Na Fakultě umění prodávali Rusalku

K nejvýznamnějším českým skladatelům patří bezesporu Bedřich Smetana (1824-1884) a Antonín Dvořák (1841-1904). Smetana je považován za zakladatele české národní hudby, Dvořák ji pak uvedl do světa. Z toho důvodu se režisér PhDr. Tomáš Surý, ArtD. rozhodl propojit oba skladatele a jejich nejznámější jevištní díla, opery Rusalka a Prodaná nevěsta. Výsledkem pak byla Surreální pohádka z prostředí prostonárodního svépomocného cirkusu Prodaná Rusalka, kterou ve dnech 7. a 9. března 2012 provedli členové Operního studia Fakulty umění Ostravské univerzity. Operní studio Fakulty umění spolupracuje se všemi hudebními katedrami Fakulty umění, vzniklo již v roce 2009 a jeho cílem je uvést studenty do divadelní praxe a umožnit jim, aby se sami aktivně podíleli na přípravách operních představení. Z toho důvodu se každý rok studenti prezentují jako pěvci operních rolí a zároveň jako herci na divadelních prknech. Jejich specializací nejsou jen „skutečné“ opery, ale také různá pasticcia nebo propojení několika operních děl do jednoho zajímavého celku, což je i případ Prodané Rusalky.

V prostorách scény Cooltour na ostravské Černé louce měli počátkem března diváci možnost spatřit studenty bakalářského i navazujícího magisterského studia v nápaditých a velmi barevných kostýmech, kteří umně spojili příběh Rusalky i Prodané nevěsty do surreálního příběhu z dnešní doby. Jakýmsi leitmotivem celé produkce byl cirkus, v němž se setkali téměř všichni protagonisté opery a jehož cílem bylo přenést dějovou linii dále. Tomáš Surý citlivě vybral árie, které dohromady tvořily souvislý děj a komickým způsobem řešily otázku lásky a nevěry, přitom nechyběla ani instrumentální čísla vyplněná tancem. Posluchači tak měli možnost vyslechnout nejznámější árie jako Měsíčku na nebi hlubokém, Znám jednu dívku nebo Proč bychom se netěšili. Kromě toho však v opeře zazněly i motivy z Dvořákovy opery Tvrdé palice, z Mozartovy Figarovy svatby a také reminiscenci na Giuseppe Verdiho.

Studenti Katedry sólového zpěvu podali velmi dobré výkony, a to nejen jako pěvci, ale také jako herci. Jejich vyobrazení jednajících postav bylo pojato přesně podle dané situace a např. Kuchtík nebo Babka (vodcamcaď) právem vyvolávali veselé reakce publika. Zaslouženého potlesku si užila i Veronika Holbová jako Rusalka, Václav Čížek, tedy Jeník Princ, zaměstnanec „Státních drah“, Ariel Zmuda jako Jaromír Kecal či Rudolf Medňanský, představující Vaška, klauna. Nesmíme zapomenout ani na klavírní doprovod MgA. Alexandra Starého a na MgA. Jakuba Žídka, který se i jako dirigent představil v surreálním oblečení a krátce se objevil také jako jednající herec.

Březnovými představeními Prodané Rusalky však činnost Operního studia a jeho členů rozhodně nekončí. Studenti se začínají připravovat na operu Ermanna Wolf-Ferrariho Le donne curiose. Garant Operního studia Mgr. art. Alexandr Vovk, ArtD. však plánuje i další provádění Prodané Rusalky.

Na Fakultě umění prodávali Rusalku
Na Fakultě umění prodávali Rusalku
Na Fakultě umění prodávali Rusalku
Na Fakultě umění prodávali Rusalku
Na Fakultě umění prodávali Rusalku
Na Fakultě umění prodávali Rusalku
Na Fakultě umění prodávali Rusalku
Na Fakultě umění prodávali Rusalku
Na Fakultě umění prodávali Rusalku
Na Fakultě umění prodávali Rusalku
Na Fakultě umění prodávali Rusalku
Na Fakultě umění prodávali Rusalku
Na Fakultě umění prodávali Rusalku
Na Fakultě umění prodávali Rusalku
Na Fakultě umění prodávali Rusalku
Na Fakultě umění prodávali Rusalku
Na Fakultě umění prodávali Rusalku
Na Fakultě umění prodávali Rusalku
Na Fakultě umění prodávali Rusalku
Na Fakultě umění prodávali Rusalku
Na Fakultě umění prodávali Rusalku
Na Fakultě umění prodávali Rusalku
Na Fakultě umění prodávali Rusalku
Na Fakultě umění prodávali Rusalku
Na Fakultě umění prodávali Rusalku
Na Fakultě umění prodávali Rusalku
Na Fakultě umění prodávali Rusalku
Na Fakultě umění prodávali Rusalku

Zveřejněno / aktualizováno: 12. 03. 2017