Petr Kamenický: OBĚH

UPOZORNĚNÍ: Platnost této informace již vypršela.


Srdečně zveme na vernisáž výstava Petra Kamenického, OBĚH, která se uskuteční v GAFU - Galerii Fakulty umění, ve středu 24. června 2020 v 17 hodin.

„Vše probíhá tak, jako by v souboru obrazů, který nazývám universem, mohlo k něčemu skutečně novému docházet pouze prostřednictvím určitých zvláštních obrazů, jejichž modelem je mé tělo“ [1].

Henri Bergson


Petr Kamenický (*1965) je vizuální, multimediální umělec, pedagog a kurátor výstav současného umění. Je spjat s Pedagogickou fakultou Masarykovy univerzity, kde působí na Katedře výtvarné výchovy jako odborný asistent. Dlouhodobě se zabývá Galerijní pedagogikou a zprostředkováním umění. Je výrazným kurátorem na poli současného umění. Inicioval a kurátorsky vede Galerii Pitevnu ve spolupráci s Archivem MU. Podílí se i na činnosti Strom Art Gallery v Brně. Dlouhodobým zájmem autora je lidské tělo, jako nástroj poznávání kodifikovaných záznamů tělesnosti a bohatě vizuálně strukturovaných procesů, prožitků, dat a vizuálních informací. Práce autora s obrazem (zobrazujícím) má podobu časových záznamů, které nesou stopy pomíjivosti. Fotografie jsou zachycením inscenovaných situací nebo realizovaných akcí, které jsou následně upravovány či rekontextualizovány v záměrně omezené barevné škále. Malbu pak nahrazují destruktivní zásahy: leptání a stírání vrchních vrstev tisku, řezání, jizvení, sešívání a provrtávání. Tyto zásahy jsou v procesu vzniku díla poměrně razantní až na hranici ničení. Jak konstatuje samotný autor: „Stejně jako už v minulosti jde stále o poněkud bezohledné a rychlé operace, nic víc, i když to tak možná někdy nevypadá (materiálová náročnost), není moc důležité, jakým způsobem je proces ukončen, jestli úspěšně, výsledná věc se totiž stává znovu jeho záznamem, v lepším případě nositelem experimentu...“. Kamenický pracuje ve svých objektech zároveň s biologickým materiálem, který integruje do svých děl (vlasy, krevní plazmu atd..). Tím také zviditelňuje reálné biologické struktury v jejich metafyzickém a symbolického obzoru. To, co patří tělu, je umocňováno v symbolickém modelu do podoby relikviářů, či schránek tělesné naléhavosti.

František Kowolowski


GAFU
Galerie Fakulty umění OU
Českobratrská 16, Moravská Ostrava

Termín výstavy: 25. června – 24. července 2020
Vernisáž ve středu 24. června v 17 hodin
Výstava otevřena: 9 – 15 hodin
Kurátor výstavy: František Kowolowski
Produkce, design a technická podpora: Ivo Sumec
PR: Alexandra Bočková

Pořádá: Fakulta umění Ostravské univerzity
Podlahova 3
709 00 Ostrava

Facebook


plakát[1] BERGSON, Henri, Hmota a paměť, Praha, 2003, Oikoymenh, ISBN: 80-7298-065-3, s. 14.


Zveřejněno / aktualizováno: 12. 06. 2020