Operní studio

Operní studio Fakulty umění Ostravské univerzity vzniklo v roce 2009 s cílem připravit mladé talentované studenty do umělecké praxe a předat jim praktické zkušenosti při přípravě a realizaci operního představení. Jedinečná příležitost, kterou je veřejná produkce celistvé opery, umožňuje studentům vyzkoušet své praktické umělecké dovednosti na profesionální úrovni před běžným i odborným publikem.

Operní Akademie Ostrava

V roce 2019 vznikl nový a v České republice zcela unikátní společný projekt Národního divadla moravskoslezského (NDM) a Fakulty umění Ostravské univerzity Operní Akademie Ostrava (OAO). Cílem tohoto dlouhodobého uměleckého projektu, který propojuje a rozvíjí dosavadní práci současného Operního studia Fakulty umění a uměleckého programu opery Národního divadla moravskoslezského je posluchačům FU OU zejména v rámci studia oboru sólový zpěv poskytnout možnost jevištní praxe, tedy práce na operní inscenaci ve standartních, plně profesionálních podmínkách, s profesionálním inscenačním týmem, a to v alternacích s profesionálními umělci. Na projektech Operního studia participují i ostatní hudební katedry, které zajišťují přípravu orchestrálních partů.

Dramaturgie OAO doplňuje a rozšiřuje koncepci dlouhodobé dramaturgie opery NDM o tituly komorních oper zejména 20. století a 21. století, komorní autorské úpravy operních děl ale také o tituly převážně klasicistního či barokního repertoáru. Volba titulů vedle koncepčního dramaturgického záměru NDM sleduje a zohledňuje možnost zajímavých příležitostí pro studenty operního zpěvu, které budou přínosem pro jejich další profesionální růst.

Inscenace jsou realizovány zejména v divadle Antonína Dvořáka a v novém komorním Divadle „12“.

Historie

První inscenací Operního studia se stal mimořádný studentský projekt Le nozze di Figaro (Figarova svatba), realizovaný společně Katedrou sólového zpěvu, Katedrou smyčcových nástrojů a Katedrou dechových nástrojů. Premiéra se uskutečnila v březnu 2010 v divadelním sále Domu kultury města Ostravy, orchestr Fakulty umění dirigoval Jakub Žídek, soubor pracoval pod režijním vedením Gabriely Haukvicové. Operního studio s inscenací vystoupilo i v rámci festivalu Janáčkovy Hukvaldy.

Dalším projektem Operního studia bylo uvedení dvou „radio-oper“ Bohuslava Martinů (Hlas lesa a Veselohra na mostě) pod režijním vedením Tomáše Surého, orchestr Fakulty umění dirigoval Jakub Žídek. Premiéry se uskutečnily v prosinci 2010 opět v sále Domu kultury města Ostravy. S nastudováním obou oper Operní studio FU úspěšně navštívilo festival Operowe Forum Młodych Bydgoszcz v Polsku. Ve spolupráci s Českým rozhlasem Ostrava pak v únoru 2012 vzniklo CD právě s těmito dvěma operami.

Třetí inscenací byl neobvyklý projekt režiséra Tomáše Surého, v němž propojil nejznámější jevištní díla skladatelů Bedřicha Smetany a Antonína Dvořáka – opery Rusalka a Prodaná nevěsta. Výsledkem se stala surrealistická pohádka z prostředí prostonárodního svépomocného cirkusu Prodaná Rusalka, kterou provedli členové Operního studia ve dnech 7. a 9. března 2012. Čtvrtým projektem bylo uvedení opery Gianni Schicchi italského skladatele Giacoma Pucciniho. Režie se ujala zkušená Jana Andělová Pletichová. Premiéry se uskutečnily ve dnech 11. a 13. února 2013.

Následovalo uvedení operety Ohňostroj Paula Burkharda, hudební komedie o třech jednáních podle veselohry „Šedesáté narozeniny“ Emila Sauttera. Režie se ujal Lumír Olšovský a o úspěchu svědčí i pozvání na další ročník festivalu Operowe Forum Młodych Bydgoszcz v Polsku, kde nastudování sklidilo velký úspěch.

V pořadí pátým projektem bylo nastudování operního představení Leoše Janáčka Příhody lišky Bystroušky a to v úpravě Jonathana Dova. Pod taktovkou Jakuba Žídka a režisérským vedením Tomáše Surého vzniklo představení, které nadchlo zkušené operní publikum. O úspěchu svědčí i pozvání na festival Janáčkovy Hukvaldy 2015, kde se uvedení setkalo s velmi příznivým ohlasem.

Jedním z cílů Operního studia Fakulty umění je uvádět věci neotřelé. Proto v podání studentů hudební části fakulty ožila Wolf-Ferrariho opera – Le donne curiose (Zvědavé ženy, 1903). Zábavná komedie podle stejnojmenné hry autora Carla Goldoniho, datovaná do osmnáctého století a napsaná v italštině benátského dialektu, byla uvedena v Domě kultury města Ostravy ve dnech 8. a 9. listopadu 2016 v režii Petera Gábora a pod taktovkou dirigenta Paola Gatta.

Poslední divadelní počin Wolfganga Amadea Mozarta Kouzelnou flétnu nastudovali studenti Operního studia ve spolupráci s Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego. Inscenace v režii Karoliny Widery byla uvedena 7. a 8. února 2018 v Domě kultury města Ostravy. Orchestr složený ze studentů Fakulty umění řídil a hudební nastudování připravil dirigent Paolo Gatto. “Nadšení, energie a zápal, které mladí studenti předvedli, bylo nakažlivé a sympatické. Tady už nešlo o jednu notu pod pultem či jazykem, ale o to, že hravý duch skladatele z této inscenace čišel uvěřitelněji, než z drahých, výtvarně přebujelých produkcí velkých divadel” uvedl Ostravan.cz.

V únoru 2019 podepsala Ostravská univerzita spolu s Národním divadlem moravskoslezských memorandum o spolupráci a oficiálně tak byla založena Operní akademie Ostrava. Tato v Česku ojedinělá platforma má za cíl zapojit studenty Katedry sólového zpěvu minimálně jednou v každé sezóně do  profesionální práce na operní inscenaci, kde pak mohou vystupovat jako sólisté samostatně, ale také po boku profesionálních členů souboru opery Národního divadla moravskoslezského.

Pilotním výsledkem Operní akademie Ostrava byla Čtyřnotová opera Toma Johnsona (1939), hodinové svěží humorné dílko amerického minimalisty z roku 1972 pro pět sólistů a klavír. Režie se ujal Juraj Čiernik a hudební nastudování vedl Paolo Gatto. Kostýmy vytvořila Jitka Rusnák Stauder a scénu s prvky velkého operního domu David Bazika. Libreto autora do češtiny přebásnil Přemysl Charvát. Na premiéře a v prvních reprízách vystoupili sólisté opery NDM, poté proběla čtyři ryze studentská představení a to v termínech 10. a 23. března a poté také 5. a 16. dubna 2019. V dalších uvedeních se v alternacích potkali studenti Fakulty umění a sólisté opery Národního divadla moravskoslezského, z nichž mnozí jsou zároveň i jejich pedagogové.

Další inscenací, která byla pro projekt Operní akademie Ostrava vybrána, byla Škola žárlivých Antonia Salieriho (1778). Komická opera o dvou dějstvích z 18. století o partnerských vztazích, která hýří převleky i situačním humorem v duchu Carla Goldoniho se ve své době stala jednou z nejpopulárnějších oper slavného císařského dvorního kapelníka. Režie se ujala Gabriela Petráková, kostýmy vytvořila Marta Roszkopfová a scénu navrhl David Bazika. Studenty sólového zpěvu doprovodil orchestr složený také ze studentů Fakulty umění, doplněn o hráče Janáčkovy konzervatoře Ostrava. Orchestr řídil a hudební nastudování připravil dirigent Jakub Sedlický. Studentská představení proběhla v termínech 24. a 25. února 2020 v Divadle Antonína Dvořáka.

V pořadí třetí inscenací projektu Operní akademie Ostrava, byl opero-balet Dítě a kouzla od Maurice Ravela. Toto Ravelovo dílo s podtitulem „fantazie ve dvou částech“ nabízí vstup do kouzelného světa operní hudby i dětskému divákovi. Hudební nastudování připravil Paolo Gatto, režie se ujal Juraj Čiernik, scénu a kostýmy navrhl David Bazika. Studenty Katedry sólového zpěvu Fakulty umění doprovodili na klavír Michal Bárta a Martin Pančocha. Inscenace se studentským obsazením proběhly 12., 16. a 24. února v Divadle „12“. Za finanční podporu děkujeme Statutárnímu městu Ostrava.

Čtvrtým operním počinem projektu Operní akademie Ostrava byly dvě barokní opery, které byly navíc odehrány ve dvou komorních prostorách během jednoho večera: Tanec nevděčnic Claudia Monteverdiho a Dido a Aeneas Henryho Purcella. Obě díla uvedlo Národní divadlo moravskoslezské vůbec poprvé. Představení vznikla v režii Jiřího Nekvasila, hudebního nastudování se ujal Jiří Habart, scénu pro obě díla vytvořil David Bazika, kostýmy jsou dílem Hany Knotkové a choreografie se ujal Lukas Zuschlag. V Divadle „12“ a ve slavnostním sále Jiřího Myrona zazněla hudba v podání komorního orchestru s cembalem a barokní loutnou theorbou. Členy orchestru byli kromě profesionálů také studenti Fakulty umění. Inscenace se studentským obsazením proběhly 10. a 22. února a 6. března. Za finanční podporu děkujeme Statutárnímu městu Ostrava.

Partneři

Projekty Operního studia mohly vzniknout za laskavé podpory a poskytnutých grantů

  • Národní divadlo moravskoslezské
  • Slezské divadlo Opava
  • Nadace Bohuslava Martinů
  • Nadace Život umělce
  • Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz
  • ZUŠ Karviná
  • PAJK – velkoobchod s papírem

Zveřejněno / aktualizováno: 06. 03. 2023