Regenerace

UPOZORNĚNÍ: Platnost této informace již vypršela.


Přijměte srdečné pozvání na vernisáž v Pragovka Gallery Rear, která se uskuteční 18. 9. v 18:00 v rámci výstavního bloku Výstupy Intimity I.

REGENERACE

Vystavující: Tomáš Arnošt, Matěj Bednařík, Zuzana Bittnerová, Robert Buček, Václav Kolářík, Jaroslav Koléšek, Gabriela Maňáková, Petr Mazáč, Martin Mydlarčík, Šárka Mikesková, Ondřej Nahorniak, Veronika Plátková, Aneta Schütz, Šimon Szabo, Petr Szyroki, Josef Šlégl, Jan Špaček, Petr Švolba

Kurátor: Jaroslav Koléšek

Projekt prezentuje tvorbu nejnovější sestavy samostatných, aktuálně aktivních sochařských osobností, které jsou propojeny vazbou na absolvovaná studia v Ateliéru sochařství Fakulty umění Ostravské univerzity. Výstava je především porovnáním proměn v tématech, přístupech a metodách sochařů, kteří tímto studiem napříč všemi fázemi vývoje školy v minulosti úspěšně prošli a v průběhu hledání své profesionální cesty si do velké míry uchovali ukotvení v sochařském médiu, jehož podstata by se dala charakterizovat přirozeným důrazem na stavebnost tvaru. Výstava dává příležitost osobnostem, které po ochranné školní etapě, zajišťující dostatek pohodlí jak ve vybavení, tak zpětných vazbách od pedagogů či vrstevníků vydržely nový společenský, ekonomický i psychický tlak a třeba i jen v osamocenosti a závětří svých dílen či ateliérů pracují na své sochařské budoucnosti. Nejdůležitějším momentem projektu je přirozená obměna skladby autorů vůči předešlým generacím absolventů, přičemž zásadní podmínka spočívající v možnosti vystavit pouze dílo vzniklé až po ukončení studia se stala jak potřebným motorem, tak sítem. Prezentují se zde tedy především osobnosti, udržující si vnitřní touhu po vyjádření a víru ve smysl tvorby v oboru tak náročném na trpělivost při očekávání návratnosti vložené energie.

VÝSTUPY INTIMITY

Výstavní blok Výstupy intimity se v rámci celoročního tématu Tichá síla Uncool Being, obrací zpět do nitra, k samotné podstatě umělecké tvorby jako odpovědi na stav planety i způsob, jak se k životnímu prostředí jako lidstvo dlouhodobě chováme, ale i jako reakci na možnou jinakost či vydělení ze společnosti v rámci tématu Tichá síla Uncool Being, které může být způsobeno různými faktory-geografickou vzdáleností od centra, odlišnou životní zkušeností, či prostě jen životním nastavením.

Výstavu je možné navštívit do 12. prosince 2021.


Zveřejněno / aktualizováno: 16. 09. 2021