Pracovní příležitosti

Vedoucí katedry sochařství

UPOZORNĚNÍ: Platnost tohoto inzerátu již vypršela.


Děkan Fakulty umění Ostravské univerzity v Ostravě vypisuje výběrové řízení na

 • vedoucí(ho) katedry sochařství

Požadavky:

 • Odpovídající kvalifikační požadavky s ohledem na specializaci katedry a systemizaci pracovních míst katedry – min. ukončené vysokoškolské vzdělání 2. stupně (Mgr.) v oboru odpovídajícímu zaměření katedry
 • Tvůrčí činnost s ohledem na zaměření katedry
 • Manažerské schopnosti, zkušenosti s vedením týmu
 • Schopnost orientovat se v pracovněprávních předpisech a ekonomických pravidlech hospodaření na VVŠ
 • Morální a občanská bezúhonnost
 • Adekvátní znalost VŠ zákona
 • Splnění předpokladů pro výkon funkce dle zákona č. 451/1991 Sb.
 • Znalost českého jazyka

Podmínka:

 • Předložení koncepce chodu katedry a jejího případného rozvoje na 3 a 5 let

Předpokládaný nástup:

 • červenec 2023

Přihlášky:

Přihlášky k výběrovému řízení (e-mailové či písemné s uvedením e-mailové adresy) s doklady o získané kvalifikaci (nemusí být notářsky ověřeny), přehledem praxe, seznamem umělecké činnosti, profesním životopisem a vyplněným souhlasem se zpracováním osobních údajů přijímá personální oddělení Fakulty umění Ostravské univerzity nejpozději do 23. června 2023.

První kolo výběrového řízení proběhne posouzením zaslaných materiálů. Do druhého kola, které proběhne formou osobního pohovoru před výběrovou komisí, budou pozváni pouze vybraní uchazeči.

Děkan fakulty si vyhrazuje právo pozvat k osobnímu jednání pouze vybrané uchazeče a zároveň právo nevybrat žádného uchazeče. Děkan FU rovněž může výběrové řízení zrušit nebo opakovat.

Kontakt:

Fakulta umění OU, personální úsek
Mgr. Jana Bartonová
Podlahova 3
709 00 Ostrava – Mariánské Hory

e-mail:
telefon: 553 46 2902