Výstava Diplomky 2023 nabídne dosud zřejmě nejautentičtější výpověď o současné umělecko / provozní praxi na Fakultě umění

UPOZORNĚNÍ: Platnost této informace již vypršela.


Diplomky 2023
1. – 30. června 2023
PLATO Bauhaus, Janáčkova 22
Facebooková událost

Jste srdečně zváni na vernisáž výstavy, která proběhne 31. května v 18 hodin v městské galerii PLATO, budově PLATO Bauhausu.

Výstava diplomantů a diplomantek Fakulty umění Ostravské univerzity

Solipsistní nebo angažované? Autentické či sdílené? Intimní nebo veřejné? Hmotné či virtuální? Jak významně se v produkci čerstvých absolventů Fakulty umění zrcadlí dominantní narativy současného umění, vůči kterým byly předcházející ročníky spíše rezistentní? Potvrdí se trend nebo je čas revolty? A pokud znovu převládne první z možností, je to důkaz institucionální integrity nebo spíše její zkostnatělosti? Výstava diplomek, koncipovaná jako sediment veřejných obhajob, nabídne dosud zřejmě nejautentičtější výpověď o současné umělecko / provozní praxi na fakultě.

Autor textu: Mgr. Tomáš Knoflíček, Ph.D.

Vystavující

Piotr Cielecki
Pavol Godiška
Nicolas Holub
Pavlína Hradilová
Vladislav Hroš
Tereza Ignácová
Michaela Kempná
Karolína Kolbová
Pavlína Kotálová
Leonard Kramár
Ladislav Krech
Petr Kučera
Lucie Macková
Tereza Marková
Adéla Matalová
Kristýna Matalová
Anna Ovsíková
Zuzana Pazourková
Matěj Pikáli
Eliška Pitráková
Adam Rohony
Jakub Ružinský
Tereza Samková
Aneta Szubrytová
Barbora Šidlová
Daniela Šimáčková
Adriana Tomulcová
Terezie Vaňková
Štěpán Wilkus
Martina Zatloukalová

Poděkování Plato Ostrava


Autor vizuálu: Petr Kučera


Pozvánka


Zveřejněno / aktualizováno: 06. 06. 2023