Michal Dziedzic, student sólového zpěvu ze třídy doc. Alexandra Vovka, se letos stal laureátem dvou mezinárodních pěveckých soutěží!

Ve dnech 13. – 15. července 2022 proběhla 2. mezinárodní pěvecká soutěž Moniky Swarowské-Walawské spojená s hudebním festivalem pořádaným spolkem "Sang over grenser". Do soutěže se přihlásilo přes 100 účastníků z různých zemí (Polsko, Izrael, Norsko, Německo, Kosovo, Bulharsko, Finsko, Čína, Ukrajina, Litva). Porotu tvořili vynikající polští zpěváci a lektoři hudebních akademií: prof. Włodzimierz Zalewski, světoznámý tenorista Arnold Rutkowski, prof. Agata Kobierska, doktorka Katarzyna Haras. Porotě předsedal děkan vokálního oddělení Hudební akademie v Krakově – prof. Jacek Ozimkowski; a to ve složení: Edyta Piasecka, profesor Rafał Majzner, lékařka Monika Świostek, Krzysztof Aureliusz Łuczyński a Gjøril Songvoll.

Soutěž probíhala ve třech kategoriích: kategorie I - studenti 2. stupně hudebních škol, kategorie II - studenti hudebních akademií a kategorie III - profesionální zpěváci. Do druhého kola soutěže postoupilo 50 účastníků. Soutěž a závěrečné konkurzy se konaly na Základní hudební škole v Krzeszowicích.

Michal Dziedzic, student druhého ročníku magisterského studia v pěvecké třídě docenta Alexandra Vovka, získal 1. cenu ve 2. kategorii. Byl pozván na finálové gala druhého ročníku Mezinárodního vokálního festivalu a soutěže pojmenované po Monice Swarowské-Walawské „Zpívání bez hranic“, kterého se zúčastnili také porotci, další vítězové a finalisté soutěže za doprovodu Mezinárodního pěveckého sboru vokální integrace a Festivalový orchestr pod vedením Mieczysława Smydy.

Michal Dziedzic byl také pozván Gjørilem Songvollem k účasti na operním festivalu v norském Oslu, kde představí italský a polský romantický repertoár. Závěrečný koncert Operfestivalu se uskuteční 21. září 2022.

Ve dnech 17. – 19. srpna 2022 se konala další Mezinárodní pěvecká soutěž „Bella Voce“, kterou pořádalo sdružení „Voce“ a Kulturní středisko místní samosprávy Busko v Busko-Zdrój. Do soutěže se přihlásili účastníci z Evropy a Asie, kde početnou skupinu představovali zpěváci z Číny. Soutěž byla jednokolová a v porotě zasedli: prof. Anna Jeremus-Lewandowska, prof. Katarzyna Dondalská, prof. Jacek Ścibor, Dr. Roma Owsińska a předseda prof. Piotr Kusiewicz. Michal Dziedzic se stal laureátem ceny JANA KUSIEWICZ.

Gratulujeme!


Zveřejněno / aktualizováno: 20. 09. 2022