FAQ

Katedra intermédií
Fakulta umění
Ostravská univerzita
Podlahova 3
709 00 Ostrava

telefon: 597 092 950, 553 462 950

  
cz   en


Charakteristika KIM

Obsah výuky vychází z názvu INTERMEDIA - spojení médií. Médium zde není vnímáno jen jako umělecká forma na bázi konceptuálního umění, ale jako výsledek smyslového vnímání a počínání (zrak, sluch, hmat, čich, myšlenka). Společným výchozím bodem ve kterém je umístěno výsledné umělecké dílo je PROSTOR (interiér, exteriér, duchovní místo). Ten je "vyplňován" škálou kombinací uměleckých forem: instalace, objekt, text, video, fotografie, projekce, počítač, performance. Navazuje na tradice světového umění po roce 1945. S vývojem komunikačních technologií a jejich uplatnění v oblasti umělecké tvorby logicky směřuje k rozdělení na dvě části: ateliér - "klasický" koncept, ateliér - nová média (počítač-digitální podoba obrazu a zvuku, interaktivní umění, počítačová animace a projekce). Nedílnou součástí výuky je komunikace - diskuse období od původního nápadu (zadání) ke konečné realizaci díla formou demokratického vztahu: učitel - žák - skupina.

Ateliér animované tvorby

Během studia se posluchači seznamují s oborem jak po stránce teoretické, tak - a to hlavně - praktické. Seznamují se s filmovou technikou a technologií a s historií animovaného filmu. Teoretické poznatky aplikují ve svých vlastních projektech. Důraz je kladen na rozvoj tvůrčího potenciálu osobnosti posluchače budoucího animátora, který dokáže zvládnutím řemeslné stránky realizovat své tvořivé představy. V tomto kontextu je schopnost a dovednost "kreslit" samozřejmým a nutným předpokladem pro rozvoj schopnosti kresbou hrát, mít cit pro pohyb i rytmus. Výukový program zaručuje talentovaným posluchačům postupné zvládnutí všech stupňů vývoje osobnosti animátora - od základních pouček přes fázování až k vlastní režii a animaci výtvarných představ. Výuka animovaného filmu jako tvůrčí disciplíny na ostravské univerzitě je těsně spjata s QQ-studiem Vladimíra Mráze v Ostravě, kde se studenti seznamují se základy elektronické animace. Toto studio umožňuje našim studentům využívat své technologické a personální zázemí.


© Ostravská univerzita 2006 - 2017
Ostravská univerzita, Dvořákova 7, 701 03 Ostrava 1
telefon: +420 597 091 111, +420 553 461 111
e-mail: studiumzavináčosutečkacz, infozavináčosutečkacz, podatelnazavináčosutečkacz

YouTube | Facebook | Google+ | Twitter | Instagram
RSS | Technický kontakt