X. ročník mezinárodních interpretačních kurzů v oboru klavír

Katedra klávesových nástrojů Fakulty umění pořádá v roce 2022 již X. ročník mezinárodních interpretačních kurzů v oboru klavír na Fakultě umění Ostravské univerzity, který se letos uskuteční ve dnech 25. – 30. října 2022.

Lektory kurzů budou prof. Nataša Veljković z Universität fur Musik und Darstellende Kunst ve Vídni a interní pedagogové pořádající Fakulty umění – doc. Eliška Novotná, dr. Lukáš Michel, dr. Jana Vondráčková. Pro ty, kteří budou mít připravena díla barokní je opět připravena také cembalová dílna pod vedením cembalistky MgA. Izabely Kožané Manderly.

V rámci kurzů proběhne koncert lektorů, individuální lekce, malý výlet a samozřejmostí je již tradiční závěrečný koncert účastníků kurzů.

Cena kurzů:

Aktivní účast: 2.000,- Kč
Pasivní účast: 1.000,- Kč

Vyplněnou přihlášku s uvedeným repertoárem, který chcete na kurzech studovat*, posílejte na adresu nejpozději do 18. října 2022.

Požadované údaje zpracováváme dle Zásad ochrany osobních údajů

* Pokud nemáte „hotové“ skladby, nevadí. Můžeme spolupracovat i na počátečních stádiích interpretace.

Kurzovné se hradí hotově v místě budovy Fakulty umění, Sokolská tř. 17, kancelář č.111 v den zahájení kurzů.

Předpokládaný program (změna vyhrazena):


Úterý 25. 10. 2022

během dne příjezd účastníků, ubytování
13,00-17,30 prezence účastníků, platba kurzovného – Fakulta umění, Sokolská tř. 17, Ostrava 1
18.00 hodin – Komorní sál Fakulty umění OU (Českobratrská 16) – Zahajovací koncert – účinkují lektoři klavírních kurzů
Po skončení koncertu domluva výuky – rozvrh hodin


Středa 26. 10. 2022

celý den – individuální lekce s lektory


Čtvrtek 27. 10. 2022

dopoledne – individuální lekce s lektory
Po obědě – malý výlet
Podvečer – individuální lekce


Pátek 28. 10. 2022

celý den – individuální lekce s lektory


Sobota 29. 10. 2022

dopoledne – individuální lekce s lektory
Odpoledne – akustické zkoušky na závěrečný koncert účastníků
17,00 hodin – závěrečný koncert účastníků kurzu, Českobratrská 16
(během kurzů, po dohodě s vámi, vybereme ty z vás, kteří budou mít chuť si zahrát na koncertě – není to povinnost, ale radost!)
předání certifikátů o účasti
po skončení koncertu následuje společenské setkání


neděle 30. 10. 2022

dopoledne do 12 hodin – individuální lekce s lektory (dle počtu a zájmu účastníků)
odjezd účastníků


Individuální lekce s lektory: během celého konání kurzu budou mít aktivně přihlášení studenti možnost se zapsat na jednotlivé lekce ke všem pedagogům (podle počtu přihlášených budeme počet hodin více či méně korigovat, zaručit můžeme minimálně tři individuální lekce na jednoho studenta; délka lekce se může pohybovat mezi 45 – 60 minutami, opět podle počtu přihlášených).

Studovaný repertoár je bez omezení.

Pokud máte ve svém repertoáru nějaké dílo z období baroka (nebo jej začínáte studovat), nabízíme vám cembalovou dílnu, kterou povede opět kolegyně MgA. Izabela Kožaná-Manderla (k dispozici vám bude vlámské a italské cembalo, dvoumanuálové německé cembalo, klavichord a cenné rady odborníka).

Náslechy v hodinách – ve volných chvílích se samozřejmě můžete přijít podívat do kterékoli hodiny a poslechnout si hru vašich kolegů. Bude jistě zajímavé sledovat pedagogické působení všech lektorů i z pozice posluchače! Rozpis výuky se studovanými skladbami bude veřejný.

Pasivní účastníci mají možnost účastnit se všech akcí kurzů bez omezení s výjimkou aktivní hry.

Přihlášky posílejte na uvedenou adresu, nezapomeňte napsat svůj e-mail, abychom vás mohli s předstihem informovat. Buďte tak laskaví a připište také repertoár, který chcete na kurzech studovat.

Těšíme se na vás!

Za všechny lektory zdraví Lukáš Michel,
vedoucí Katedry klávesových nástrojů FU OU

Obrázek


Zveřejněno / aktualizováno: 22. 09. 2022