Topografie hnízda

UPOZORNĚNÍ: Platnost této informace již vypršela.


GAFU
Nová budova Fakulty umění na Černé louce
16. února - 14. dubna 2023
Vernisáž 15. 2. v 18:00

Kurátoři:

Kateřina ŠtroblováTomáš Knoflíček

Vystavující:

Daniel Balabán, Robert Buček, Václav Buchtelík, Josef Daněk, Pavlína Fichta Čierna, Matěj Frank, Martin Froulík, Julia Gryboś a Barbora Zentková, Eduard Halberštát, Jiří Havlíček, I love 69 popgejů, Zbyněk Janáček, Jakub Jansa, Michal Kalhous, Kamera Skura, Sabina Knetlová, Jaroslav Koléšek, Marius Kotrba, Vojtěch Kovařík, František Kowolowski, Patrik Kriššák, Martin Kubica, Jiří Kuděla, Petr Lysáček, Pavla Malinová, Josef Mladějovský, Filip Nádvorník, Libor Novotný, Stanislav Ondruš, Eduard Ovčáček, Václav Rodek, shotby.us, Marek Sibinský, Ivo Sumec, Jiří Surůvka, Ivo Škuta, Jan Vytiska


Jak silnou má fakulta identitu a co ji definuje? Do kolika směrů se větví? Tříští se a rozpadá nebo naopak její linie spíše konvergují? A jak významně do toho promlouvají jednotlivé ateliéry a jejich vedoucí? Jaká spojení lze mezi jejich aktéry definovat a nakolik má dnes vlastně smysl skloňovat vazby mezi pedagogem a studentem? První výstava v nové GAFU se pokouší vztáhnout právě k takovým otázkám. Nedostalo se v ní zdaleka na všechny, co fakultou v různých rolích prošli. Přesto zůstala salónem, jenž zběžně mapuje terén, hledá vazby a s pomocí více či méně opodstatněných asociací propojuje jednotlivé autory a autorky do sítě, jejíž nevážně míněnou předlohou se stal slavný diagram prvního ředitele newyorské MOMA Alfreda H. Barra jr., mapující původ kubismu a abstraktního umění.

Systém, který tímto výstava buduje, je velmi nestabilní a v lecčems arbitrární. Vzájemná spojení záměrně naznačuje na obecné nebo čistě subjektivní rovině. Vědomě se nesoustředí jen na jednostranné – dnes již přežité – pouto učitel-žák a příslušnost k „mistrovskému“ ateliéru, ale poukazuje na složitost, komplexní provázanost a zejména reciprocitu vlivů a tendencí, které se mohou odehrávat nejen v rovině generační či dobové.

Zběžný pohled na schéma, v němž jakoby vše souviselo se vším, může vyvolat dojem, že výstava vychází vstříc především těm, jež tendují k řádu a věcem, které do sebe zapadají jako kostičky Lega. Ve skutečnosti je tomu ale spíše naopak. Uspokojit totiž může pravděpodobně jen ty, kteří se – podobně jako Yuval Noah Harari – domnívají, že „vnitřní konzistence je jen známkou nedostatečného přemýšlení“.

Výstava, která zároveň představuje první veřejnou prezentaci Umělecké sbírky Ostravské univerzity, ale může stejně dobře plnit roli prosté iniciace nového prostoru, což umocňuje i fakt, že nerespektuje hranice galerie a významně spoluutváří i přilehlé prostory nové budovy Fakulty umění, jejíž integrální součástí se GAFU stává.

Události na Facebooku:

Výstava


Plakát


Zveřejněno / aktualizováno: 06. 02. 2023