Termíny přijímacích zkoušek

Výtvarná umění:

Bakalářské obory M
1. kolo - domácí práce: 1. - 19. března 2017
2. kolo - řádný termín (trvá 3 dny): 4. - 6. dubna 2017
2. kolo - náhradní termín (trvá 1 den): 25. dubna 2017

Navazující magisterské obory
řádný termín: 20. dubna 2017
náhradní termín: 25. dubna 2017

Hudební umění:

Bakalářské a navazující magisterské obory
řádný termín: duben 2017
náhradní termín: duben - květen 2017

Doktorské obory
řádný termín: 8. června 2017