Výsledky voleb do Akademického senátu Fakulty umění Ostravské univerzity

UPOZORNĚNÍ: Platnost této informace již vypršela.


STUDENTSKÁ HUDEBNÍ ČÁST FU OU
1.
Anna Pražáková
Katedra klávesových nástrojů, hra na klavír
17 hlasů
2.
BcA. Ondřej Janča
Katedra dechových nástrojů, hra na klarinet
12 hlasů
 
Náhradníci:
Bc. Kristýna Krompolcová
Katedra strunných nástrojů, hra na kontrabas
11 hlasů
Pavel Brýla
Katedra dechových nástrojů, hra na klarinet
9 hlasů
Leona Nguyen
Katedra strunných nástrojů, hra na housle
8 hlasů
Eduard Kácal
Katedra sólového zpěvu, zpěv
5 hlasů
David Žárský
Katedra dechových nástrojů, hra na klarinet
1 hlas
 
STUDENTSKÁ VÝTVARNÁ ČÁST FU OU
1.
Tereza Mátlová
Katedra malby, Malba I
20 hlasů
2.
Estelle Marečková
Katedra intermédií, Knižní design a animace
11 hlasů
 
Náhradnice:
BcA. Nikola Haikerová
Katedra teorie a dějin umění, Produkce v KKO
4 hlasy
 
PEDAGOGICKÁ HUDEBNÍ ČÁST FU OU
1.
MgA. Michal Bárta, Ph.D.
Katedra sólového zpěvu
19 hlasů
2.
doc. MgA. Eva Dřízgová, Ph.D.
Katedra sólového zpěvu
17 hlasů
3.
prof. Dušan Foltýn
Katedra dechových nástrojů
16 hlasů
4.
MgA. Adam Farana
Katedra dechových nástrojů
15 hlasů
 
Náhradníci:
doc. MgA. Alena Mazgajová, ArtD.
Katedra strunných nástrojů
13 hlasů
Mgr. Lukáš Michel, ArtD.
Katedra klávesových nástrojů
11 hlasů
Mgr. Martin Čurda, Ph.D.
Katedra teorie a dějin umění
8 hlasů
 
PEDAGOGICKÁ VÝTVARNÁ ČÁST FU OU
1.
doc. Mgr. Marek Sibinský, Ph.D.
Katedra grafiky a kresby
20 hlasů
17 hlasů
3.
14 hlasů
4.
MgA. Andrea Uváčiková, Ph.D.
Katedra grafiky a kresby
12 hlasů
 
Náhradníci:
Mgr. Tomáš Knoflíček, Ph.D.
Katedra teorie a dějin umění
10 hlasů
Mgr. Denisa Jánská
Katedra intermédií
6 hlasů
3 hlasy


Výsledky ke stažení soubor pdf 0,03 MB


Zveřejněno / aktualizováno: 19. 05. 2023