Podivné zprávy

Srdečně Vás zveme na výstavu:

Michal Černušák/Jaroslav Koléšek
Podivné zprávy
Kurátor: Vladimír Beskid
Galerie Caesar Olomouc, 3. - 26. května 2017
Vernieáž: středa 3. května 2017, 18:00

Podivné zprávy

Výstavný projekt s názvem „Podivné správy“ přináší dvojici umělců, kteří se podobně vyjadřují k současnému světu, k jeho politickým a sociálním otázkám, i možnostem jeho ohrožení. Jde spíše o analytické a kritické přístupy obou autorů - malíře Michala Černušáka (1982) a sochaře Jaroslava Koléška (1974), kteří vizuálně razantním způsobem reagují na dnešní globalizovaný svět, jeho přetechnizovaní, jeho společenské i etické dopady. Výstava prezentuje výjimečné střetnutí dvou umělců, kteří řeší aktuální problémy dneška a promítají je do svých kódovaných zpráv v malířském a sochařském jazyku. Výstava tak přináší „ nasycené“ vizuální prostředí so sérií figurálních pláten a komorných plastik.