Celoživotní vzdělávání

     
   
     

Další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP)

Studium pedagogiky pro učitele odborných předmětů SŠ, pro učitele praktického vyučování SŠ, pro učitele odb. výcviku SŠ, pro učitele uměleckých odb. předmětů v ZUŠ, SŠ a konzervatoři a pro učitele jazykové školy
Absolvent získá znalosti a dovednosti v oblasti pedagogiky, didaktiky a psychologie, které jsou nezbytnou součástí pedagogické aprobace pro učitele uměleckých odborných předmětů na základní škole, základní umělecké škole, konzervatoři, vyšší odborné škole a střední škole. V neposlední řadě mu studium umožní aplikovat teoretické poznatky v praxi už během studia, a to na dvou stupních škol. Pedagogická praxe v rámci studia bude probíhat na základním, středním a vyšším odborném stupni školství.