Výstava KO:DY

UPOZORNĚNÍ: Platnost této informace již vypršela.


Autoři: Igor Benca (SK), Zbyněk Janáček (CZ), Róbert Makar(SK), Marek Sibinský (CZ), Patrik Ševčík (SK)

Galéria Artotéka, Kapucínska 1, Bratislava

Kurátor: Roman Popelár

Výstava otevřena: 6. – 31. prosince 2022

Srdečně zveme na vernisáž výstavy, která se koná 5. prosince 2022 od 15:00 do 18:00 hodiny.

Zoskupenie výtvarníkov, ktoré často realizuje spoločne vízie, sa teraz stretáva pri projekte KO:DY. Igor Benca, Zbyněk Janáček, Róbert Makar, Marek Sibinský a Patrik Ševčík predstavujú svet kódov a kódovaných štruktúr videného sveta. Kód ako štruktúra je výtvarný prostriedok, ktorý zafarbuje námet obsahovým posolstvom. Funguje ako všeobecné scitlivená vnímavosť. Kódovanie, teda štruktúra, ktorou je prepísaný obraz videného, je vlastne plocha, ktorá nám určuje pohľad na námet. Tento výtvarný postup ma svoju dávnu históriu. Sú to dejiny používania kódových rastrov, systémov, štruktúr, zostáv a logických zložení. Systematicky zložené kódy dávajú autentickosť a osobnú presvedčivosť, keď KÓD–rukopis je tou štruktúrou, cez ktorú vidíme znázorňované.

Kód-kódovanie-raster je v tvorbe používaný ako prvok konštruktívneho vibrovania a rozcitlivenia. Ako výtvarná činnosť, pri ktorej sa námet stáva univerzálnym zobrazením. Aj ako námet, ktorým upevňujeme oporne body výtvarnej interpretácie. Citlivým vnímaním rastra-kódu dosahujeme priestor, v ktorom divák počúva svoj vnútorný hlas, svoju vnútornú „pozíciu“. Námet zašifrovaný kódom-rastrom je ako hladina podvedomia, pod ktorou sa objavujú netušené asociácie. Výtvarný Kód-Raster je clona, cez ktorú vidíme viac. Clona, cez ktorú vidíme dovnútra.

Zámerom výstavy je dialóg a generatívnosť medzi dielami bez straty ich autonómie. Nie jednotlivé diela, ale celá výstava je vnímaná ako vizuálny kód, ako typologická singularita ukrytá vo výstavných priestoroch.

Výstavný projekt potvrdzuje a zároveň relativizuje subjekt a vykresľovanie jednotlivých osobností. Je aj potvrdením poznania kantovského pojmu veci-v-sebe v rozmiestnenej sieti reality, času a priestoru. Poznanie artefaktov, ktoré považujú výtvarný objekt za autonómnu entitu, za poetickú asambláž kódov.

Kód ako štruktúra charakterizuje tvorbu rastrov Sibinského a Janáčeka s vrstvením geometrických prvkov. Benca, Ševčík a Makar kódujú cez konkrétne čitateľné vizuálne znaky (text, reálne predmety) a kód je až za nimi. Tieto znaky sú vizuálnym kódom–kľúčom na odomykanie obsahu, na ktorom participujú diváci so svojim kódom.

Roman Popelár


Plakát


Zveřejněno / aktualizováno: 05. 12. 2022