Trienále Dům umění II - Salon L. Š.

UPOZORNĚNÍ: Platnost této informace již vypršela.


22. listopadu 2023 - 4. února 2024
14/15 Baťův institut - 1. podlaží budovy 14

Kurátoři: Ladislava Horňáková, Václav Mílek, Ivo Sedláček

Za Fakultu umění OU: Zbyněk Janáček, Marek Sibinský, Jaroslav Koléšek, Daniel Balabán

Salon L. Š. je součástí výstavního projektu trienále Dům umění II, který je nástupcem trienále Nový Zlínský salon. Připomene výrazného historika umění a ředitele zlínské galerie Ludvíka Ševečka (v letech 1990–2009) i jeho spolupracovníky a především okruh více než 60 sobností českého výtvarného umění, které byly se zlínskou sbírkotvornou institucí úzce svázáni od devadesátých let minulého století. Salon L. Š. je koncipován nejen jako pocta jednomu z hlavních iniciátorů Nových zlínských salonů, ale zároveň příspěvkem k problému uměleckých generací a stimulace výtvarného života v regionu.

Jedna část prezentace představí díla umělců, kteří se těchto salonů účastnili a jejichž díla byla zakoupena do sbírky galerie a druhá část bude věnována poctě tomuto řediteli, který koncipoval progresivní směřování galerie a na vysoké úrovni a jedinečným způsobem propojil umělecký život zlínského regionu s kulturními centry. Pod jeho vedením pořádala galerie celostátní přehlídky českého a později československého výtvarného umění. Znovu navázal na slavné baťovské salony a inicioval uspořádání Nových zlínských salonů, kde se představily stovky autorů. Otevřel ve Zlíně výstavní možnosti nastupující mladé generaci pořádáním Salonů mladých, pro které ustanovil v republice vysoce uznávanou Cenu Václava Chada. Byl také jedním ze zakladatelů trienálně se opakujících sympozia Prostor Zlín od roku 1991 (sochy a instalace v exteriérech města Zlína, z nichž mnohé zůstaly natrvalo). Spolu s přáteli stál také u vzniku v celé republice oceňovaného kulturního periodika Prostor Zlín a byl řadu let jeho šéfredaktorem. Prostřednictvím jeho osobnosti a četných významných kontaktů získala zlínská galerie do svých sbírek zcela jedinečná díla.


Trienále Dům umění II - Salon L. Š.
Trienále Dům umění II - Salon L. Š.
Trienále Dům umění II - Salon L. Š.
Trienále Dům umění II - Salon L. Š.
Trienále Dům umění II - Salon L. Š.
Trienále Dům umění II - Salon L. Š.

Pozvánka


Zveřejněno / aktualizováno: 27. 11. 2023