Informace o přijímacích zkouškách podle studijních programů (IpUS - výtvarné umění / 2003)

Studijní program: IUS 8206R Výtvarná umění
Forma přijímací zkoušky: talentová - dvoukolová
První kolo: úkol č. 1- domácí práce

maximální počet bodů: 20
minimální počet bodů: 6

Hodnotící :
Doc. Eduard Halberštát, ak. mal. – kresba
Prof. Eduard Ovčáček, ak. mal. – grafika
Mgr. Marek Sibinský – grafika
Ak. mal. Daniel Balabán - malba
Doc. Marius Kotrba, ak. soch. – sochařství
Mgr. Ilja Novák – animovaná tvorba
Ing. Milan Lesniak - animovaná tvorba
Mgr. Doc. Petr Lysáček – intermédia
Mgr. Marek Sibinský – grafika
 

Druhé kolo:
úkol č. 2. – kresba
úkol č. 3 – zadaný úkol
úkol č. 4 – volný úkol,
úkol č. 5- pohovor (Všeobecný přehled dějin kultury, světové a české osobnosti ve vztahu k hlavnímu oboru uchazeče, přehled dějin a literatury hlavního oboru, celkový výtvarný a  kulturní přehled.)

vymezený čas pohovoru: 15min.
maximální počet bodů: 20
minimální počet bodů: 6

hodnotící komise:
Doc. Eduard Halberštát, ak. mal. – kresba
Prof. Eduard Ovčáček, ak. mal., Mgr. Marek Sibinský, PhDr. Eliška Čabalová – grafika
Ak. mal. Daniel Balabán, Mgr. Doc. Petr Lysáček, Doc. Eduard Halberštát, ak. mal. - malba
Doc. Marius Kotrba, ak. soch., Doc. Eduard Halberštát, ak. mal. – sochařství
Mgr. Ilja Novák, Ing. Milan Lesniak, Karel Trlica – animovaná tvorba
Mgr. Doc. Petr Lysáček, Doc. Eduard Halberštát, ak. mal. – intermédia
 

Poznámka:
Pokud posluchač nedosáhl minimálního počtu bodů byť jen v jedné disciplíně, nesplnil požadavky pro přijetí ke studiu.
 
V Ostravě 18. 6. 2003
Zpracovala: Novotná
Za správnost odpovídá: Doc. E. Halberštát, ak. mal. vedoucí katedry výtvarné tvorby