OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Fakulta umění > Součásti fakulty > Výtvarná část > Katedra malby

František Kowolowski

Základní

Životopis

Publikační činnost

Výuka

Vedené závěrečné práce

Projekty a granty


titul, jméno, příjmení:doc. MgA. František Kowolowski
místnost, podlaží, budova: P 107, budova P
funkce:děkan FU OU
obor činnosti:
katedra / středisko (fakulta): Katedra malby (Fakulta umění)
Děkanát Fakulty umění
telefon, mobil: 553 46 2901
553 46 2971
e-mail:
osobní WWW stránka:Nenalezen žádný záznam.Vybrané publikace

Kowolowski, F., Kuděla, J., Kim, M., Kováčik, L., Vrbinárová, N., Harceková, K. a Slováková, T. Franzensbad: Výstava atudentů a pedagogů Ateliéru Malba 2. 2017.
Kowolowski, F. Obraz wewnętrzny: Pojawiające się - znikające obrazy. 2017.
Kowolowski, F. Painting Rediscovery: 1. Mezinárodní výstava malby Vyšehrádské skupiny. 2017.
Kowolowski, F. Profesor wizytujacy: Hostující profesor na katedře malby a sochy, ASP ve Wroclawi. 2017.
Kowolowski, F. a Lukasiewicz, B. Global Communication Festival 2014. 2014.
Kowolowski, F. a Lukasiewicz, B. Global Communication Festival 2014. 2014.
Kowolowski, F. Gregor Eldarb - Several Models Put Together: Constructive unease. In: Constructive unease. 1. vyd. Vienna: Triton, 2014. s. 42-44. ISBN 978-84-943401-9-2.
Kowolowski, F. Gregor Eldarb - Several Models Put Together: Constructive unease. In: Constructive unease. 1. vyd. Vienna: Triton, 2014. s. 42-44. ISBN 978-84-943401-9-2.
Kuděla, J. a Kowolowski, F. Horizont. 2014.
Kowolowski, F. Artalk / Art (Money). 2012.

Všechny publikace

Kowolowski, F. člen pracovní skupiny RpVH: Fud UJEP v Ústí nad Labem. 2018.
Kowolowski, F. Ateliér hostujícího umělece / škola Gregora Eldarba: hostující profesor na FU OU. 2017.
Kowolowski, F. Ceny Ministerstva kultury za přínos v oblasti divadla, hudby, výtvarného umění a architektury: Cena Ministerstva kultury za přínos v oblasti výtvarného umění / člen poroty. 2017.
Kowolowski, F. člen Vědecké a umělecké rady FMK UTB ve Zlíně: členství ve Vědecké a umělecké radě. 2017.
Kowolowski, F. František Kowolowski Morfologie času v efemérním umění performance a instalaci: přednáška /interpretace. In: Kultúrne spoje CZ - SK. Bánská Šťiavnica: Galéria Schemnitz. 2017.
Kowolowski, F., Surůvka, J. a Lysáček, P. František Lozinski o.p.s.: Train for sick children. BIURO. 2017, roč. 2017, č. 1/2 2017, s. 37-44. ISSN 2081-2434.
Kowolowski, F., Kuděla, J., Kim, M., Kováčik, L., Vrbinárová, N., Harceková, K. a Slováková, T. Franzensbad: Výstava atudentů a pedagogů Ateliéru Malba 2. 2017.
Kowolowski, F. Habilitační řízení MgA. Vasil Artamanov: člen habilitační komise. 2017.
Kowolowski, F., Balabán, D., Sumec, I., Rodek, V. a Kuděla, J. Hledání hranic malby v post-mediálním prostředí: Konference. 2017.
Kowolowski, F., Balabán, D., Sumec, I., Rodek, V. a Kuděla, J. Hledání hranic malby v post-mediálním prostředí: Výstava. 2017.
Kowolowski, F. Krajoina v pozoru: Proměny industrializované krajiny v současném umění. 2017.
Kowolowski, F. Milan Hajdík / Signál: výstava. 2017.
Kowolowski, F. Obraz wewnętrzny: Pojawiające się - znikające obrazy. 2017.
Kowolowski, F. Odborný posudek monografické publikace Tomáše Rullera: monografická publikace Tomáše Rullera. 2017.
Kowolowski, F. Painting Rediscovery: 1. Mezinárodní výstava malby Vyšehrádské skupiny. 2017.
Kowolowski, F. Posudek oponenta disertační práce / Mgr. Miroslav Hašek: Narativní tendence v současném umění. 2017.
Kowolowski, F. Posudek oponenta disertační práce Mgr. Evy Mrázikové: Umění a publikum. 2017.
Kowolowski, F. Profesor wizytujacy: Hostující profesor na katedře malby a sochy, ASP ve Wroclawi. 2017.
Kowolowski, F. Redakční rada Artlist 2015 - 2017: členství redakční rady Artlist. 2017.
Kowolowski, F. Reflexe a vývoj vzniku Fakult umění v regionech: specifikum regionálního školství. In: Úloha Fakult umění v historii a současnosti. Ústí nad Labem: FUD UJEP v Ústí nad Labem. 2017.
Kowolowski, F. Robert Piesen - Gehinnom: Kráterový obraz ze zbírek GVUO. In: Výstava jednoho díla ze sbírek GVUO. Ostrava: GVUO v Ostravě. 2017.
Kowolowski, F. Ruller vs. Kowolowski: rozhovor v KAM v Brně / Září 2017. 2017.
Kowolowski, F. Užitečná symbióza II: výtvarná kultura v interakcích. In: Užitečná symbióza II. Ostrava Pedagogická fakulta OU: Pedagogická fakulta OU. 2017.
Kowolowski, F. Vladimír Beskid / Sonda, Ján Vasilko/ Keometria: přednášky na FU OU. 2017.
Kowolowski, F. akad. mal. Milan Hnat, ArtD / Oponentský posudek habilitační práce: ?Vnitřní model, pluralita jazyků? (soubor uskutečněných děl od roku 2000). 2016.
Kowolowski, F. Jan Krtička: Jako Rašómon. 2016.
Kowolowski, F. MgA. Tomáš Vaněk / Oponentský posudek habilitační práce: "PARTICIPY 1999 - 2016". 2016.
Kowolowski, F. Mgr. Jana Musilová: Reflexe současného umění ve veřejném prostoru jako prostředek rozvíjení vizuální gramotnosti u studentů středních škol. 2016.
Kowolowski, F. Radek Horáček - Umění bez revolucí?: uspořádání přednášky. 2016.
Kowolowski, F. redakční rada Artlist: Databáze současného umění Artlist. 2016.
Kowolowski, F. a Sedláčková, L. Yuki Higashino & Elisabeth Kihlström: tvorba. 2016.
Kowolowski, F. a Sedláčková, L. Yuki Higashino & Elisabeth Kihlström: tvorba. 2016.
Kowolowski, F. Zbigniew Romańczuk / Workshop: Jedinečnost obrazu ? digitální technologie a jejich důsledky ve způsobu výroby nových vizuálních jevů. 2016.
Kowolowski, F. A.K.T. - V.: MEZI REALITOU A FIKCÍ II V. mezinárodní festival performance artu. 2015.
Kowolowski, F. A.K.T. - V. MEZI REALITOU A FIKCÍ II. 2015.
Kowolowski, F. A.K.T. - V. MEZI REALITOU A FIKCÍ II / 5. mezinárodní festival performance artu: BETWEEN REALITY AND FICTION II. 2015.
Kowolowski, F. Aleš Čermák: Situace, v níž už je opět možné cokoliv. 2015.
Kowolowski, F. Aleš Čermák - Situace, v níž už je opět možné cokoliv. 2015.
Kowolowski, F. Aleš Čermák - Situace, v níž už je opět možné cokoliv. 2015.
Kowolowski, F. Diplomky MMXV. 2015.
Kowolowski, F. Diplomky MMXV. 2015.
Kowolowski, F. a Kuděla, J. Diplomky MMXV: Výstava diplomantů 2015 Fakulty umění Ostravské univerzity. 2015.
Kowolowski, F. Epizoda II. - Horizont předmětu: Horizont předmětu. 2015.
Kowolowski, F. FaVU - výstava diplomových prací absolventů FaVU VUT v Brně: akademický rok 2014/2015. 2015.
Kowolowski, F. Jiří černický, Regionální utopie. 2015.
Kowolowski, F. Julia Gryboś a Barbora Zentková - Uprostřed hluku vlastní kroky slyšet. 2015.
Kowolowski, F. Klaudia Korbeličová: Teleport. 2015.
Kowolowski, F. Klaudia Korbeličová. 2015.
Kowolowski, F. Klaudia Korbeličová - Teleport. 2015.
Kowolowski, F. Markéta Magidová, Poznámky k lyrickým prvkům v konceptualismu Jiřího Valocha. 2015.
Kowolowski, F. Martin Zbojan, Aspekce uměleckého, vědeckého a pedagogického díla. 2015.
Kowolowski, F. Michal Maruška, Multimédia, E-kurz. 2015.
Kowolowski, F. Movement is beautiful. 2015.
Kowolowski, F. a Knoflíček, T. Není takového místa. 2015.
Kowolowski, F. Pavel Forman, UŽITEČNÁ SYMBIÓZA: Happy End soužití malby s jinými médii. 2015.
Knoflíček, T. a Kowolowski, F. Poetika prostoru. 2015.
Kowolowski, F. a Kuděla, J. Pokoje IV: prezentace ateliérů výtvarných škol. 2015.
Kowolowski, F. Problém temporality v performančním umění. In: Bludný Kámen výstava Čas. Opava: Slezská univerzita - Kulturní dramaturgie. 2015.
Kowolowski, F. Rozšířené pole malby. In: Doprovodné programy. Brno: Dům umění města Brna. 2015.
Kowolowski, F. Shop movies: Olaf Eggers. 2015.
Kowolowski, F. Slza Vítězů: František Pavúček. 2015.
Kowolowski, F. Studijní obor speciální výtvarná výchova na Katedře výtvarné výchovy Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. 2015.
Kowolowski, F. ulia Gryboś a Barbora Zentková - Uprostřed hluku vlastní kroky slyšet. 2015.
Kowolowski, F. Uprostřed hluku vlastní kroky slyšet: Julia Gryboś a Barbora Zentková. 2015.
Kowolowski, F. Absolutní pravda: Josef Mladějovský. Ateliér. 2014, roč. 27, s. 4-5. ISSN 1210-5236.
Kowolowski, F. Alotrium (Expanded Performance). 2014.
Surůvka, J., Lysáček, P. a Kowolowski, F. Bratři ve zbrani. 2014.
Kowolowski, F. Co je malba?. 2014.
Kowolowski, F., Kuděla, J. a Novotný, L. Diplomky 2014: Výstava diplomantů. 2014.
Kowolowski, F. Diplomky 2014. 2014.
Kowolowski, F. Diplomky 2014. 2014.
Kowolowski, F. Doposud nebylo dokonalých škol: Ivana Dudková Vojtěch Pochop. In: Doposud nebylo dokonalých škol. Ostrava: Fakulta umění Ostravské Univerzity, 2014. Fakulta umění Ostravské Univerzity, 2014. s. 103-108.
Kowolowski, F. Experimentální formy v malbě. 2014.
Kowolowski, F. Figurama 14. 2014.
Kowolowski, F. František Kowolowski - FRAGMENTY TERITORIÍ. 2014.
Kowolowski, F. František Kowolowski - Malba2. 2014.
Kowolowski, F. FREUDENTHAL SHOW 2. 2014.
Kowolowski, F. a Kuděla, J. Fyzická báseň / Petr Váša: Fyzická báseň. 2014.
Kowolowski, F. a Lukasiewicz, B. Global Communication Festival 2014. 2014.
Kowolowski, F. a Lukasiewicz, B. Global Communication Festival 2014. 2014.
Kowolowski, F. Gregor Eldarb - Several Models Put Together: Constructive unease. In: Constructive unease. 1. vyd. Vienna: Triton, 2014. s. 42-44. ISBN 978-84-943401-9-2.
Kowolowski, F. ?Guangzhou Live 5?, International performance Festival. 2014.
Kuděla, J. a Kowolowski, F. Horizont. 2014.
Kowolowski, F. Horizont. 2014.
Kowolowski, F. a Kuděla, J. Igor Przybylski / OSTRAVA BLUE(S): OSTRAVA BLUE(S). 2014.
Kowolowski, F. Imaginace: Úvodní text. In: Diplomky 2013 / 2014. 1. vyd. Ostrava: Fakulta umění Ostravské Univerzity, 2014. s. 5-9. ISBN 978-80-7464-463-4.
Kowolowski, F. a Kuděla, J. Jiří Kovanda: ZOOLOGICKÉ ZAHRADY, ROZHLEDNY A MIKROSKOPY. 2014.
Kowolowski, F. Jiří Kovanda: Ještě jsem tu nebyl. 2014.
Kowolowski, F. Josef Mladějovský. 2014.
Kowolowski, F. Josef Mladějovský: Jsi tak namakaný, že se nevejdeš do dveří. 2014.
Kowolowski, F. a Cseres, J. Keith Rowe: objekty. 2014.
Kowolowski, F. Kurátorství. 2014.
Kowolowski, F. a Kuděla, J. Luděk Rathouský a Jiří Franta: Malba 2. 2014.
Kowolowski, F. Mezera: Mladé umění v Česku 1990 - 2014. 2014.
Kowolowski, F. Nebuď složitá. 2014.
Kowolowski, F. a Kuděla, J. Nové materiály v malbě / Libor Jaroš: Libor Jaroš. 2014.
Kowolowski, F. a Sikora, P. Olaf Brzeski - Denně se rozpolcuji. 2014.
Kowolowski, F. a Sikora, P. Olaf Brzeski - Denně se rozpolcuji. 2014.
Kowolowski, F. Olaf Brzeski - Denně se rozpolcuji. 2014.
Kowolowski, F. Oldřich Morys: Těžký balet. 2014.
Kowolowski, F. Oldřich Morys - Těžký balet. 2014.
Kowolowski, F. Oldřich Morys - Těžký balet. 2014.
Kowolowski, F. Oponentský posudek disertační práce Libora Novotného. 2014.
Kowolowski, F. Oponentský posudek habilitační práce Milana Housera. 2014.
Kowolowski, F. Pavel Tichoň: Umění, kterému nikdo nerozumí, není umění. 2014.
Kowolowski, F. Pavel Tichoň - Umění, kterému nikdo nerozumí, není umění. 2014.
Kowolowski, F. Pavel Tichoň - Umění, kterému nikdo nerozumí, není umění. 2014.
Kowolowski, F. Piotr Bosacki: Filmy a objekty. 2014.
Kowolowski, F. Punk v české architektuře. 2014.
Kowolowski, F. Rak on Tur: Silvina Arismendi. Ateliér. 2014, roč. 28, s. 4-5. ISSN 1210-5236.
Kowolowski, F. REVITALIZACE a CE(J)CHOVNA. 2014.
Kowolowski, F. Silvina Arismendi: Rak on Tur. 2014.
Kowolowski, F. Silvina Arismendi - Rak on tur. 2014.
Kowolowski, F. Silvina Arismendi - Rak on tur. 2014.
Kowolowski, F. Umění a architektura jako nástroje budování socialistické kultury.. 2014.
Kowolowski, F. Umění a architektura jako nástroje konstrukce veřejného prostoru v období socialismu. 2014.
Kowolowski, F. Umění. kterému nikdo nerozumí, není umění: Pavelk Tichoň. Ateliér. 2014, roč. 27, s. 3-4. ISSN 1210-5236.
Kowolowski, F. Vyprávění. 2014.
Surůvka, J., Daněk, J., Zet, M., Kowolowski, F., Rozbořil, B., Havlík, V., Chovánková, V., Klodová, L., Kolář, M., Kovanda, J., Mlčoch, J., Palla, M., Ruller, T., Sterec, P. a Šejn, M. Vyprávění. 2014.
Kowolowski, F. Zpřítomnění VIII - Bienále Dolní Kounice 2014 / uvízlé věci. 2014.
Kowolowski, F. ZUKUNST 2014. 2014.
Kowolowski, F. AKCE A REAKCE. In: AKCE A REAKCE (Performativní aspekty v současném umění a umělecké výchově). Katedra výtvarné výchovy PdF Univerzity Palackéh: Fakulta umění Ostravské univerzity. 2013.
Lysáček, P., Surůvka, J. a Kowolowski, F. Bratři ve zbrani. 2013.
Kowolowski, F. Brno Art Open: Na hraně příběhů. In: Koridor. Brno-Ústí nad Labem: Dům umění města Brna / Fakulta umění a Designu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, 2013. Dům umění města Brna / Fakulta umění a Designu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, 2013. s. 184-193. ISBN 978-80-7414-652-7.
Kowolowski, F. Bylo Nebylo. 2013.
Kowolowski, F. a Kuděla, J. Cena R. Schlattauera / Milan Hajdík. 2013.
Kowolowski, F. a Kuděla, J. Cena R. Schlattauera / Pavla Malinová / vítěz ceny. 2013.
Kowolowski, F. CREATIVE HELP Tvůrčí dílny. 2013.
Sadovská, D., Kowolowski, F. a Kuděla, J. Dorota Sadovská, What Is Painting?: What Is Painting?. 2013.
Kowolowski, F. František Kowolowski / A la recherche de la Boh?me perdue. 2013.
Kowolowski, F. František Kowolowski / Lapis. 2013.
Kowolowski, F. František Kowolowski / Mirage II. 2013.
Kowolowski, F. František Kowolowski / NÁVRAT / RE: TURN. 2013.
Kowolowski, F. František Kowolowski / Setkání umění v Těšínských Benátkách, Biennale Cieszyn. 2013.
Kowolowski, F. František Kowolowski / Variabil. 2013.
Kowolowski, F. FREUDENTHAL SHOW. 2013.
Kowolowski, F., Kuděla, J. a Černický, J. Jiří Černický: Dolby Malba. 2013.
Kowolowski, F. Kamila Rýparová / Kitchen Stories. 2013.
Surůvka, J., Kowolowski, F., Al-Ameri, W., Almarez, G., Barrubia, L., Bikoro, N. M., Beltrán I Jánes, A., Duan, Y., Chen, Y., He, L., Kalwajtys, A., Neves, G., Rolfe, N., Stampe, J., Szrama, T. a Yit, A. Live Action no. 8. 2013.
Kowolowski, F. Live Action 8, Performance Art Festival, Göteborg. 2013.
Kasalicky, L., Kowolowski, F. a Kuděla, J. Luisa Kasalicky, Luxury goods: Luisa Kasalicky, Luxury goods. 2013.
Kowolowski, F. Lukáš Kovačík, Dominika Koššová, Lenka Martincová, Tereza Obšivačová / A la recherche de la Boh?me perdue. 2013.
Kowolowski, F., Lysáček, P. a Surůvka, J. Malamut, Festival Performance 2013. 2013.
Lysáček, P., Kowolowski, F. a Surůvka, J. Nová doba. 2013.
Kowolowski, F. Oponentský posudek habilitační práce Daniela Brunovského. 2013.
Kowolowski, F. Problem is Here?, 4+4 dny v pohybu, Mezinárodní festival současného umění. 2013.
Kowolowski, F. Proces. 2013.
Kowolowski, F. Proces. 2013.
Kowolowski, F. Proces/Tereza Obšivačová, Eva Jašková. 2013.
Kowolowski, F. SKOK, The Tales of (Y)our City. 2013.
Kowolowski, F. Skupina Obr. / Obrys / Josef Achrer, David Hanvald, Martin Krajc, Karel Štědrý: Obrys / Josef Achrer, David Hanvald, Martin Krajc, Karel Štědrý. 2013.
Kowolowski, F. Skupina Obr. / Obrys / Josef Achrer, David Hanvald, Martin Krajc, Karel Štědrý: Lyrická mezihra. 2013.
Kowolowski, F. Sochy v ulicích / Brno Art Open 2013. 2013.
Kowolowski, F. a Knoflíček, T. Školy umění. In: Úniková zóna. Ústí nad labem: Fakulta umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v ústí nad Labem, 2013. s. 22-27. ISBN 978-80-7414-542-1.
Kowolowski, F. Tamara Moyzes / ARTIVISM: ARTIVISM. 2013.
Kowolowski, F. Tamara Moyzes / ARTIVISM. 2013.
Kowolowski, F. Tamara Moyzes / ARTIVISM: Obrys / Josef Achrer, David Hanvald, Martin Krajc, Karel Štědrý. 2013.
Kowolowski, F. Tereza Obšivačová, Eva Jašková, Dominika Koššová, Lenka MartincováSetkání umění v Těšínských Benátkách. 2013.
Kowolowski, F. Tereza Velíková: Podívala jsem se doprava a bylo tam ticho. 2013.
Kowolowski, F. Tereza Velíková: Podívala jsem se doprava a bylo tam ticho. Ateliér: čtrnáctideník současného výtvarného umění. 2013, roč. 26, č. 6, s. 3-4. ISSN 1210-5236.
Kowolowski, F. Tereza Velíková / Podívala jsem se doprava a bylo tam ticho. 2013.
Kowolowski, F. Tereza Velíková / Podívala jsem se doprava a bylo tam ticho: ARTIVISM. 2013.
Kowolowski, F. a Kuděla, J. Únik 6: prezentace studentů Fakulty umění Ostravské univerzity. 2013.
Kowolowski, F. Únik 6 / Šárka Fialová. 2013.
Kowolowski, F. Veřejný prostor a umění. In: umělecké akce ve veřejném prostoru. Západočeská galerie v Plzni: Plzeň město kultury 2015. 2013.
Kowolowski, F. Zdena Kolečková: Lyrická mezihra. 2013.
Kowolowski, F. Zdena Kolečková / Lyrická mezihra: Podívala jsem se doprava a bylo tam ticho. 2013.
Kowolowski, F. Artalk / Art (Money). 2012.
Kowolowski, F. a Lysáček, P. Autorské umělecké projekty realizované současnými umělci a studenty KVV PdF MU v kooperaci s lidmi s mentálním postižením. 2012.
Kowolowski, F. Cieszyn, Kocham Cię z daleka. 2012.
Kowolowski, F. Depositum. 2012.
Kowolowski, F. Depositum, přehled umělecké tvorby, strategií v institucionálním rámci. 2012.
Kowolowski, F. Ephemeral Fixed. 2012.
Kowolowski, F., Lysáček, P. a Surůvka, J. František Lozinski o.p.s. KDO SE SMĚJE. 2012.
Kowolowski, F., Lysáček, P. a Surůvka, J. František Lozinski o.p.s. KDO SE SMĚJE, 4+4 DNY V POHYBU. 2012.
Kowolowski, F., Lysáček, P. a Surůvka, J. Cheap Imitation. 2012.
Kowolowski, F., Lysáček, P. a Surůvka, J. Cheap Imitation, Second Hand. 2012.
Kowolowski, F. Ilona Németh: Identita prostoru. 2012.
Kowolowski, F. a Kuděla, J. Industria. 2012.
Kowolowski, F. Jiří Kuděla: Anonymous. Ateliér: čtrnáctidenník současného výtvarného umění. 2012, roč. 25, s. 7-8. ISSN 1210-5236.
Kowolowski, F. Jiří Kuděla: Anonymous. 2012.
Kowolowski, F. Jiří Kuděla - Anonymous: Tabuizace. 2012.
Kowolowski, F. Kanáři v dole. 2012.
Kowolowski, F. Na houby / for John Cage. Ateliér: čtrnáctidenník současného výtvarného umění. 2012, roč. 25, s. 4-5. ISSN 1210-5236.
Kowolowski, F. Ostrava Art 2012. 2012.
Kowolowski, F. Pecha Kucha Night vol. 7. 2012.
Kowolowski, F. Peter Rónai / Rónai Péter: Peter Rónai - Monografie. In: Externí paměť. Bratislava: FO ART, s.r.o., 2012. s. 98-101. ISBN 978-80-88973-82-9.
Kowolowski, F. Petra Doležalová Troyn: Code Gigas. Ateliér: čtrnáctidenník současného výtvarného umění. 2012, roč. 25, s. 7-8. ISSN 1210-5236.
Kowolowski, F. Petra Doležalová Troyn - Code Gigas: Anonymous. 2012.
Kowolowski, F. Petra Feriancová: Studie k druhému plánu. 2012.
Kowolowski, F. Petra Feriancová - Studie k druhému plánu: Infowarland. 2012.
Kowolowski, F. Radovan Čerevka: Infowarland. 2012.
Kowolowski, F. Radovan Čerevka - Infowarland: Záznamy přítomnosti. 2012.
Kowolowski, F. RE:ACTIVE. 2012.
Kowolowski, F. Richard Loskot. 2012.
Kowolowski, F. Richard Loskot: Záznamy přítomnosti. 2012.
Kowolowski, F. a Kuděla, J. Umění pro politiky. 2012.
Kowolowski, F. a Knoflíček, T. Úniková zóna: Tabuizace. 2012.
Knoflíček, T. a Kowolowski, F. Úniková zóna. In: Školy umění. Ústí nad Labem: Fakulta umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, 2012. s. 22-27. ISBN 978-80-7414-542-1.
Kowolowski, F. a Knoflíček, T. Úniková zóna. 2012.
Kowolowski, F. Vratká sdělení. 2012.
Kowolowski, F. AmoYA. 2011.
Kowolowski, F. Area code. 2011.
Kowolowski, F. Block Csoport, Sándor Dóró, Zoltán Katona, Árpád ?Pika? Nagy, István Nayg, Tibor Palkó, Zoltán Sebestyén: Second Hand,. 2011.
Kowolowski, F. Diplomové práce Fakulty umění OU: To, co zde bude popisováno, není tím, co zde bude viděno. In: To, co zde bude popisováno, není tím, co zde bude viděno. Ostrava: Fakulta umění Ostravské univerzity, 2011. s. 1-2. ISBN 978-80-7368-690-1.
Kowolowski, F. Diplomové práce Fakulty umění OU 2011: výstava. 2011.
Kowolowski, F. Diplomové práce Fakulty umění OU 2011. 2011.
Kowolowski, F. Diplomové práce Fakulty umění OU 2011. 2011.
Kuděla, J. a Kowolowski, F. Edice 5. In: Prezentace ateliéru Malby 2. Valašské Meziříčí: Rozvojová agentura Via. 2011.
Kowolowski, F. ERASMUS TEACHING PROGRAMME: ASP Wroclaw. 2011.
Kowolowski, F. František Kowolowski, To poznáš až budeš starší. 2011.
Kowolowski, F. František Kowolowski, Vratká sdělení. 2011.
Kowolowski, F. Global communication festival 2011: Perforrmance art festival. 2011.
Kowolowski, F. Global communication festival 2011. 2011.
Kowolowski, F. Global communication festival 2011. 2011.
Kowolowski, F. Global Communication festival 2011: Global Communication festival 2011, Brno. -. 2011, roč. 3, č. 5, s. 42-44. ISSN 2080-413X.
Kowolowski, F. Global Communication festival 2011: Volání na poušti. In: Volání na poušti. Polsko: mazowieckie centrum sztuki współczesnej ?elektrownia?, Radom, PL; Dům umění města Brna, CZ, 2011. s. 15-18. ISBN 978-83-62140-72-5.
Kowolowski, F. Global Communication festival 2011 Radom, PL: Perforrmance art festival. 2011.
Kowolowski, F. Global Communication festival 2011 Radom, PL. 2011.
Kowolowski, F. Global Communication festival 2011 Radom, PL. 2011.
Kowolowski, F. Jan Nálevka. 2011.
Kowolowski, F. Jan Nálevka: tečka. In: Jan Nálevka. Ostrava: CKV Moravská Ostrava, 2011. CKV Moravská Ostrava, 2011. s. 1-2.
Kowolowski, F. Jan Nálevka: tečka. 2011.
Kowolowski, F. Jiří Thýn: In other words. 2011.
Kowolowski, F. Jiří Thýn. 2011.
Kowolowski, F. Jiří Thýn: In other words. In: Jiří thýn, In other words. Brno: Dům umění města Brna, 2011. Dům umění města Brna, 2011. s. 1-2.
Kowolowski, F. Jiří Thýn, In other words. 2011.
Kowolowski, F. Kukačka. 2011.
Kowolowski, F. Luisa Kasalicky. 2011.
Kowolowski, F. Luisa Kasalicky: Luxury goods. 2011.
Kowolowski, F. Luisa Kasalicky: Luxury goods. 2011.
Kowolowski, F. Luisa Kasalicky, Luxury goods. 2011.
Kowolowski, F. Malamut. 2011.
Kowolowski, F. Milan Kohout: Politika je Život je Umění / retrospektíva. 2011.
Kowolowski, F. Milan Kohout. 2011.
Kowolowski, F. Milan Kohout: Politika je Život je Umění / retrospektíva. In: Milan Kohout (*1955), Politika je Život je Umění / retrospektíva. Brno: Dům umění města Brna, 2011. Dům umění města Brna, 2011. s. 3-4.
Kowolowski, F. Milan Kohout, Politika je Život je Umění / retrospektiva. 2011.
Kowolowski, F. Ostrava Now!. 2011.
Kowolowski, F. Ostrava Now!: Videopráce z Ostravy. 2011.
Kowolowski, F. Ostrawa Now!: Videopráce z Ostravy. In: Ostrava Now!. Cheb: Galerie výtvarného umění v Chebu, 2011. Galerie výtvarného umění v Chebu, 2011. s. 3-4.
Kowolowski, F. Pavel Korbička, Leona Vítková: Akustické obrazy. 2011.
Kowolowski, F. Pavel Korbička, Leona Vítková, Akustické obrazy. 2011.
Kowolowski, F. Tablica / Board. 2011.
Kowolowski, F. TO PERCEIVE IN THE DARKNESS OF THE PRESENT. 2011.
Kowolowski, F. VI. Nový zlínský salon 2011. 2011.
Kowolowski, F. 10. KONKURS GEPPERTA: Co robi malarz?. 2011.
Kowolowski, F. 4+4 v pohybu. 2011.
Kowolowski, F. Akce Z. 2010.
Kowolowski, F. a Kuděla, J. Art plenér 2010. In: Art plenér 2010. Těchobuz: Fakulta umění OU. 2010.
Kowolowski, F. Dlouhé vedení. 2010.
Kowolowski, F. a Kuděla, J. Edice 5. 2010.
Kowolowski, F. Esprit-vakuum-esence: Mikulovské výtvarné sympozium - Dílna 2010. Ateliér. 2010, roč. 20, č. 21/2010, s. 5-6. ISSN 1210-5236.
Kowolowski, F. Gregor Eldarb - Eight or Nine: katalogový list. In: Gregor Eldarb - Eight or Nine. Ostrava: Centrum kultury a vzdělávání Moravská Ostrava, příspěvková organizace, 2010. Centrum kultury a vzdělávání Moravská Ostrava, příspěvková organizace, 2010. s. 1-2.
Kowolowski, F. Gregor Eldarb - Eight or Nine. 2010.
Kowolowski, F. Gregor Eldarb - Eight or Nine: autorská výstava. 2010.
Kowolowski, F. grenzART, Oberland Performance Art Festival. 2010.
Kowolowski, F. a Kuděla, J. Hody. 2010.
Kowolowski, F. Jakub Lipavský / Vojtěch Míča - Obvyklí přítomní: autorská výstava. 2010.
Kowolowski, F. Jakub Lipavský / Vojtěch Míča - Obvyklí přítomní. 2010.
Kowolowski, F. Jiří Franta & David Böhm / Nevzpomínat na budoucnost - Skutečná představa. 2010.
Kowolowski, F. Jiří Franta & David Böhm / Nevzpomínat na budoucnost - Skutečná představa: výstava. 2010.
Kowolowski, F. Juraj Jakubčiak: Juraj jakubčiak, text do katalogu. In: Juraj Jakubčiak 2007-2010. Ostrava: Galerie výtvarného umění v Ostravě, 2010. s. 4-5. ISBN 978-80-87405-01-7.
Kowolowski, F. Kukačka, umění ve veřejném prostoru. 2010.
Kowolowski, F. Lukáš Hájek - Instalace: autorská výstava. 2010.
Kowolowski, F. Mahler, Mahler. 2010.
Kowolowski, F. Mikulov Art Symposium ?Dílna? 2010, 17. ročník. 2010.
Kowolowski, F. Next Wave - Ostravská nejmladší scéna: skupinová výstava studentů Fakulty umění OU. 2010.
Kowolowski, F. Next Wave - Ostravská nejmladší scéna. 2010.
Kowolowski, F. Next Wave - Ostravská nejmladší scéna. 2010.
Kowolowski, F. Petra Doležalová Troyn - Inside Out. 2010.
Kowolowski, F. Petra Doležalová Troyn - Inside Out: autorská výstava. 2010.
Kowolowski, F. Petra Doležalová Troyn - Inside Out. 2010.
Kowolowski, F. Protimluv, performance. 2010.
Kowolowski, F. The Artist in the (Art) Society. 2010.
Kowolowski, F. The Artist in the (Art) Society. 2010.
Kowolowski, F. VI. Bienále ?Zpřítomnění? 2010. 2010.
Knoflíček, T. a Kowolowski, F. Zvuk - tělo - obraz. 2010.
Kowolowski, F. 100 let Domu umění města Brna: Galerie G99 - stěna. 2010.
Kowolowski, F. 100 let Domu umění města Brna / G99 1999-2010 - stěna. 2010.
Kowolowski, F. AKT 4: Performance Art Festival 09. 2009.
Kowolowski, F. ?Aktualizacja.cz?, Photomonth in Krakow Festival 2009. 2009.
Kowolowski, F. a Lysáček, P. ?Aktualizacja.cz?, Photomonth in Krakow Festival 2009. 2009.
Kowolowski, F., Lysáček, P. a Surůvka, J. AKT4, Performance Art Festival. 2009.
Kowolowski, F. Autonomní zóny Petra Lysáčka: Flash Art. Autonomous zone Petr Lysáček. 2009, roč. 4, č. 14/2009, s. 64-65. ISSN 1336-9644.
Kowolowski, F. Daniela a Linda Dostálková - Die wohnung. 2009.
Kowolowski, F. Daniela a Linda Dostálková - Die wohnung. 2009.
Kowolowski, F. Die wohnung. In: die wohnung. Ostrava: CKV Ostrava, Sokolská 26, 2009. CKV Ostrava, Sokolská 26, 2009. s. 2-2.
Kowolowski, F. Dominik Lang - Architekt: (výběr z díla). 2009.
Kowolowski, F. Dominik Lang - Architekt, výběr z díla. 2009.
Kowolowski, F. Dominik Lang - Architekt, výběr z díla. 2009.
Kowolowski, F. Formáty transformace 89 - 09. 2009.
Kowolowski, F. Formáty transformace 89 - 09: sedm pohledů na novou českou a slovenskou identitu. In: Formáty transformace 89-09. Brno: Dům umění města Brna, 2009. s. 8-9. ISBN 978-80-7009-157-9.
Kowolowski, F. Formáty transformace 89 - 09. 2009.
Kowolowski, F. Formáty Transformace 89 09, sedm pohledů na českou a slovenskou identitu. 2009.
Kowolowski, F. Formáty Transformace 89-09: sedm pohledů na novou českou a slovenskou identitu. 2009.
Kowolowski, F. Global Communication, International confrontation of Art Performance. 2009.
Kowolowski, F. Guma Guar. 2009.
Kowolowski, F. Guma Guar. 2009.
Kowolowski, F. Guma Guar - Instalace: Instalace. 2009.
Kowolowski, F. Jiří Franta a David Böhm - Z ničeho nic: Instalace, kresby, obrazy, fotografie. 2009.
Kowolowski, F. Jiří Franta, David Böhm - Z ničeho nic. 2009.
Kowolowski, F. Jiří Franta, David Böhm - Z ničeho nic. 2009.
Kowolowski, F. Kick start, young dutch video. 2009.
Kowolowski, F. Kick start, young dutch video. 2009.
Kowolowski, F. Kick Start young dutch video: mladé holandské umění. 2009.
Kowolowski, F. lysacek@post.cz. 2009.
Kowolowski, F. lysacek@post.cz: Autonomní zóny Petra Lysáčka. In: autonomní zony Petra Lysáčka. Ostrava: GVUO Ostrava, 2009. s. 6-7. ISBN 978-80-85091-98-4.
Kowolowski, F. lysacek@post.cz. 2009.
Kowolowski, F., Lysáček, P. a Surůvka, J. Malamut 2009, Mezinárodní festival performance. 2009.
Kowolowski, F. Maliřská dílna Albertovec 2009. 2009.
Kowolowski, F. Medium kurátor, Role kurátora v současném českém umění. In: Umělec je záchytným bodem organizovaných komplexů a traumat. Praha: Agite/Fra, 2009. s. 98-107. ISBN 9-788086-863344.
Kowolowski, F. Mirage. 2009.
Kowolowski, F. Next wave, Kontejnery umění. 2009.
Kowolowski, F. Ostrava?. 2009.
Kowolowski, F. Pavla Sceranková - alles wird gut. 2009.
Kowolowski, F. Pavla Sceranková - alles wird gut. 2009.
Kowolowski, F. Pavla Sceranková - Alles wird gut. 2009.
Kowolowski, F. Petra Doležalová Troyn - Inside Out. 2009.
Kowolowski, F. Vasil Artamonov, Alexey Klyuykov. 2009.
Kowolowski, F. Vasil Artamonov, Alexey Klyuykov. 2009.
Kowolowski, F. 10th Open International performance Art Festival, Bejing. 2009.
Kowolowski, F., Lysáček, P. a Surůvka, J. 2 Biennale sztuki w Katowicach. 2009.
Kowolowski, F. Aloha Ovar Nuova. 2008.
Kowolowski, F. Aloha Ovar Nuova. In: Je zde něco špatně?. Praha: Galerie Václava Špály, 2008. Galerie Václava Špály, 2008. s. 3-3.
Kowolowski, F., Lysáček, P. a Surůvka, J. ALOHA OVAR NUOVA. 2008.
Kowolowski, F. David Možný - Rahova: videoinstalace. 2008.
Kowolowski, F. Eva Koťátková - Společenská hra: Instalace, projekce. 2008.
Kowolowski, F. Filip Cenek, Jiří Havlíček - Blackout. 2008.
Kowolowski, F. Gregor Eldarb - Map-making exercises: Projekce, objekty, kresby. 2008.
Kowolowski, F. Heterotopie. 2008.
Kowolowski, F. "Heterotopie", Galeria Studio, Warszawa, Polsko. 2008.
Kowolowski, F. Horníci na koních. 2008.
Kowolowski, F. Horníci na koních. 2008.
Kowolowski, F. INFR´ACTION 08. 2008.
Kowolowski, F. Josef Bolf - všichni podléháme: Obrazy, kresby. 2008.
Kowolowski, F. Kick start, young dutch video: mladé holandské umění. 2008.
Kowolowski, F. Kick start, young dutch video. 2008.
Kowolowski, F. Lokální entropie I / Lokal Entropy I. 2008.
Kowolowski, F. Ostrava Art Open 2008. 2008.
Kowolowski, F. Petr Lysáček - Prdhobrdha: Instalace, obrazy, fotografie. 2008.
Kowolowski, F. Préavis de désordre urbain 2nd edition. 2008.
Kowolowski, F., Surůvka, J. a Lysáček, P. Psohlavci/skupina Fr.Lozinski o.p.s.. 2008.
Kowolowski, F. Vasil Artamonov, Alexey Klyuykov - Moudrost. 2008.
Kowolowski, F. BARBORA KLÍMOVÁ - Slavné brněnské vily II: Instalace, fotografie. 2007.
Kowolowski, F. DANIELA DOSTÁLKOVÁ - ?THE TOWN I LIKE?: fotografie. 2007.
Kowolowski, F. JAN JAKUB KOTÍK - Patina: Instalace. 2007.
Kowolowski, F. JAN STOLÍN - 60-120 Frames Per Second: videoinstalace. 2007.
Kowolowski, F. Marek Ther: Filmy, videa. 2007.
Kowolowski, F. MATĚJ SMETANA - neobyčejná místnost: instalace. 2007.
Kowolowski, F. "Psí útulek/ Doghouse". 2007.
Kowolowski, F. Svoboda, Rovnost... Umění!. Cieszyn PL: Galeria Szara, 2007. 54 s. ISBN 83-923036-1-X.
Kowolowski, F. a Lysáček, P. " Frisbee" - Český videoart a nova media. 2006.
Kowolowski, F. a Lysáček, P. " Frisbee" - Český videoart a nova media. 2006.
Kowolowski, F., Lysáček, P. a Surůvka, J. "Art and Antikrist", František Lozinski o.p.s.. 2006.
Kowolowski, F. Daniel Balabán - MIND THE GAP: Obrazy 2002 - 2006. 2006.
Kowolowski, F. "Exploring Urban Space". 2006.
Kowolowski, F. Frisbee: Současný český videoart a nová média. 2006.
Kowolowski, F. "Marianske gory". 2006.
Kowolowski, F. Martin Zet - Žádné experimenty: videoinstalace. 2006.
Kowolowski, F. "Mazi nami skupinami II.". 2006.
Kowolowski, F. Mezi námi skupinami II. Brno: Dům umění města Brna, 2006. 80 s. ISBN 80-7009-153-3.
Kowolowski, F. Milan Houser - Vanitas: instalace, objekty. 2006.
Kowolowski, F. "OVA 95-05". 2006.
Kowolowski, F. Pavel Doskočil - RUNDSTAB: objekt, instalace. 2006.
Kowolowski, F. "Shadows of Humor". 2006.
Kowolowski, F. "Shadows of Humor". 2006.
Kowolowski, F. Tomáš Svoboda - Déja vu: Instalace, fotografie. 2006.
Kowolowski, F. "25 let". 2006.
Kowolowski, F. Alena Kotzmanová - DIAMOND VALLEY: fotografie, video. 2005.
Kowolowski, F. Anetta Mona Chisa - KOHABYT: instalace, objekty. 2005.
Kowolowski, F. "Contacts 2005". 2005.
Kowolowski, F. Jakub Adamec & Petr Štark -: video, tisky, instalace, environment. 2005.
Kowolowski, F. "kosova.exe" Jakup Ferri, Driton Hajredini, Lulzim Zeqiri i Albert Heta: videoinstalace. 2005.
Kowolowski, F. Martin Poláček - Heat: tisky Obrazy. 2005.
Kowolowski, F. " Frisbee" - Český videoart a nova media. 2004.
Kowolowski, F. "Billboard gallery Europe" - bilbordová kampaň. 2004.
Kowolowski, F. Four rouses. 2004.
Kowolowski, F. Vítrholc 100. 2004.
Kowolowski, F. Zpřítomnění III. "Bienále Dolní Kounice 2004". 2004.
Kowolowski, F. Atelier in Tchlauben. 2003.
Kowolowski, F. Balkan Konsulat - Prague. 2003.
Kowolowski, F. "Čeští autsajdři" - "Czech outsiders". 2003.
Kowolowski, F. Menu 15. 2003.
Kowolowski, F. Survey 03. 2003.
Kowolowski, F. Woonderland. 2003.
Kowolowski, F. Woonderland. 2003.
Kowolowski, F. "Coop_02". 2002.
Kowolowski, F. Čeští autsajdři". 2002.
Kowolowski, F. Deposit II.. 2002.
Kowolowski, F. "III.Nový Zlínský salon 2002". 2002.
Kowolowski, F. IV. Bienále mladého umění. 2002.
Kowolowski, F. Sekond End. 2002.
Kowolowski, F. Videozone. 2002.
Kowolowski, F. "Coming Out / Analyse". 2001.
Kowolowski, F. Cubaces, Vítrholc . 2001.
Kowolowski, F. Dílo ve veřejném prostoru. 2001.
Kowolowski, F. Kolmo k ose 2. 2001.
Kowolowski, F. "Lokální entropie". 2001.
Kowolowski, F. Projekt "Angst". 2001.
Kowolowski, F. "So Close, So Different". 2001.
Kowolowski, F. Finalisté ceny J. Chaloupeckého. 2000.
Kowolowski, F. Happy Brithday Johannes. 2000.
Kowolowski, F. Huntenkunst. 2000.
Kowolowski, F. La Dolce Vita. 2000.
Kowolowski, F. Osobní rituály. 2000.
Kowolowski, F. Pheriferic 4. 2000.
Kowolowski, F. Samostatná výstava - Solo Exhibitions:. 2000.
Kowolowski, F. Brněnský okruh. 1999.
Kowolowski, F. II. Nový Zlínský Salon. 1999.
Kowolowski, F. samostatná výstava. 1999.
Kowolowski, F. Výstava pro nemocnici. 1999.
Kowolowski, F. A.K.T. - 2.. 1998.
Kowolowski, F. Hora jako speciální místo. 1998.
Kowolowski, F. Nestandardní formáty. 1998.
Kowolowski, F. Nestandardní formáty. 1998.
Kowolowski, F. Setkání performance art. 1998.
Kowolowski, F. Výstava pro nemocnici. 1998.
Kowolowski, F. Week - End, symposium. 1998.
Kowolowski, F. Samostatná výstava - Solo Exhibitions:. 1998.
Kowolowski, F. Samostatná výstava - Solo Exhibitions:. 1998.
Kowolowski, F. Kolmo k ose. 1997.
Kowolowski, F. Kolmo k ose. 1997.
Kowolowski, F. Mezinárodní setkání Katowice 1997. 1997.
Kowolowski, F. Mezinárodní symposium " Opočátku". 1997.
Kowolowski, F. Sami za sebe. 1997.
Kowolowski, F. Z okruhu galerie . 1997.
Kowolowski, F. I. Zlínský salon mladých. 1997.
Kowolowski, F. II. mezinárodní symposium "Papír". 1997.
Kowolowski, F. kolektivní výstava. 1997.
Kowolowski, F. kolektivní výstava. 1997.
Kowolowski, F. kolektivní výstava. 1997.
Kowolowski, F. Performance. 1997.
Kowolowski, F. samostatná výstava. 1997.
Kowolowski, F. samostatná výstava. 1997.
Kowolowski, F. Symposium "Vaňkovka 2". 1997.
Kowolowski, F. Bienále Brno 1996 - Písmena. 1996.
Kowolowski, F. samostatná výstava. 1996.
Kowolowski, F. Symposium "Zpřítomnění". 1996.
Kowolowski, F. Malamut, performace meeting.. 1995.
Kowolowski, F. samostatná výstava. 1995.
Kowolowski, F. Solo exhibitions. 1995.
Kowolowski, F. Symposium "Krajina v prostoru, prostor v krajině". 1995.
Kowolowski, F. Symposium Malba Pastelínou. 1995.
Kowolowski, F. Babylón. 1994.
Kowolowski, F. Rohy, mušle, pochodně. 1994.
Kowolowski, F. Solo exhibitions. 1994.
Kowolowski, F. 5x Tajemno. 1993.
Kowolowski, F. Group Exhibitions. 1992.
Kowolowski, F. Group Exhibitions. 1992.
Kowolowski, F. Solo exhibitions. 1992.
Kowolowski, F. ASP. 1991.
Kowolowski, F. ASP. 1991.
Kowolowski, F. ASP. 1991.
Kowolowski, F. Group Exhibitions. 1991.
Kowolowski, F. Nestandardní formáty. 1990.
Kowolowski, F. Group Exhibitions. 1990.
Kowolowski, F. Group Exhibitions. 1990.
Kowolowski, F. Neocelové srdce republiky - Non Iron Heart of the Countryl. 1990.


AutorNázev práceTypRok
Kim Mi Sooknejistýdiplomová 2017 
Kováčik LukášRecyklusdiplomová 2017 
Vránová RenátaZahradadiplomová 2017 
Žídková SoňaUtajený život mozkudiplomová 2017 
Drapa EdgarIntuitumdiplomová 2016 
Honzírková KristínaZverstvádiplomová 2016 
Janíčková SimonaNa čtyřech kolechdiplomová 2016 
Nahodilová Šárka3197/15, 1277/14, 1249/15, 1248/13, 1238/6, 1230/22diplomová 2016 
Obšivačová TerezaPíchla jsem duši...diplomová 2016 
Fialová ŠárkaZahrada, v které se cestičky rozvětvujídiplomová 2015 
Liberdová LenkaKukly ze vzduchudiplomová 2015 
Slováková DominikaIn memoriamdiplomová 2015 
Škuta IvoPower rangersdiplomová 2015 
Výmolová Lenkafolklor jinakdiplomová 2015 
Martincová LenkaVrstvy prachudiplomová 2014 
Pražáková LibušeS / O / Fdiplomová 2014 
Hajdyla VeronikaUtopiediplomová 2013 
Vrabček JanOheň v útrobáchdiplomová 2013 
Baláž BernardTrigonáriumdiplomová 2012 
Foltyn Radekpovrchně povrchní kýčovitý kýčdiplomová 2012 
Hajdík MilanALTER EGOdiplomová 2012 
Drdová AnnaDr. Stefaniadiplomová 2011 
Motal TomášSmrt, Láska a Chcanídiplomová 2011 
Mutina PetrVstupdiplomová 2011 
Rýparová KamilaŽena a životdiplomová 2011 
Vitásková IvetaTemporální iluzediplomová 2011 
Zhořová JanaSAVEdiplomová 2011 
Žáková VeronikaHERE WE AREdiplomová 2011 
Dvořák PavelKorean chicken sex, Good guys dont fuckdiplomová 2010 
Jendryková JanaNo place for Barbiediplomová 2010 
Malinová Pavlakrutá rouradiplomová 2010 
Mladějovský JosefPravdadiplomová 2010 
Opluštilová ZuzanaBambi attackdiplomová 2010 
Hermanová MarkétaAlternative futurediplomová 2009 
Jakubčiak JurajMýty a legendy Slovenskadiplomová 2009 
Kutra JanHorizontdiplomová 2009 
Mikulec Jiřínekonečná mysldiplomová 2009 
Puhač MichalWikipedia projektdiplomová 2009 
Vitásková Miroslavatělodiplomová 2009 
Vůjtková Veronikaskrze měbakalářská  
Chybidziurová BeataPohoří (setkání s časem)bakalářská 2017 
Drastíková VeronikaFiktivní konstrukcebakalářská 2017 
Dušková MagdalénaMýma očimabakalářská 2017 
Houšťava OndřejNature study: Figure in the fieldbakalářská 2017 
Patkóšová VendulaJeskyněbakalářská 2017 
Seidlová VendulaVoda si vzpomínábakalářská 2017 
Vincourová KláraProstorembakalářská 2017 
Harceková KatarínaParazitizmusbakalářská 2016 
Krupová MarcelaOslavabakalářská 2016 
Kováčik LukášPobytbakalářská 2015 
Minařík DavidSebefráze v malběbakalářská 2014 
Nahodilová ŠárkaForschenbakalářská 2014 
Obšivačová TerezaKusá kolejbakalářská 2014 
Vránová RenátaPřátelé lesů a svobodybakalářská 2014 
Janíčková SimonaRoadside Relicsbakalářská 2013 
Jašková EvaAudiovizuální krajinybakalářská 2013 
Liberdová LenkaČaso_pisbakalářská 2013 
Výmolová LenkaSlovácký artbakalářská 2013 
Fialová Šárka689oQůbakalářská 2012 
Pražáková LibušeNetanči a střílejbakalářská 2012 
Škuta IvoLend of sexbakalářská 2012 
Tobolová KláraKřehkostbakalářská 2012 
Gryboś JuliaNeviditelnost věcíbakalářská 2011 
Hajdyla VeronikaSkryté dialogy - čím osobnější, tím obecnějšíbakalářská 2011 
Lazecká LucieAsymetrické šatybakalářská 2011 
Petrovová MichaelaIntervencebakalářská 2011 
Vrabček JanKontaktbakalářská 2011 
Zentková BarboraBez názvu !bakalářská 2011 
Baláž BernardDefragmentacebakalářská 2010 
Foltyn RadekEqGH254XXbakalářská 2010 
Hajdík MilanNulté plánybakalářská 2010 
Hamplová DanielaSestřičkybakalářská 2010 
Drdová AnnaČlověk a zvířebakalářská 2009 
Motal TomášMulder/Scullyová/Spongebob/Joy Division a jiný komixybakalářská 2009 
Mutina PetrProstorbakalářská 2009 
Rýparová KamilaBurningbakalářská 2009 
Vitásková IvetaZrcadleníbakalářská 2009 
Zhořová Janaintimní/veřejné zpovědibakalářská 2009 
Žáková VeronikaBetonové zahradybakalářská 2009 
Dvořák PavelVolný popíkbakalářská 2008 
Jendryková JanaPosedlostbakalářská 2008 
Malinová PavlaBlood is trendy, vole end(y). Streetfitpozitiv you are negativ!bakalářská 2008 
Mladějovský JosefKrajinabakalářská 2008 
Opluštilová ZuzanaHardcore revolutionbakalářská 2008 
Vráblíková LenkaIntervencebakalářská 2008 
Hermanová MarkétaTělo jako důkazbakalářská 2007 
Jakubčiak JurajDůmbakalářská 2007 
Kutra JanČasová liniebakalářská 2007 
Mikulec JiříŽivot okolo smrtibakalářská 2007 
Struhár BoglárkaMapy snůbakalářská 2007 
Vitásková MiroslavaTělobakalářská 2007 


Tvůrčí centrum Fakulty umění
Hlavní řešiteldoc. MgA. František Kowolowski
Období9/2017 - 10/2020
PoskytovatelFakulta umění, ERDF (Evropský reg. rozvojový fond )
Stavřešený
Vnitřní obraz. Objevující se - mizející obrazy "Obraz wewnętrzny. Pojawiające się i znikające"
Hlavní řešiteldoc. MgA. František Kowolowski
Období2/2017 - 12/2017
PoskytovatelMinisterstvo kultury
Stavřešený
Registr uměleckých výstupů
Hlavní řešiteldoc. MgA. František Kowolowski
Období1/2016 - 7/2016
PoskytovatelMŠMT
Stavukončený
Výstavy, sympozium a publikace prací studentů studijních programů Výtvarná umění realizovaných na českých vysokých uměleckých školách
Hlavní řešiteldoc. MgA. František Kowolowski
Období1/2012 - 12/2012
PoskytovatelRozvojové programy MŠMT
Stavukončený
facebook
rss
social hub