Pracovní příležitosti

Asistent/-ka nebo odborný/-á asistent/-ka v oboru malba

UPOZORNĚNÍ: Platnost tohoto inzerátu již vypršela.


Děkan Fakulty umění Ostravské univerzity vypisuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa

 • asistent / asistentka nebo odborný asistent / odborná asistentka v oboru malba

Označení pracovního místa

 • Asistent se zaměřením na malbu / Odborný asistent se zaměřením na malbu
 • Typ systemizovaného místa: Asistent / Odborný asistent

Popis pracovní náplně pracovního místa

(Odborní) asistenti se podílí na výuce v bakalářských a magisterských studijních programech (včetně oponování a vedení závěrečných prací). Aktivně se podílí na tvůrčí činnosti (zejména formou aktivní publikační činnosti v recenzovaných časopisech, popřípadě jinou formou publikačních výstupů podle požadavků oboru a v souladu s požadavky standardů tvůrčí činnosti na OU, aktivní účastí na vědeckých konferencích a odborných setkáních, aktivní prezentací výsledků tvůrčí činnosti; v případě uměleckých oborů formou aktivní umělecké činnosti). Dále se (odborní) asistenti podílí na třetí roli univerzity zejména formou popularizace tvůrčí činnosti, na administrativě spojené s vykonávanou činností a na samosprávě univerzity. Asistent aktivně směřuje k získání vysokoškolského vzdělání III. stupně.

Označení specifikace mezinárodního výzkumného profilu uchazeče

 • R1 – First stage / R2 – Recognized

Předpokládaná výše úvazku

 • úvazek 1,0

Kvalifikační a další předpoklady

 • orientace v uměleckém oboru malba, výstavní činnost
 • požadovaný doktorský titul v oblasti umění nebo jeho aktuální rozpracovanost nebo výhledově do roku nástup do doktorského studia
 • čeština na úrovni C2
 • angličtina na úrovni B2
 • EU research level: R1 - R2 Recognized

Předpokládané datum nástupu

 • od 1. září 2024, popř. dle dohody

Mzdové podmínky

 • dle Vnitřního mzdového předpisu OU

Výčet dokladů požadovaných od uchazeče/-ky

Termín, způsob, forma a místo pro dodání přihlášky a požadovaných dokladů uchazeče

Výše požadované dokumenty zasílejte do 16. června 2024 na adresu .

Jazyk, ve kterém bude vedeno výběrové řízení

 • český

První kolo výběrového řízení proběhne bez osobní přítomnosti uchazečů posouzením zaslaných materiálů výběrovou komisí.

Druhé kolo bude organizováno formou osobního pohovoru s výběrovou komisí.

Děkan fakulty si vyhrazuje právo pozvat k osobnímu jednání pouze vybrané uchazeče a zároveň právo nevybrat žádného uchazeče. Děkan FU OU rovněž může výběrové řízení zrušit nebo opakovat.

Kontakt:

Fakulta umění OU, personální úsek
Mgr. Jana Bartonová
Podlahova 3
709 00 Ostrava – Mariánské Hory

e-mail:
telefon: 553 46 2902