Pracovní příležitosti

Docent v oblasti muzikologie se zaměřením na hudební teorii a analýzu, interpretační analýzu nebo provozovací praxi hudby

UPOZORNĚNÍ: Platnost tohoto inzerátu již vypršela.


Děkan Fakulty umění Ostravské univerzity vypisuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa

 • docent v oblasti muzikologie se zaměřením na hudební teorii a analýzu, interpretační analýzu nebo provozovací praxi hudby

Označení pracovního místa

 • Docent v oblasti muzikologie se zaměřením na hudební teorii a analýzu, interpretační analýzu nebo provozovací praxi hudby
 • Typ systemizovaného místa: docent

Označení specifikace mezinárodního výzkumného profilu uchazeče

 • R3

Předpokládaná výše úvazku

 • 0,5

Kvalifikační a další předpoklady

 • Jmenování docentem
 • Pedagogická praxe v oboru
 • Znalost angličtiny na úrovni B2

Předpokládané datum nástupu

 • Září 2023, popř. dle dohody

Mzdové podmínky

 • dle Vnitřního mzdového předpisu OU

Výčet dokladů požadovaných od uchazeče

Termín, způsob, forma a místo pro dodání přihlášky a požadovaných dokladů uchazeče

Výše požadované dokumenty zasílejte e-mailem do 24. června 2023 na adresu .

Jazyk, ve kterém bude vedeno výběrové řízení

 • Český

Průběh výběrového řízení

První kolo výběrového řízení proběhne bez osobní přítomnosti uchazečů posouzením zaslaných materiálů výběrovou komisí.

Děkan fakulty si vyhrazuje právo pozvat k osobnímu jednání pouze vybrané uchazeče a zároveň právo nevybrat žádného uchazeče. Děkan FU OU rovněž může výběrové řízení zrušit nebo opakovat.

Kontakt:

Fakulta umění OU, personální úsek
Mgr. Jana Bartonová
Podlahova 3
709 00 Ostrava – Mariánské Hory

e-mail:
telefon: 553 46 2902