OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Fakulta umění > Součásti fakulty > Hudební část > Katedra sólového zpěvu > Operní studio

Aktuality

Kouzelná flétna – trailer
Zveřejněno: 20. 02. 2018

Operní studio

Operní studio Fakulty umění Ostravské univerzity vzniklo v roce 2009 s cílem připravit mladé talentované studenty do umělecké praxe a předat jim praktické zkušenosti při přípravě a realizaci operního představení. Jedinečná příležitost, kterou je veřejná produkce celistvé opery, umožňuje studentům vyzkoušet své praktické umělecké dovednosti na profesionální úrovni před běžným i odborným publikem.

Studenti Katedry sólového zpěvu se na veřejnou produkci připravují v mnoha předmětech odborné přípravy, např. jevištní řeč, vývoj postav, pohybová výchova, herecká výchova, korepetice ansámblů a jiné. Důraz je kladen na praktickou činnost a studium dramatických úloh ucelených operních děl nebo jejich částí. Na představeních Operního studia participují také další hudební katedry, které zajišťují přípravu orchestrálních partů.

Doc. Alexandr Vovk, ArtD.
garant Operního studia

Historie

První inscenací Operního studia se stal mimořádný studentský projekt Le nozze di Figaro (Figarova svatba), realizovaný společně Katedrou sólového zpěvu, Katedrou smyčcových nástrojů a Katedrou dechových nástrojů. Premiéra se uskutečnila v březnu 2010 v divadelním sále Domu kultury města Ostravy, orchestr Fakulty umění dirigoval Jakub Žídek, soubor pracoval pod režijním vedením Gabriely Haukvicové. Operního studio s inscenací vystoupilo i v rámci festivalu Janáčkovy Hukvaldy.

Dalším projektem Operního studia bylo uvedení dvou „radio-oper“ Bohuslava Martinů (Hlas lesa a Veselohra na mostě) pod režijním vedením Tomáše Surého, orchestr Fakulty umění dirigoval Jakub Žídek. Premiéry se uskutečnily v prosinci 2010 opět v sále Domu kultury města Ostravy. S nastudováním obou oper Operní studio FU úspěšně navštívilo festival Operowe Forum Młodych Bydgoszcz v Polsku. Ve spolupráci s Českým rozhlasem Ostrava pak v únoru 2012 vzniklo CD právě s těmito dvěma operami.

Třetí inscenací byl neobvyklý projekt režiséra Tomáše Surého, v němž propojil nejznámější jevištní díla skladatelů Bedřicha Smetany a Antonína Dvořáka – opery Rusalka a Prodaná nevěsta. Výsledkem se stala surrealistická pohádka z prostředí prostonárodního svépomocného cirkusu Prodaná Rusalka, kterou provedli členové Operního studia ve dnech 7. a 9. března 2012. Čtvrtým projektem bylo uvedení opery Gianni Schicchi italského skladatele Giacoma Pucciniho. Režie se ujala zkušená Jana Andělová Pletichová. Premiéry se uskutečnily ve dnech 11. a 13. února 2013.

Následovalo uvedení operety Ohňostroj Paula Burkharda, hudební komedie o třech jednáních podle veselohry „Šedesáté narozeniny“ Emila Sauttera. Režie se ujal Lumír Olšovský a o úspěchu svědčí i pozvání na další ročník festivalu Operowe Forum Młodych Bydgoszcz v Polsku, kde nastudování sklidilo velký úspěch.

V pořadí pátým projektem bylo nastudování operního představení Leoše Janáčka Příhody lišky Bystroušky a to v úpravě Jonathana Dova. Pod taktovkou Jakuba Žídka a režisérským vedením Tomáše Surého vzniklo představení, které nadchlo zkušené operní publikum. O úspěchu svědčí i pozvání na festival Janáčkovy Hukvaldy 2015, kde se uvedení setkalo s velmi příznivým ohlasem.

Jedním z cílů Operního studia Fakulty umění je uvádět věci neotřelé. Proto v podání studentů hudební části fakulty ožila Wolf-Ferrariho opera – Le donne curiose (Zvědavé ženy, 1903). Zábavná komedie podle stejnojmenné hry autora Carla Goldoniho, datovaná do osmnáctého století a napsaná v italštině benátského dialektu, byla uvedena v Domě kultury města Ostravy ve dnech 8. a 9. listopadu 2016 v režii Petera Gábora a pod taktovkou dirigenta Paola Gatta.

Partneři

Projekty Operního studia mohly vzniknout za laskavé podpory a poskytnutých grantů

  • Národní divadlo moravskoslezské
  • Slezské divadlo Opava
  • Nadace Bohuslava Martinů
  • Nadace Život umělce
  • Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz
  • ZUŠ Karviná
  • PAJK – velkoobchod s papírem
facebook
rss
social hub