Pracovní příležitosti

Asistent/ka nebo odborný/-á asistent/-ka se zaměřením na animovanou tvorbu

Děkan Fakulty umění Ostravské univerzity vypisuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa

 • asistent/ka nebo odborný/-á asistent/-ka se zaměřením na animovanou tvorbu

Označení pracovního místa

 • asistent nebo odborný/-á asistent/-ka se zaměřením animovaná tvorba
 • Typ systemizovaného místa: asistent / odborný asistent

Označení specifikace mezinárodního výzkumného profilu uchazeče

 • R1 / R2

Předpokládaná výše úvazku

 • 1,0

Popis pracovní náplně pracovního místa

Hledáme (odborného) asistenta/asistentku oboru animovaná tvorba. Očekává se také zapojení do výzkumné činnosti nebo managementu Fakulty umění OU. Asistent se aktivně se podílí na tvůrčí činnosti (zejména formou samostatného řešení složitých výzkumných a vývojových úkolů, aktivní publikační činnosti v recenzovaných časopisech, popřípadě jinou formou publikačních výstupů podle požadavků oboru a v souladu s požadavky standardů tvůrčí činnosti na OU, aktivní účastí na vědeckých konferencích a odborných setkáních, aktivní prezentací výsledků tvůrčí činnosti; v případě uměleckých oborů formou aktivní umělecké činnosti, která rozvíjí současné trendy minimálně v celonárodním měřítku. Dále se asistent podílí na třetí roli univerzity zejména formou popularizace tvůrčí činnosti, na administrativě spojené s vykonávanou činností a na samosprávě univerzity. Požadujeme znalost angličtiny pro výuku.

Kvalifikační a další předpoklady

 • Magisterské/doktorské vysokoškolské vzdělání v oboru výtvarná umění, nejlépe animovaná tvorba
 • Znalosti a dovednosti v oboru animovaná tvorba, filmová režie, audiovizuální efekty, které musí být doloženy tvorbou, výukou či praxí v oboru
 • Znalosti a dovednosti v programech Adobe Photoshop, After Effects, InDesign, TV Paint nebo v jiném animačním softwaru
 • Angličtina na úrovni B2, čeština na úrovni C1

Předpokládané datum nástupu

 • září 2024

Mzdové podmínky

 • dle Vnitřního mzdového předpisu OU (25 600 – 30 000 Kč)

Výčet dokladů požadovaných od uchazeče

Termín, způsob, forma a místo pro dodání přihlášky a požadovaných dokladů uchazeče

Strukturovaný profesní životopis a podepsaný Souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely výběrového řízení zasílejte do 28. června 2024 na adresu .

Jazyk, ve kterém bude vedeno výběrové řízení

 • český

První kolo výběrového řízení proběhne bez osobní přítomnosti uchazečů posouzením zaslaných materiálů výběrovou komisí.

Druhé kolo bude organizováno formou veřejné prezentace/přednášky před akademickou obcí FU a bude zahrnovat přehled vlastní tvorby v návaznosti na vlastní koncepci práci (odborného) asistenta Ateliéru animované tvorby.

Děkan fakulty si vyhrazuje právo pozvat k osobnímu jednání pouze vybrané uchazeče a zároveň právo nevybrat žádného uchazeče. Děkan FU OU rovněž může výběrové řízení zrušit nebo opakovat.

Kontakt:

Fakulta umění OU, personální úsek
Mgr. Jana Bartonová
Podlahova 3
709 00 Ostrava – Mariánské Hory

e-mail:
telefon: 553 46 2902