Letošní absolventi výtvarných oborů FU OU na Dole Michal a v GAFU

UPOZORNĚNÍ: Platnost této informace již vypršela.


Fakulta umění Ostravské univerzity srdečně zve na výstavu Diplomky 2019 a tematickou výstavu Já, ostrov.

Vernisáž výstavy Bakalářky 2019 - Já, Ostrov - proběhne ve středu 26/06/2019 v 17.00 v GAFU - Galerie Fakulty umění, Českobratrská 16, 702 00 Moravská Ostrava. Hned poté bude začínat v 18:00 na Dole Michal vernisáž výstavy Diplomky 2019.


Ve výstavních prostorách Dolu Michal se od středy 26. června představují letošní diplomanti a diplomantky výtvarných oborů Fakulty umění Ostravské univerzity. Ve výběru kurátora Jiřího Ptáčka jsou představeny reprezentativní vzorky obhájených prací od většiny letošních absolventů a absolventek.

Magisterský titul na Fakultě umění letos získalo 33 mladých výtvarných umělců a umělkyň. Absolvovali v celkem 11 ateliérech od animace, přes kresbu, malbu či klasické sochařství až ke grafickému a knižnímu designu. „V ateliérech volného umění pochopitelně vznikají obrazy, objekty, sochy nebo performance. Zajímavým segmentem fakulty jsou ale rovněž ateliéry, které se pohybují na pomezí volného a užitého umění. Právě v těchto ateliérech je znát vůle k jakési dvojí identitě. Tím je skladba a rozmanitost zdejších výstupů zajímavější“, říká kurátor výstavy Ptáček, a dodává, že na druhou stranu některé práce se spíše uměleckořemeslným zaměřením není nejvhodnější vystavovat na klasické umělecké výstavě. „Musel jsem na sebe vzít tu zodpovědnost a vybrat to, co výstava může odprezentovat uspokojivě, bez příliš velkých kompromisů.“

Důl Michal je ojedinělou průmyslovou památkou a výstava se tak musela přizpůsobit i její atmosféře a přísnému režimu její ochrany. Kurátor Jiří Ptáček k tomu říká: „Není to klasická galerijní bílá kostka. Kurátorovi tak vždy dává ještě jeden úkol k přemýšlení navíc: jak v ní prezentovat umění, které pro ni nevzniklo, a neublížit ani budově, ani prezentovanému umění. Kdybychom navíc diplomové práce chtěli vystavit kompletní, potřebovali bychom tak dva Doly Michal.“ Navzdory tomu si výstava klade za cíl prezentovat jádro uměleckých názorů a řešení letošních absolventů a absolventek. Není členěná podle ateliérů, aby potlačila někdy ještě zjevný (a logický) vliv jejich prostředí. „Myslím, že na uměleckých školách neučí pouze pedagogové. Studenti se od sebe učí navzájem tím, že působí na stejném místě, debatují spolu, sílí umělecké i od umění velmi vzdálené informace a zkušenosti, ukazují si svoji práci během celého tvůrčího procesu. Základní jednotkou přitom na všech českých uměleckých školách nadále zůstává ateliér a tak v rámci něj vždy lze vysledovat společné ideové a estetické tendence. Toto však není studentská výstava. V podstatě se koná až poté, co diplomanti splnili všechny formální náležitosti, takže v době jejího konání již jsou umělci a umělkyněmi na více či méně volné noze. Pozornost tedy má být upřena k tomu, jak se oni sami chtějí vnímat. A oni se vnímají jako individuality, nikoliv jako zástupci ateliéru, a letos dokonce ani jako členové uměleckých skupin a tvůrčích kolektivů. Kdo si ale vynaloží trochu úsilí, jistě ty příbuznosti a blízkosti vyplývající z klimatu ateliérů na výstavě najde“.

Souběžně s diplomantskou výstavou probíhá ve fakultní galerii rovněž výstava Já, ostrov představující čtyři letošní bakalářky. Pro komornější prostor GAFU byl zvolen formát výběrové tematické výstavy. „Na letošních bakalářkách toho bylo k vidění hodně zajímavého a slibného do budoucna. Výstava Já, ostrov je pokusem vytvořit jakési pouto mezi čtyřmi nezávisle vzniklými soubory, které vycházejí z velmi subjektivních pozic a mapují osobní pole těla, jednotlivce, izolovanosti a domova“, říká Jiří Ptáček, který připravil i tuto výstavu. Pro čtyři studentky školy má být jakýmsi testovacím provozem, kdy si ověří nosnost svých přístupů.

Fakulta umění Ostravské univerzity vznikla v roce 2007. Vzdělávají se na ní nejen výtvarní umělci, ale také hudební interpreti. Kurátor Jiří Ptáček, který předloni měl příležitost v jednom z ateliéru vyučovat, o fakultě tvrdí: „Ojedinělá je již velkým mixem studujících z České republiky a ze Slovenska. Počty slovenských studentů a studentek jsou na našich uměleckých akademiích všeobecně vysoké, Ostrava ale pro ně zjevně je jakousi přirozenou spádovou oblastí. To vytváří velmi zajímavé prostředí, kdy v ateliérech působí mladí lidé, kteří si v mnohém jsou velmi blízcí, ale přeci jen s odlišným kulturním sedimentem, kulturním povědomím a sociální zkušeností“, popisuje ostravskou školu Ptáček. Domnívá se, že právě to může být kapitálem, na kterém fakulta může stavět i v budoucnosti.

Vernisáž výstavy Diplomky 2019 je naplánována na středu 26. června od 18 hodin. Kromě státních svátků bude otevřena vždy od úterý do neděle od 9 do 15 hodin až do 19. července.

Vernisáž výstavy Já, ostrov v Galerii Fakulty umění Ostravské Univerzity (GAFU) se uskuteční ve středu od 17 hodin. Převoz autobusem od GAFU na Důl Michal zajištěn, odjezd 17:45.

Výstava v GAFU potrvá do 26. července. Otevřena bude od pondělí do pátku mezi 9 a 15 hodinou.

Za podporu realizace výstavy Diplomky 2019 děkujeme:
Dolu Michal, Národnímu památkovému ústavu a MŠMT.


Více na FB


plakát


Zveřejněno / aktualizováno: 24. 06. 2019