Close off

UPOZORNĚNÍ: Platnost této informace již vypršela.


Aktuální téma k současné situaci ohledně Covid -19, jež má dopad na kulturní a společenské podmínky jedince a celých sociálních skupin. Současné dění různými opatřeními omezuje svobodu a základní práva jedince ve společnosti.

Jsou tato omezení a restrikce dočasná, nebo naznačují určitý sestupný a trvalý stav? Citelné je to hlavně v kulturní oblasti, kdy omezení kulturních akcí má dopad na celý společenský organismus.

Problém můžeme označit slovy jako: restrikce, limity, zákazy, sociální distance, izolace atd.

Výstava je rozdělena do dvou částí. Ve vnitřních prostorách galerie probíhá výstava prací studentů FU, která je zatím prezentována on-line. Druhá část zahrnuje texty pedagogů FU vztahující se k tématu, a to formou krátkého komentáře, věty, slovem. Tato prezentace je umístěna v oknech galerie nejen po dobu trvání této výstavy, ale do konce platnosti opatření uzavření galerií pro veřejnost.

Kurátoři výstavy: František Kowolowski, Ivo Sumec

Termín výstavy: 19. března – 30. dubna 2021


Plakát


Zveřejněno / aktualizováno: 22. 03. 2021