Archiv výběrových řízení a nabídek zaměstnání

Aktuální výběrová řízení a nabídky zaměstnání

2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014


Asistent/ka nebo odborný/-á asistent/-ka se zaměřením na animovanou tvorbu
Výběrové řízení Fakulty umění OU.
Termín: 3. 7. 2024

Technik I – jevištní technik
Výběrové řízení Fakulty umění OU.
Termín: 21. 6. 2024

Asistent/-ka nebo odborný/-á asistent/-ka v oboru malba
Výběrové řízení Fakulty umění OU.
Termín: 16. 6. 2024

Asistent/-ka nebo odborný/-á asistent/-ka ateliéru koncept-objekt-instalace
Výběrové řízení Fakulty umění OU.
Termín: 7. 6. 2024

Odborný asistent/ka se zaměřením hra na cimbál
Výběrové řízení Fakulty umění OU.
Termín: 15. 4. 2024

Odborný asistent/ka se zaměřením hra na akordeon
Výběrové řízení Fakulty umění OU.
Termín: 15. 4. 2024

Referent marketingu, PR a komunikace
Výběrové řízení Fakulty umění OU.
Termín: 15. 4. 2024

Asistent/ka se zaměřením hra na hoboj
Výběrové řízení Fakulty umění OU.
Termín: 5. 2. 2024

Asistent / odborný asistent se zaměřením na grafický design
Výběrové řízení Fakulty umění OU.
Termín: 1. 1. 2024

Samostatný referent – produkční GAFU (Galerie Fakulty umění)
Výběrové řízení Fakulty umění OU.
Termín: 10. 12. 2023

Samostatný/á asistent/ka – tiskař
Výběrové řízení Fakulty umění OU.
Termín: 30. 9. 2023

Docent v oblasti muzikologie se zaměřením na hudební teorii a analýzu, interpretační analýzu nebo provozovací praxi hudby
Výběrové řízení Fakulty umění OU.
Termín: 24. 6. 2023

Asistent/ka se zaměřením na sólový zpěv
Výběrové řízení Fakulty umění OU.
Termín: 24. 6. 2023

Vedoucí katedry dechových nástrojů
Výběrové řízení Fakulty umění OU.
Termín: 23. 6. 2023

Vedoucí katedry grafiky a kresby
Výběrové řízení Fakulty umění OU.
Termín: 23. 6. 2023

Vedoucí katedry klávesových nástrojů
Výběrové řízení Fakulty umění OU.
Termín: 23. 6. 2023

Vedoucí katedry malby
Výběrové řízení Fakulty umění OU.
Termín: 23. 6. 2023

Vedoucí katedry sochařství
Výběrové řízení Fakulty umění OU.
Termín: 23. 6. 2023

Vedoucí katedry strunných nástrojů
Výběrové řízení Fakulty umění OU.
Termín: 23. 6. 2023

Vedoucí katedry sólového zpěvu
Výběrové řízení Fakulty umění OU.
Termín: 23. 6. 2023

Vedoucí katedry teorie a dějin umění
Výběrové řízení Fakulty umění OU.
Termín: 23. 6. 2023

Samostatný/á referent/ka – produkční
Výběrové řízení Fakulty umění OU.
Termín: 14. 4. 2023

Odborný asistent se zaměřením hra na housle
Výběrové řízení Fakulty umění OU.
Termín: 15. 8. 2022

Asistent se zaměřením hra na lesní roh
Výběrové řízení Fakulty umění OU.
Termín: 5. 6. 2022

Asistent nebo odborný asistent na pozici vedoucího ateliéru koncept-objekt-instalace
Výběrové řízení Fakulty umění OU.
Termín: 5. 6. 2022

Odborný asistent – Specialista v oboru muzikoterapie
Výběrové řízení Fakulty umění OU.
Termín: 29. 11. 2021

Vedoucí katedry intermédií
Výběrové řízení Fakulty umění OU.
Termín: 10. 10. 2021

Asistent se zaměřením na obalový a knižní design
Výběrové řízení Fakulty umění OU.
Termín: 26. 5. 2021

Asistent se zaměřením na kresbu
Výběrové řízení Fakulty umění OU.
Termín: 26. 5. 2021

Asistent hry na saxofon
Výběrové řízení Fakulty umění OU.
Termín: 26. 5. 2021

Sekretář / personalista
Výběrové řízení Fakulty umění OU.
Termín: 12. 4. 2021

Tajemník fakulty
Výběrové řízení Fakulty umění OU.
Termín: 31. 1. 2021

Docent nebo odborný asistent pro zaměření hudebně-teoretické, muzikologické nebo mezioborové (např. hudební a výtvarná umění)
Výběrové řízení Fakulty umění OU.
Termín: 20. 6. 2020

Docent nebo odborný asistent se zaměřením na obalový a knižní design
Výběrové řízení Fakulty umění OU.
Termín: 20. 6. 2020

Vedoucí Katedry dechových nástrojů
Výběrové řízení Fakulty umění OU.
Termín: 14. 6. 2020

Vedoucí Katedry strunných nástrojů
Výběrové řízení Fakulty umění OU.
Termín: 14. 6. 2020

Vedoucí Katedry klávesových nástrojů
Výběrové řízení Fakulty umění OU.
Termín: 14. 6. 2020

Vedoucí Katedry sólového zpěvu
Výběrové řízení Fakulty umění OU.
Termín: 14. 6. 2020

Vedoucí Katedry malby
Výběrové řízení Fakulty umění OU.
Termín: 14. 6. 2020

Vedoucí Katedry intermédií
Výběrové řízení Fakulty umění OU.
Termín: 14. 6. 2020

Vedoucí Katedry sochařství
Výběrové řízení Fakulty umění OU.
Termín: 14. 6. 2020

Vedoucí Katedry grafiky a kresby
Výběrové řízení Fakulty umění OU.
Termín: 14. 6. 2020

Vedoucí Katedry teorie a dějin umění
Výběrové řízení Fakulty umění OU.
Termín: 14. 6. 2020

Odborný asistent se zaměřením na grafiku
Výběrové řízení Fakulty umění OU.
Termín: 15. 5. 2020

Odborný asistent se zaměřením na grafiku – digitální technologie
Výběrové řízení Fakulty umění OU.
Termín: 15. 5. 2020

Asistent v oboru operní režie
Výběrové řízení Fakulty umění OU.
Termín: 30. 4. 2020

Asistent katedry sólového zpěvu – obor klavírní korepetice
Výběrové řízení Fakulty umění OU.
Termín: 18. 10. 2019

Tajemník fakulty
Výběrové řízení Fakulty umění OU.
Termín: 30. 9. 2019

Docent nebo odborný asistent s vědeckou hodností se zaměřením na současné české a světové výtvarné umění
Výběrové řízení Fakulty umění OU.
Termín: 31. 5. 2019

Odborný asistent oboru sólový zpěv
Výběrové řízení Fakulty umění OU.
Termín: 30. 5. 2019

Odborný asistent oboru sochařství
Výběrové řízení Fakulty umění OU.
Termín: 30. 5. 2019

Odborný asistent oboru grafický design
Výběrové řízení Fakulty umění OU.
Termín: 30. 5. 2019

Docent nebo odborný asistent s vědeckou hodností v oboru grafický design
Výběrové řízení Fakulty umění OU.
Termín: 15. 2. 2019

Odborný asistent pro obor hra na flétnu
Výběrové řízení Fakulty umění OU.
Termín: 2. 6. 2017

Odborný asistent pro obor hra na klarinet
Výběrové řízení Fakulty umění OU.
Termín: 2. 6. 2017

Odborný asistent ateliéru tvůrčí fotografie
Výběrové řízení Fakulty umění OU.
Termín: 30. 5. 2017

Odborný asistent ateliéru video, multimédia, performance
Výběrové řízení Fakulty umění OU.
Termín: 30. 5. 2017

Vedoucí katedry teorie a dějin umění
Výběrové řízení Fakulty umění OU.
Termín: 12. 5. 2017

Vedoucí katedry dechových nástrojů
Výběrové řízení Fakulty umění OU.
Termín: 12. 5. 2017

Vedoucí katedry strunných nástrojů
Výběrové řízení Fakulty umění OU.
Termín: 12. 5. 2017

Vedoucí katedry klávesových nástrojů
Výběrové řízení Fakulty umění OU.
Termín: 12. 5. 2017

Vedoucí katedry sólového zpěvu
Výběrové řízení Fakulty umění OU.
Termín: 12. 5. 2017

Vedoucí katedry malby
Výběrové řízení Fakulty umění OU.
Termín: 12. 5. 2017

Vedoucí katedry intermédií
Výběrové řízení Fakulty umění OU.
Termín: 12. 5. 2017

Vedoucí katedry sochařství
Výběrové řízení Fakulty umění OU.
Termín: 12. 5. 2017

Vedoucí katedry grafiky a kresby
Výběrové řízení Fakulty umění OU.
Termín: 12. 5. 2017

Odborný asistent hry na cembalo
Výběrové řízení Fakulty umění OU.
Termín: 12. 5. 2017

Odborný asistent katedry sólového zpěvu
Výběrové řízení Fakulty umění OU.
Termín: 5. 10. 2016

Odborný asistent katedry teorie a dějin umění - zaměření hudebně-teoretické, muzikologické nebo mezioborové (hudební a výtvarná umění)
Výběrové řízení Fakulty umění OU.
Termín: 7. 8. 2016

Odborný asistent s vědeckou hodností katedry teorie a dějin umění - zaměření hudebně-teoretické, muzikologické nebo mezioborové (hudební a výtvarná umění)
Výběrové řízení Fakulty umění OU.
Termín: 7. 8. 2016

Odborný asistent katedry teorie a dějin umění se zaměřením na umělecký provoz a teorii moderního a současného umění
Výběrové řízení Fakulty umění OU.
Termín: 7. 8. 2016

Docent nebo odborný asistent s vědeckou hodností se zaměřením na umělecký provoz a teorii moderního a současného umění
Výběrové řízení Fakulty umění OU.
Termín: 31. 5. 2016

Docent nebo odborný asistent s vědeckou hodností pro zaměření hudebně-teoretické, muzikologické nebo mezioborové (hudební a výtvarná umění)
Výběrové řízení Fakulty umění OU.
Termín: 31. 5. 2016

Odborný asistent katedry dechových nástrojů
Výběrové řízení Fakulty umění OU.
Termín: 31. 5. 2016

Odborný asistent katedry klávesových nástrojů
Výběrové řízení Fakulty umění OU.
Termín: 31. 5. 2016

Odborný asistent ateliérů (Animace a audiovizuální umění, Obalový a knižní design, Sochařství)
Výběrové řízení Fakulty umění OU.
Termín: 31. 5. 2016

Odborný asistent hry na housle
Výběrové řízení Fakulty umění OU.
Termín: 30. 11. 2015

Vedoucího ateliéru grafického designu
Výběrové řízení Fakulty umění OU.
Termín: 10. 6. 2014

Odborný asistent ateliéru grafického designu
Výběrové řízení Fakulty umění OU.
Termín: 10. 6. 2014

Odborný asistent pro ateliér Sochařství
Výběrové řízení Fakulty umění OU.
Termín: 26. 5. 2014

Odborný asistent pro ateliér Obalový a knižní design
Výběrové řízení Fakulty umění OU.
Termín: 26. 5. 2014

Odborný asistent pro ateliér Intermediální umění
Výběrové řízení Fakulty umění OU.
Termín: 26. 5. 2014

Docent nebo odborný asistent s vědeckou hodností pro zaměření hudebně-teoretické, muzikologické nebo mezioborové (hudební a výtvarná umění)
Výběrové řízení Fakulty umění OU.
Termín: 30. 4. 2014

Vedoucí oboru Cembalo
Výběrové řízení Fakulty umění OU.
Termín: 15. 6. 2013

Vedoucí ateliéru Grafický design II
Výběrové řízení Fakulty umění OU.
Termín: 27. 1. 2012

Docent nebo odborný asistent s vědeckou hodností, příp. odborný asistent pro obory Hra na fagot, flétnu, saxofon, trubku
Výběrové řízení Fakulty umění OU.
Termín: 30. 5. 2011

Docent nebo odborný asistent s vědeckou hodností, příp. odborný asistent pro obor Hra na housle
Výběrové řízení Fakulty umění OU.
Termín: 30. 5. 2011

Docent nebo odborný asistent s vědeckou hodností, příp. odborný asistent pro obor Klavírní korepetice
Výběrové řízení Fakulty umění OU.
Termín: 30. 5. 2011

Docent nebo odborný asistent s vědeckou hodností, příp. odborný asistent pro obor Sólový zpěv
Výběrové řízení Fakulty umění OU.
Termín: 30. 5. 2011

Pedagog Katedry teorie a dějin umění
Výběrové řízení Fakulty umění OU.
Termín: 30. 5. 2011

Odborný asistent s vědeckou hodností, příp. odborný asistent pro obor Výtvarná fotografie
Výběrové řízení Fakulty umění OU.
Termín: 30. 5. 2011

Vedoucí Katedry teorie a dějin umění
Výběrové řízení Fakulty umění OU.
Termín: 30. 5. 2011

Odborný asistent s vědeckou hodností, příp. odborný asistent pro obor Malba
Výběrové řízení Fakulty umění OU.
Termín: 30. 5. 2011

Odborný asistent s vědeckou hodností, příp. odborný asistent pro obor Obalový a knižní design
Výběrové řízení Fakulty umění OU.
Termín: 30. 5. 2011

Odborný asistent s vědeckou hodností, příp. odborný asistent pro obor Kresba
Výběrové řízení Fakulty umění OU.
Termín: 30. 5. 2011

Odborný asistent s vědeckou hodností, příp. odborný asistent pro obor Intermediální umění
Výběrové řízení Fakulty umění OU.
Termín: 30. 5. 2011

Odborný asistent v oboru intermédia
Výběrové řízení Fakulty umění OU.
Termín: 29. 5. 2009

Odborný asistent v oboru nová média
Výběrové řízení Fakulty umění OU.
Termín: 29. 5. 2009

Vedoucí katedry sólového zpěvu
Výběrové řízení Fakulty umění OU.
Termín: 29. 5. 2009

Odborný asistent v oboru animovaná tvorba
Výběrové řízení Fakulty umění OU.
Termín: 29. 5. 2009

Odborný asistent v oboru malba
Výběrové řízení Fakulty umění OU.
Termín: 29. 5. 2009

Odborný asistent v oboru teorie a dějiny výtvarného umění
Výběrové řízení Fakulty umění OU.
Termín: 29. 5. 2009

Vedoucí katedry strunných nástrojů
Výběrové řízení Fakulty umění OU.
Termín: 29. 5. 2009

Vedoucí katedry teorie a dějin umění
Výběrové řízení Fakulty umění OU.
Termín: 29. 5. 2009

Referent/ka pro umění, vědu a zahraniční vztahy
Výběrové řízení Fakulty umění OU.
Termín: 23. 2. 2009

Koordinátor/ka projektové činnosti
Výběrové řízení Fakulty umění OU.
Termín: 8. 12. 2008

Vysokoškolský učitel pro zaměření na teorii, dějiny a současnost výtvarných umění, event. na předměty mezioborové (výtvarná a hudební umění)
Výběrové řízení Fakulty umění OU.
Termín: 30. 5. 2008

Vedoucí kateder Fakulty umění
Výběrové řízení Fakulty umění OU.
Termín: 30. 5. 2008

Odborní asistenti pro obory studijního programu Výtvarná umění
Výběrové řízení Fakulty umění OU.
Termín: 30. 5. 2008

Vysokoškolský učitel pro obor sólový zpěv
Výběrové řízení Fakulty umění OU.
Termín: 30. 5. 2008

Vysokoškolský učitel pro obor klavírní korepetice
Výběrové řízení Fakulty umění OU.
Termín: 30. 5. 2008

Vysokoškolský učitel pro obor hra na klavír
Výběrové řízení Fakulty umění OU.
Termín: 30. 5. 2008

Vysokoškolský učitel pro zaměření hudebně-teoretické, muzikologické nebo mezioborové (hudební a výtvarná umění)
Výběrové řízení Fakulty umění OU.
Termín: 30. 5. 2008