Akademický senát Fakulty umění OU

Akademický senát FU OU je samosprávným zastupitelským akademickým orgánem fakulty. Schvaluje klíčové dokumenty předložené vedením fakulty. Prostřednictvím předsedy, který se účastní kolegií děkana, předkládá své připomínky k řízení a organizaci. Jeho členové jsou voleni akademickými pracovníky a studenty fakulty v souladu s volebním řádem. AS FU má dvanáct členů. Ve dvou komorách jsou zastoupeni akademičtí pracovníci i studenti. Zároveň zachovává rovný poměr mezi zástupci hudební a výtvarné části fakulty. V čele senátu stojí předseda a dva místopředsedové (jeden za každou komoru).


Zveřejněno / aktualizováno: 15. 01. 2024