Akademický senát Fakulty umění OU

Vedení AS FU
Předseda
Mgr. Dr. Phil. Viktor Velek, Ph.D.katedra teorie a dějin umění
 
Jednatel
Mgr. Lukáš Michel, ArtD.katedra klávesových nástrojů
 
Místopředseda za komoru pedagogických pracovníků
Mgr. Tomáš Knoflíček, Ph.D.katedra teorie a dějin umění
 
Místopředseda za studentskou komoru
Kateřina Dąbrowskástudentka Bc. studia,
katedra sólového zpěvu
katedra teorie a dějin umění
Členové AS FU
Komora pedagogických pracovníků
prof. Dušan Foltýnkatedra dechových nástrojů
Mgr. Michal Kalhous, Ph.D.katedra intermédií
Mgr. Tomáš Knoflíček, Ph.D.katedra teorie a dějin umění
MgA. Alena Mazgajová, ArtD.katedra strunných nástrojů
Mgr. Lukáš Michel, ArtD.katedra klávesových nástrojů
MgA. Václav Rodek, ArtD.katedra malby
doc. Mgr. Marek Sibinský, Ph.D.katedra grafiky a kresby
Mgr. Dr. Phil. Viktor Velek, Ph.D.katedra teorie a dějin umění
 
Komora studentská
Kateřina Dąbrowskástudentka Bc. studia,
katedra sólového zpěvu
katedra teorie a dějin umění
BcA. Vladislav Hrošstudent NMgr. studia,
katedra intermédií
Ondřej Jančastudent Bc. studia,
katedra dechových nástrojů
Matěj Pikálistudent Bc. studia,
katedra grafiky a kresby

Zastoupení Fakulty umění v Akademickém senátu Ostravské univerzity

Členové
Komora pedagogických pracovníků
MgA. Libor Novotný, Ph.D.katedra grafiky a kresby
MgA. Václav Rodek, ArtD.katedra malby
Mgr. Dr. Phil. Viktor Velek, Ph.D.katedra teorie a dějin umění
doc. Alexandr Vovk, ArtD.Katedra sólového zpěvu
 
Studentská komora
Matěj SumecKatedra grafiky a kresby
Michael Jermářkatedra dechových nástrojů

Zveřejněno / aktualizováno: 11. 01. 2023


Zápisy ze zasedání AS FU

Zápisy jsou ve formátu *.pdf. soubor pdf