Seznam uchazečů o studium podle studijních programů a jejich studijních oborů - rok 2008 (FU)

Seznamy uchazečů jsou vytvořeny po řádném termínu i po náhradním termínu přijímacího řízení.

Právoplatným rozhodnutím je písemné rozhodnutí děkana fakulty, které uchazeč obdrží poštou.

Fakulta neposkytuje informace na základě telefonátu nebo e-mailu!