Pracovní příležitosti

Asistent/-ka nebo odborný/-á asistent/-ka ateliéru koncept-objekt-instalace

UPOZORNĚNÍ: Platnost tohoto inzerátu již vypršela.


Děkan Fakulty umění Ostravské univerzity vypisuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa

 • asistent / asistentka nebo odborný asistent / odborná asistentka ateliéru koncept-objekt-instalace

Označení pracovního místa

 • Asistent se zaměřením na koncept-objekt-instalace / Odborný asistent se zaměřením na koncept-objekt-instalace
 • Typ systemizovaného místa: Asistent / Odborný asistent

Popis pracovní náplně pracovního místa

Akademičtí pracovníci ateliéru KOI utváří směřování tohoto pracoviště, tvarují jeho koncepční náplň a významnou měrou se podílí na naplňování inter-mediality v rámci katedry intermédií, stejně jako na aktivním utváření zdravého uměleckého a vzdělávacího prostředí, které reflektuje současné fenomény a snaží se je smysluplně komunikovat a pracovat s nimi.

(Odborní) asistenti se podílí na výuce v bakalářských a magisterských studijních programech (včetně oponování a vedení závěrečných prací). Aktivně se podílí na tvůrčí činnosti (zejména formou aktivní publikační činnosti v recenzovaných časopisech, popřípadě jinou formou publikačních výstupů podle požadavků oboru a v souladu s požadavky standardů tvůrčí činnosti na OU, aktivní účastí na vědeckých konferencích a odborných setkáních, aktivní prezentací výsledků tvůrčí činnosti; v případě uměleckých oborů formou aktivní umělecké činnosti). Dále se (odborní) asistenti podílí na třetí roli univerzity zejména formou popularizace tvůrčí činnosti, na administrativě spojené s vykonávanou činností a na samosprávě univerzity.

Označení specifikace mezinárodního výzkumného profilu uchazeče

 • R1 – First stage / R2 – Recognized

Předpokládaná výše úvazku

 • úvazek 1,0 (je možné jej dělit v případě, že se na místo přihlásí dvojice)

Kvalifikační a další předpoklady

 • předpokládá se aktivní zkušenost z praxe současného umění, ať už z pozice umělecké či teoretické
 • požadovaný doktorský titul v oblasti umění nebo teorie a dějin nebo jeho aktuální rozpracovanost, případně odpovídající umělecká činnost
 • čeština na úrovni C2
 • angličtina na úrovni B2
 • EU research level: R1 - R2 Recognized

Předpokládané datum nástupu

 • od 1. září 2024, popř. dle dohody

Mzdové podmínky

 • dle Vnitřního mzdového předpisu OU

Výčet dokladů požadovaných od uchazeče/-ky

Termín, způsob, forma a místo pro dodání přihlášky a požadovaných dokladů uchazeče

Strukturovaný profesní životopis s přehledem umělecké činnosti (publikační činnosti) a podepsaný Souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely výběrového řízení zasílejte do 7. června 2024 na adresu .

Jazyk, ve kterém bude vedeno výběrové řízení

 • český

První kolo výběrového řízení proběhne bez osobní přítomnosti uchazečů posouzením zaslaných materiálů výběrovou komisí.

Druhé kolo bude organizováno formou veřejné prezentace/přednášky před akademickou obcí FU a bude zahrnovat přehled vlastní tvorby v návaznosti na vlastní koncepci práci (odborného) asistenta v ateliéru KOI.

Děkan fakulty si vyhrazuje právo pozvat k osobnímu jednání pouze vybrané uchazeče a zároveň právo nevybrat žádného uchazeče. Děkan FU OU rovněž může výběrové řízení zrušit nebo opakovat.

Kontakt:

Fakulta umění OU, personální úsek
Mgr. Jana Bartonová
Podlahova 3
709 00 Ostrava – Mariánské Hory

e-mail:
telefon: 553 46 2902