Fotogalerie: Nová komorní řada koncertů s názvem „30 LET SPOLU“ byla zahájena

Atmosféra Klavírního koncertu k poctě Rudolfa Bernatíka ve fotogalerii i krátkém videu.

První ze série koncertů nové komorní řady Fakulty umění s názvem 30 LET SPOLU, která je věnovaná zakladatelům vysokého hudebního školství v Ostravě, se uskutečnil v úterý 22. září 2020 v komorním sále Fakulty umění Ostravské univerzity. Za přítomnosti rektora Ostravské univerzity prof. Jana Laty i děkana Fakulty umění OU doc. Františka Kowolowského proběhla výjimečná akce věnovaná zakladateli hudební části fakulty a dlouholetému děkanovi Pedagogické fakulty OU prof. Rudolfu Bernatíkovi. Ten na úvod večera vystoupil s krátkým proslovem, ve kterém stručně, přehledně a vtipně shrnul celé třicetileté období od vzniku umělecko-pedagogické katedry. Prof. Rudolf Bernatík byl dojat uspořádáním i průběhem koncertu, na kterém vystoupili současní pedagogové Katedry klávesových nástrojů doc. Eliška Novotná, doc. Martin Kasíkdr. Lukáš Michel. Přestože byl koncert pořádán ve specifické době mnoha koronavirových opatření, nesl nádech lidské soudržnosti, úcty a respektu, a zároveň krásného a oduševnělého vztahu ke klavírnímu umění.

Výjimečná komorní řada, jejímž strůjcem je proděkan pro umění a vnější vztahy Mgr. Petr Maceček,  Ph.D., bude pokračovat 18. listopadu tentokráte houslovým koncertem, který fakulta věnuje profesoru Zdeňku Golovi.


V krátkém videu a fotografiích si můžete připomenout atmosféru večera.

Obsah zablokován / musíte udělit souhlas se zpracováním cookies


Klavírní koncert k poctě Rudolfa Bernatíka
Autor: Martin Kopáček
Klavírní koncert k poctě Rudolfa Bernatíka
Autor: Martin Kopáček
Klavírní koncert k poctě Rudolfa Bernatíka
Autor: Martin Kopáček
Klavírní koncert k poctě Rudolfa Bernatíka
Autor: Martin Kopáček
Klavírní koncert k poctě Rudolfa Bernatíka
Autor: Martin Kopáček
Klavírní koncert k poctě Rudolfa Bernatíka
Autor: Martin Kopáček
Klavírní koncert k poctě Rudolfa Bernatíka
Autor: Martin Kopáček
Klavírní koncert k poctě Rudolfa Bernatíka
Autor: Martin Kopáček
Klavírní koncert k poctě Rudolfa Bernatíka
Autor: Martin Kopáček
Klavírní koncert k poctě Rudolfa Bernatíka
Autor: Martin Kopáček
Klavírní koncert k poctě Rudolfa Bernatíka
Autor: Martin Kopáček
Klavírní koncert k poctě Rudolfa Bernatíka
Autor: Martin Kopáček
Klavírní koncert k poctě Rudolfa Bernatíka
Autor: Martin Kopáček
Klavírní koncert k poctě Rudolfa Bernatíka
Autor: Martin Kopáček
Klavírní koncert k poctě Rudolfa Bernatíka
Autor: Martin Kopáček
Klavírní koncert k poctě Rudolfa Bernatíka
Autor: Martin Kopáček
Klavírní koncert k poctě Rudolfa Bernatíka
Autor: Martin Kopáček
Klavírní koncert k poctě Rudolfa Bernatíka
Autor: Martin Kopáček
Klavírní koncert k poctě Rudolfa Bernatíka
Autor: Martin Kopáček
Klavírní koncert k poctě Rudolfa Bernatíka
Autor: Martin Kopáček
Návštěvníci koncertu si mohli prohlédnout galerii GAFU
Autor: Martin Kopáček
Návštěvníci koncertu si mohli prohlédnout galerii GAFU
Autor: Martin Kopáček

Zveřejněno / aktualizováno: 14. 02. 2022