrazná témata současného umění. Nedílnou součástí dramaturgie galerie bude doprovodný program ke každé z pořádaných výstav, čítající komentované prohlídky přednášky externích odborníků, diskuzní panely, workshopy, projekce, performance atd. Důležitá bude spolupráce s kurátory a teoretiky mimo OSU a také spolupráce s dalšími institucemi a kulturními subjekty. Cílem bude, samozřejmě v rámci možností, zařazovat do programu zahraniční umělce a mezinárodní výstavní projekty.


Galerie bude pravidelně vyhlašovat open call na výstavní projekty s preferencí skupinových výstav a kurátorských projektů. Možnost přihlásit své projekty budou mít také umělci a kurátoři mimo FU. Kvalitu a vyváženost výstavního programu zaručí odborná komise složená z pedagogů FU a také respektovaných kurátorů a umělců z institucí mimo OSU.

Otevírací doba:

po – pá 10.00 – 18.00
so – ne zavřeno

Adresa a kontakt:

Moravská Ostrava 3398
702 00 Ostrava - Moravská Ostrava
e-mail:

Pro další aktuální info sledujte náš FacebookInstagram.
facebook
instagramZveřejněno / aktualizováno: 15. 03. 2023

facebook
instagram
rss
social hub