Celoživotní vzdělávání

     
   
     

Moduly

Herní vývojář
Modul je zaměřen na získání kompetencí a dovedností v oboru video a PC her. Je rozvržen tak, aby studenty seznámil s důležitými oblastmi vývoje her - jako je algoritmizace, programování, 2D a 3D animace, herní design, proces vývoje her, game design či narativní design a aby přivedl studenta ke zkušenosti s herními enginy a pomohl mu vytvořit první hru. Jinými slovy, seznámí studenta se základy spojenými s vývojem PC her, aby je byl schopen použít v praxi při svém uplatnění v herním průmyslu. Na konci kurzu by měl mít student základní zkušenosti z oboru herního vývojářství a dovednosti pro tvorbu jednoduchých her a v neposlední řadě také vlastní jednoduchou hru do svého CV.

Hudební kreativita jako nástroj psychohygieny a osobnostního rozvoje
Vzdělávací program je koncipován jako ucelený soubor základních znalostí a dovedností zaměřených na využití hudební kreativity jako nástroje psychohygieny a osobnostního rozvoje. Absolventi vzdělávacího programu získají bázi teoretických znalostí, které budou průběžně uvádět do praxe; kromě dovedností souvisejících se hrou na speciální hudební nástroje si osvojí nástroje psychohygieny a seberozvoje a získají vlastní zkušenost s aplikací relevantních technik v rámci modelových situací. Cílem vzdělávacího programu je připravit absolventy na uplatnění uvedených znalostí a dovedností v jejich vlastní profesní praxi.